Kultúra, šport, voľný čas » Občianske obrady a slávnosti » Občiansky pohreb, občianska rozlúčka « späť

Občiansky pohreb, občianska rozlúčka

dátum aktualizácie: 28.05.2019 | počet zobrazení: 63 241

Prečítať nahlas
Križ

Občiansky pohreb

Pohreb je poslednou rozlúčkou so spoluobčanom, ktorý v našom meste žil a svojou prácou vytváral spoločenské hodnoty. Smrť človeka a funkcia pohrebu ako poslednej rozlúčky, vytvárajú špecifickú situáciu, v ktorej prevláda smútok a bolesť pozostalých i blízkych príbuzných. Ide o chvíle, keď pomoc, podpora a útecha je zvlášť potrebná, keď slová spoluúčasti a zmiernenia žiaľu majú mimoriadny význam. Zabezpečenie dôstojnej rozlúčky so zosnulým je pre rodinu a všetkých pozostalých veľmi dôležitým momentom, preto je dôležitá organizačná i obsahová príprava.

Náročnosť tohto občianskeho aktu je daná už samotnou podstatou obradu. Na prípravu rozlúčky je k dispozícii len krátky časový interval, v ktorom je potrebné zaistiť množstvo povinností vo vzťahu k pozostalým a ďalšie organizačné a materiálno – technické úlohy. V prípade, že si pozostalí vyberú formu poslednej rozlúčky so zosnulým formou občianskeho pohrebu, v našom meste ju zaisťuje Zbor pre občianske záležitosti mesta Humenné.

Všetky zložky obradu sú zosúladené tak, aby citlivo a primerane vyjadrovali pravdivosť, spoluúčasť a pietu. Smútočný obrad pozostáva z dvoch častí pietneho aktu – pri katafalku a nad hrobom. V prípade kremácie tela sa koná pietny akt len pri katafalku. Tento obrad prebieha za účasti rečníka a recitátoriek, speváčky a hudobného doprovodu.
Základom prejavu rečníka sú konkrétne informácie o zosnulom, ktoré získavame od pozostalých, spolupracovníkov a priateľov.

Ak sa rozhodnete pre občiansky pohreb, je potrebné vyplniť tlačivo a doložiť ho životopisom nebohého. S vypísanými dokladmi je potrebné prísť na Mestský úrad, Odbor kultúry, športu a mládeže ( č.t. 057 / 7863 239) na 3.poschodí č.d. 310 a dohodnúť všetky ďalšie náležitosti.

Občianska rozlúčka na cirkevnom pohrebe

Sú prípady, keď pozostalí dohodnú cirkevný pohrebný obrad, ale vzhľadom na to, že zosnulý pôsobil vo verejnej sfére, resp. bol významnou osobnosťou, požiadajú, aby súčasťou pohrebu bol aj akt občianskej rozlúčky.

Pozostalí po dohode s predstaviteľom cirkvi, ktorá pohreb vykoná, požiadajú na mestskom úrade ako je uvedené vyššie o prípravu občianskej rozlúčky a predložia potrebné podklady o zomrelom. Účinkujúci pri obrade občianskej rozlúčky dohodnú s pohreb konajúcim zástupcom cirkvi priebeh obradu.

V súvislosti s účinnosťou zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve Technické služby mesta Humenné vypracovali Prevádzkový poriadok pohrebnej služby Technických služieb mesta Humenné a cenníky s tým súvisiacich pochovávacích a pohrebných služieb.

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 5672951
Počet návštev dnes: 3837