Rok 2015

dátum aktualizácie: 14.09.2022 | počet zobrazení: 20 873

Prečítať nahlas
 • Viacročný rozpočet mesta Humenné na roky 2015 až 2017

 • Rozpočtové opatrenia mesta
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 1 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 2 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 3 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 4 (*.doc)
   • Uznesenie č. 84
 • Vlastné rozpočtové opatrenia
  • Vlastné rozpočtové opatrenie č. 1 (*.doc)
  • Vlastné rozpočtové opatrenie č. 2 (*.pdf)
  • Vlastné rozpočtové opatrenie č. 3 (*.doc)
  • Vlastné rozpočtové opatrenie č. 4 (*.doc)
  • Vlastné rozpočtové opatrenie č. 5 (*.pdf)
  • Vlastné rozpočtové opatrenie č. 12 (*.pdf)

 • Plnenie rozpočtu
  • Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31.12.2015 (*.ods)
  • Výkaz o plnení rozpočtu k 31.12.2015 – príjmy (*.pdf)
  • Výkaz o plnení rozpočtu k 31.12.2015 – výdavky (*.pdf)

 • Individuálna účtovná závierka
  • Súvaha k 31.12.2015 (*.pdf)
  • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2015 (*.pdf)
  • Poznámky k 31.12.2015 – titulná strana (*.pdf)
  • Poznámky k 31.12.2015 – text (*.pdf)
  • Poznámky k 31.12.2015 – tabuľky (*.pdf)

 • Záverečný účet mesta za rok 2015

 • Výročná správa za rok 2015 (*.pdf)

« späť

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8684928
Počet návštev dnes: 9139