Rok 2013

dátum aktualizácie: 14.09.2022 | počet zobrazení: 20 468

Prečítať nahlas
 • Viacročný rozpočet mesta Humenné na roky 2013 až 2015

 • Rozpočtové opatrenia mesta
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 1 (*.pdf)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 2 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 3 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 4 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 5 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 6 (*.doc)
  • Rozpočtové opatrenie mesta č. 7 (*.pdf)

 • Individuálna účtovná závierka
  • Súvaha k 31.12.2013 (*.pdf)
  • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013 (*.pdf)
  • Výkaz o plnení rozpočtu k 31.12.2013 – príjmy (*.pdf)
  • Výkaz o plnení rozpočtu k 31.12.2013 – výdavky (*.pdf)
  • Poznámky k 31. 12. 2013 – text (*.pdf)
  • Poznámky k 31. 12. 2013 – tabuľky (*.pdf)
 • Záverečný účet mesta za rok 2013
  • Zverejnenie (Príloha) (*.doc)
  • Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2013 (*.pdf)
  • Uznesenia č. 419
  • Textová časť (*.doc)
  • Tabuľková časť (*.xls)

 • Výročná správa za rok 2013 (*.pdf)

« späť

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8684993
Počet návštev dnes: 9204