Civilná ochrana » Ochrana pred požiarmi « späť

Ochrana pred požiarmi

dátum aktualizácie: 27.04.2020 | počet zobrazení: 50 460

Prečítať nahlas
poziarna_ochrana

Hlavným cieľom ochrany pred požiarmi je účinne zabezpečiť ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi. Zároveň stanoviť pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí na úseku ochrany pre požiarmi a hasičských jednotiek pri vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

Súvisiace predpisy

  • zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
  • zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore
  • vyhláška č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevevencii
  • vyhláška č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 5613387
Počet návštev dnes: 3875