Kultúra, šport, voľný čas » Národné kultúrne pamiatky » Židovský cintorín v Humennom « späť

Židovský cintorín v Humennom

dátum aktualizácie: 11.06.2021 | počet zobrazení: 85 147

Prečítať nahlas


Najstarším písomným dokumentom, ktorý svedčí o existencii židovského obyvateľstva v Humennom, je zmluva uzavretá 29. septembra 1743 medzi Máriou Szivou a Mozesom Jakabom. V meste kedysi pôsobili viacero spolkov na konfesijnom, sociálnom základe napr. medzi najstaršie sú Sandok, Talmud Thorah. Jedným z prvých združení nového typu bol Humenský izraelitský dobročinný ženský spolok založený v máji 1892, ktorého cieľom bola podpora chudobných, chorých žien, vdov a sirôt. Židovské rodiny obývali centrum mesta, kde pôsobili ako obchodníci, lekárnici a poľnohospodári. V Humennom boli vybudované dve synagógy. Prvá v roku 1795 a nová synagóga v roku 1930, ktorá bola zbúraná v roku 1973.
1 Synagóga
Z historického hľadiska už najneskôr začiatkom 70-tych rokov 18. storočia vznikol v Humennom židovský cintorín. Podľa údajov staršej literatúry totiž ešte medzi dvoma svetovými vojnami existoval na humenskom cintoríne najstarší čitateľný nápis na náhrobnom kameni z roku 1772.

Židovský cintorín v Humennom patrí medzi najstaršie a rozlohou najväčšie cintoríny na Slovensku. Na cintoríne sú pochovaní významní občania mesta. Ako prvý rabín (kňaz) Jakob Spira, ktorého ostatky boli na tomto cintoríne uložené v roku 1873. Posledným rabínom v Humennom bol Chajim Arje, ktorý bol v roku 1942 deportovaný a do Humenného sa už nikdy nevrátil. K významným rodinám pochovaným na tomto cintoríne patria aj rodiny Stern, Jozefovič, Guttman a mnohé iné významné rodiny.

Tento cintorín si zasluhuje pozornosť mesta z historického hľadiska. Jeho história je zaujímavým objektom jednak pre turistov prichádzajúcich každoročne do nášho mesta, ale aj pre rodinných príslušníkov z celého sveta, najmä z Izraela, USA, Kanady, Austrálie, ktorí tu majú pochovaných svojich najbližších.

Dňa 17.07.2000 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Cintorín prešiel v rokoch 2005 – 2011 veľkou rekonštrukciou a toho času je atraktívnym objektom záujmu v rámci cestovného ruchu.

Zdroj: Dejiny židovskej komunity v Humennom.

« späť

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8714343
Počet návštev dnes: 11593