Podnikateľ » Ako vybaviť » Evidencia budov » Určenie súpisného a orientačného čísla « späť

Určenie súpisného a orientačného čísla

dátum aktualizácie: 18.09.2019 | počet zobrazení: 48 899

Prečítať nahlas

URČENIE SÚPISNÉHO A ORIENTAČNÉHO ČÍSLA


Vybavuje:

Odbor organizačný, všeobecnej správy a vnútornej prevádzky

Mgr. Erika Rujáková

prízemie, č. dv. 27

telefon 057/7863 220

obalka [email protected]


Vydávanie oznámení o určení súpisného a orientačného čísla na budovuČo potrebujeme

 • výpis z Obchodného registra
 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie (užívacie povolenie) – na budovy postavené od 01.10.1976,
 • geometrický plán – na nové stavby alebo dodatočné skolaudované,
 • doklad o vlastníctve pozemku /list vlastníctva / alebo o inom práve k pozemku,
 • zameranie adresného bodu,
 • údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty, a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú,
 • vyplnenú Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla

Upozornenie

 • pre budovy postavené do 30.09.1976 sa vydáva oznámenie o stavbe Mestským úradom, odbor územného plánovania a výstavby v Humennom,
 • v prípade, že nevlastníte kolaudačné rozhodnutie, požiadajte Štátny okresný archív Humenné o vydanie kópie.

Poplatky

 • bez správneho poplatku

Lehota na vybavenie

 • do 30 dní

Opravný prostriedok

 • sa nepodáva

Tlačivá:

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla

« späť

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8383398
Počet návštev dnes: 5168