Kultúra, šport, voľný čas » Občianske obrady a slávnosti » Zbor pre občianske záležitosti mesta Humenné « späť

Zbor pre občianske záležitosti mesta Humenné

dátum aktualizácie: 24.02.2023 | počet zobrazení: 53 160

Prečítať nahlas

Činnosť Zboru pre občianske záležitosti mesta Humenné zasahuje do života ľudí od narodenia, až po smrť. Všetky významné udalosti, ktoré si zasluhujú zo strany spoločnosti pozornosť a úctu sú obsiahnuté v tejto spoločenskej činnosti. Práca zboru pre občianske záležitosti je tiež jednou z foriem zabezpečovania občianskych práv človeka. Výrazne participuje na formovaní dôstojného vzťahu občana k mestu. 

Obrady a slávnosti sú dôležitým prejavom úrovne kultúrneho a duchovného života spoločnosti a zároveň výrazom pozornosti a starostlivosti mesta o občana. Majú významnú úlohu pri kultivácii medziľudských vzťahov, estetizácii života, upevňovaní funkcií a stability rodiny, resp. motivujú a posilňujú vzťahy občanov k svojmu rodisku, zvýrazňujú význam dobrovoľných iniciatív občanov, akým je darcovstvo krvi či obrady, ktoré podporujú uchovávanie ľudových zvykov a tradícií a mnohé ďalšie. 

Zbory pre občianske záležitosti predstavujú po formálnej stránke dobrovoľné skupiny ľudí, ktoré pôsobia v súlade so zákonom č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v meste. Nachádzajú tu uplatnenie rečníci, recitátori, speváci i hudobníci, pre ktorých sa láska a úcta k človeku stala životným krédom. Spolupracujú s inštitúciami, školami, súbormi a umelcami. 

Súčasťou práce je i dokumentácia, ktorú tvorí pamätná kniha, pozvánky, ďakovné listy, rôzne ocenenia, pozdravné listy. Obrady a slávnosti organizované na území mesta sa utvárajú na základe konkrétnych požiadaviek občanov a samosprávy. 

Zbor pre občianske záležitostí mesta  Humenné

Zbor pre občianske záležitosti dáva možnosť rozvoju a prezentácii umeleckej tvorivosti detí od útleho veku a dospelým až po pokročilý vek. Pracujú v ňom učitelia humenských škôl, žiaci základných škôl a študenti stredných škôl.

Mestské zastupiteľstvo z predstaviteľov samosprávy a poslancov uznesením č. 5/2022 schválilo

a) účinkujúcich rečníkov na vykonávanie občianskych obradov ( sobáše a občianske pohreby):

 • PhDr. Ing. Miloš Meričko, primátor mesta
 • Ing. Ondrej Babjarčík, zástupca primátora mesta
 • RNDr. Mária Cehelská
 • Ing. Michal Druga
 • Mgr. et Mgr. Luciána Hoptová, PhD.
 • Mgr. Milan Kulik
 • Ing. Františka Mudra
 • MUDr. Anna Sotáková, MPH

b) sobášne dni:

 • piatok od 14,00 do 16,00 hod.
 • sobota od 14,00 do 18,00 hod.

  Podľa vopred určeného harmonogramu sa rečníci striedajú na vykonávaní občianskych obradov.

  Organizačne, ale aj po stránke tvorby textov, zostavenia kultúrnych programov, zaistenia scenára, protokolu a materiálového vybavenia, podujatia zaisťujú zamestnanci odboru kultúry, športu a mládeže na mestskom úrade.

  Obrady a slávnosti sa konajú v obradnej sieni kaštieľa, v dome smútku, alebo v kultúrnych zariadeniach a na iných verejných priestranstvách.

Obrady a slávnosti

Zbor pre občianske záležitosti v našom meste pracuje už desiatky rokov, organizuje občianske obrady a slávnosti, ktoré vychádzajú z tradície a priamo z potreby občanov, a ktoré sa postupne vyprofilovali tak­to:

I. Občianske obrady

1. Uzavretie manželstva
2. Pohreb – posledná rozlúčka

a/ občiansky pohreb
b/ občianska rozlúčka na cirkevnom pohrebe

II. Rodinné slávnosti

1. Uvítanie dieťaťa do života

a/ individuálne
b/ kolektívne

2. Životné jubileá
3. Jubilejné sobáše

III. Spoločenské slávnosti

1.Odovzdávanie maturitných stužiek

2.Slávnosť k Medzinárodnému dňu žien, ku Dňu matiek

3.Udelenie plakiet a poďakovanie darcom krvi

4.Ocenenie učiteľov (Deň učiteľov)

5.Prijatie športovcov – reprezentantov mesta

6.Podujatie k Medzinárodnému dňu detí, prijatie úspešných žiakov

7.Podujatia pre seniorov – Strieborný večer

8.Iné podujatia

IV. Spomienkové slávnosti

1.Na významnú osobnosť kultúrno – spoločenského života

2.Výročie oslobodenia od fašizmu

3.Výročie Slovenského národného povstania

4.Výročie oslobodenia mesta – 26.novembra

5.Iné slávnosti pri príležitosti významných osobností, pamätných dní a sviatkov

V. Slávnosti samosprávy

1.Pamätný deň mesta – výročie prvej písomnej zmienky o meste

2.Ocenenie významnej osobnosti mesta, udelenie čestného občianstva a cien mesta

3.Prijatie významných delegácií, delegácií partnerských miest, osobností na pôde mesta

4.Uzatvorenie partnerskej zmluvy na pôde mesta

5.Slávnostné zasadnutia mestského zastupiteľstva

6.Iné podujatia mesta


« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 5673103
Počet návštev dnes: 3989