Rok 2010-2002

dátum aktualizácie: 14.09.2022 | počet zobrazení: 21 469

Prečítať nahlas

2010

 • Dodávateľské faktúry mesta
 • Viacročný rozpočet mesta Humenné na roky 2010 až 2012
 • Rozpočtové opatrenia mesta
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 1 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 2 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 3 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 4 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 5 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 6 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 7 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 8 (*.doc)
 • Výsledky hospodárenia mesta k 30.06.2010
 • Správa bytov a nebytového hospodárstva mesta ako podnikateľská činnosť mesta spravovaná Energobytom, s.r.o., Humenné k 30.06.2010 (*.pdf)
 • Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31.12.2010 (*.xls)
 • Záverečný účet mesta za rok 2010
 • Súvaha k 31.12.2010 (*.pdf)
 • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2010 (*.pdf)
 • Správa bytov a nebytového hospodárstva mesta ako podnikateľská činnosť mesta spravovaná Energobytom, s.r.o., Humenné (*.doc)
 • Výročná správa za rok 2010 (*.doc)
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2010 (*.doc)


2009

 • Viacročný rozpočet mesta Humenné na roky 2009 až 2011
 • Rozpočtové opatrenia schválené MsZ
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 1 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 2 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 3 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 4 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 5 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 6 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 7 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 8 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 9 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 10 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 11 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 12 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 13 (*.doc)
 • Výsledky hospodárenia mesta k 30.06.2009
 • Podnikateľská činnosť mesta k 30.06.2009 (*.pdf)
 • Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31.12.2009 (*.xls)
 • Záverečný účet mesta za rok 2009
 • Súvaha k 31.12.2009 (*.pdf)
 • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2009 (*.pdf)
 • Správa bytov a nebytového hospodárstva mesta ako podnikateľská činnosť mesta spravovaná Energobytom, s.r.o., Humenné (*.pdf)
 • Výročná správa za rok 2009 (*.doc)


2008

 • Viacročný rozpočet na roky 2008 – 2010 (*.doc)
 • Rozpočtové opatrenia schválené MsZ
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 1 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 2 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 3 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 4 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 5 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 6 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 7 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 8 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 9 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 10 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 11 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 12 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 13 (*.doc)
 • Výsledky hospodárenia mesta k 30.06.2008 (*.doc)
 • Čerpanie rozpočtu k 31.12.2008 (*.doc)
 • Záverečný účet mesta (*.doc)
 • Súvaha k 31.12.2008 (*.pdf)
 • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2008 (*.pdf)
 • Podnikateľská činnosť mesta (*.pdf)
 • Výročná správa za rok 2008 (*.doc)


2007

Viacročný rozpočet na roky 2007 – 2009

 • Pôvodný rozpočet na rok 2007 (*.doc)
 • Orientačný rozpočet na roky 2008 – 2009 (*.doc)
 • Príjmy bežného rozpočtu (*.pdf)
 • Príjmy kapitálového rozpočtu (*.pdf)
 • Príjmové finančné operácie (*.pdf)
 • Výdavky bežného rozpočtu (*.pdf)
 • Výdavky kapitálového rozpočtu (*.pdf)
 • Výdavkové finančné operácie (*.pdf)
 • Stavy a obraty na bankových účtoch (*.html)
 • Súvaha (*.pdf)
 • Výkaz ziskov a strát (*.doc)
 • Čerpanie rozpočtu k 30.06.2007 (*.doc)
 • Záverečný účet mesta (*.pdf)


20062005

 • Záverečný účet mesta (*.pdf)


2004

 • Záverečný účet mesta (*.doc)


2003

 • Záverečný účet mesta (*.doc)


2002

 • Záverečný účet mesta (*.doc)

« späť

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8684934
Počet návštev dnes: 9145