Uzavretie manželstva

dátum aktualizácie: 24.02.2023 | počet zobrazení: 78 628

Prečítať nahlas

Svadba

Pravidlá občianskeho sobáša určuje na Slovensku Zákon o rodine. Snúbenci uzavrú manželstvo spoločným vyhlásením pred matričným úradom. Na občiansky sobáš zákon nekladie takmer žiadne obmedzenia. Manželstvo môže uzavrieť len dospelý muž s dospelou ženou. Zakázané je viacnásobné (paralelné) manželstvo, manželstvo medzi blízkymi príbuznými (predkovia a potomkovia, súrodenci) a obmedzené je právo na sobáš mladistvých. Sobášom sa môže zmeniť priezvisko nevesty, prípadne ženícha.

Ak snúbenci uzatvoria občiansky sobáš, nemá následný náboženský obrad už žiadne právne následky. Ak uzavrú cirkevný sobáš, nemôžu následne uzavrieť občiansky sobáš. Inými slovami, po občianskom sobáši môže nasledovať cirkevný sobáš, má však už iba povahu obradu, lebo manželstvo už vzniklo občianskym sobášom.

Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade pred primátorom alebo povereným poslancom mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.

Matričný úrad môže povoliť uzavretie manželstva na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste.

Ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo možno uzavrieť pred ktorýmkoľvek matričným úradom a na ktoromkoľvek mieste. Povolenie matričného úradu sa v tomto prípade nevyžaduje.

Snúbenci pri uzavieraní manželstva súhlasne vyhlásia, že im nie sú známe okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva a že poznajú svoj zdravotný stav. Snúbenci pri uzavieraní manželstva pred matričným úradom alebo pred orgánom cirkvi aj súhlasne vyhlásia, či

  • priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom,
  • si ponechajú svoje doterajšie priezviská, alebo
  • priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a jeden z nich si zároveň ako druhé priezvisko v poradí ponechá svoje doterajšie priezvisko; snúbenec, ktorý už má dve priezviská, uvedie, ktoré z doterajších priezvisk bude uvedené ako druhé priezvisko v poradí po uzavretí manželstva.

Ak si snúbenci ponechajú svoje doterajšie priezviská, súhlasne vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí.

Táto významná udalosť je organizovaná v obradnej sieni renesančného kaštieľa. Tieto priestory poskytuje mesto svojím občanom bezplatne. Pre občanov, ktorí na území matričného obvodu nemajú trvalý pobyt, sú tieto priestory spoplatnené v súlade so zákonom o správnych poplatkoch a v súlade so zásadami spôsobu vykonávania občianskych obradov a slávností.

Na vyžiadanie a po dohode s matričným úradom mesto za určitých podmienok poskytne občiansky sobáš aj mimo obradnej siene za poplatok 70 eur.

« späť

Články 1 - 2 / 2

Občiansky sobáš

dátum aktualizácie: 22.09.2011 | počet zobrazení: 72 751

Obradná sieň

dátum aktualizácie: 13.09.2011 | počet zobrazení: 74 899

Články 1 - 2 / 2

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 5672758
Počet návštev dnes: 3644