Valaškovský most

dátum aktualizácie: 11.06.2021 | počet zobrazení: 8 016

Prečítať nahlas


Valaškovský most v meste Humennné je situovaný v južnej časti Námestia slobody nad riekou Laborec. Stavebno-historický vývoj tohto mosta sa viaže k roku 1900, ktorý bol skonštruovaný inžiniermi D. Hönschom, I. Czákom z kráľovskej stavebnej kancelárie v Sátoraljaújhely. Z historického hľadiska ide o jeden z najstarších mostov s oceľovou konštrukciou na území Prešovského samosprávneho kraja.

1 Valašk.most 2 Valaš.most

Zachovali sa dve nápisové tabule s datovaním na zábradlí mosta, ktoré sa viažu k jeho výstavbe a zaznamenávajú rovnako oboch staviteľov a stavebnú kanceláriu, ktorá dielo zhotovila. Most je hodnotným technickým dielom a súčasne i dokladom historického spôsobu spájania častí oceľovej konštrukcie prostredníctvom horúcej techniky nitovania. Architektonickým a technicko-konštrukčným riešením je most podstatným hmotným dokumentom a výpoveďou o vývoji mostného staviteľstva na začiatku 20. storočia.

Po dvoch svetových vojnách je most zachovaný v podstatnej miere autenticity bez výraznejších novodobých zásahov. Vznikla tradícia, že zaľúbené páry si spečaťujú svoju lásku zamykaním na kľúčik na kovovom srdci umiestnenom pred vstupom na most. V minulosti slúžil autám, no v dnešnej dobe je určený pre chodcov a cyklistov. V roku 2017 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

« späť

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8726043
Počet návštev dnes: 11632