Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš MeričkoAnketa 1
Ste dostatočne informovaný/á o separovaní odpadu na území mesta Humenné?
áno (24,26%)
 
skôr áno (25,88%)
 
skôr nie (25,21%)
 
nie (24,65%)
 
Celkový počet hlasov: 1797

Anketa 2
Uprednostňujete propagáciu separovaného zberu na území mesta prostredníctvom:
letákov (17,21%)
 
televízie HNTV (15,59%)
 
web stránky mesta (16,98%)
 
internetu (16,29%)
 
inej formy (16,75%)
 
Celkový počet hlasov: 2585

Anketa 3
Ste spokojný/á s podmienkami, ktoré mesto vytvorilo pre separovanie odpadu?
áno (23,90%)
 
skôr áno (24,87%)
 
skôr nie (26,52%)
 
nie (24,70%)
 
Celkový počet hlasov: 1757

Anketa 4
Myslíte si, že v okolí vášho bydliska je dostatok nádob na separovaný odpad ( v rodinných domoch dostatok vriec) ?
áno (33,56%)
 
nie (32,79%)
 
čiastočne (33,64%)
 
Celkový počet hlasov: 1296

Anketa 5
Sú tieto nádoby vyhovujúce?
áno (33,96%)
 
nie (33,88%)
 
čiastočne (32,16%)
 
Celkový počet hlasov: 1278

Anketa 6
Ste spokojný/á s cyklom vyprázdňovania nádob na separovaný odpad?
áno (25,51%)
 
skôr áno (24,11%)
 
skôr nie (24,29%)
 
nie (26,09%)
 
Celkový počet hlasov: 1717

Anketa 7
Aké sú najčastejšie dôvody prečo neseparujete?
nedostatok nádob (16,92%)
 
nedostatok vriec (16,45%)
 
naplnenosť nádob (16,18%)
 
iné (16,80%)
 
Celkový počet hlasov: 2589

Anketa 8
Ktoré materiály separujete?
papier (16,21%)
 
plasty (15,78%)
 
sklo (17,28%)
 
kovy (17,14%)
 
tetrapaky (16,17%)
 
iné (17,42%)
 
Celkový počet hlasov: 2801

Anketa 9
Čo by Vás motivovalo, aby sa zvýšil Váš záujem o separovanie odpadu?
motivačné súťaže (24,01%)
 
iné (25,15%)
 
Celkový počet hlasov: 1841

Anketa 10
Bývate:
v bytovom dome (48,87%)
 
v rodinnom dome (51,13%)
 
Celkový počet hlasov: 972

Kalendár
  «   Február   »  
  «   2020   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

meniny má Frederik, Frederika


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Civilná ochrana » Ochrana obyvateľstva

Ochrana obyvateľstva

civilna_ochrana

Ochrana obyvateľstva je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku osôb, ktoré sú zabezpečované na základe analýzy územia Slovenskej republiky z hľadiska možných mimoriadnych udalostí. 

Úlohy a opatrenia civilnej ochrany sú prijímané na znižovanie rizík ohrozenia a určovanie postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. 

Spočívajú najmä v organizovaní, riadení a vykonávaní záchranných prác na záchranu osôb, v poskytovaní predlekárskej a lekárskej pomoci, vyslobodzovaní osôb, ale tiež v organizovaní a zabezpečovaní hlásnej a informačnej služby, poskytovaní núdzového zásobovania a núdzového ubytovania, v zabezpečovaní a vykonávaní ukrytia a evakuácie, vykonávaní protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení, organizovaní, riadení a vykonávaní prípravy na civilnú ochranu. 

Súvisiace predpisy

 • Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
 • Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom zbore
 • Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu

 • Vyhláška MV SR č. 328/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii
 • Vyhláška MV SR č. 303/1996 Z.z. na zabezpečenie prípravy na civilnú ochranu
 • Vyhláška MV SR č. 314/1998 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany
 • Vyhláška MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany
 • Vyhláška MV SR č. 523/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany
 • Vyhláška MV SR č. 532/2006 Z.z. o stavebnotechnic­kých požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany
 • Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok
 • Vyhláška MV SR č. 599/2006 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu

Všeobecné zásady

Čo má každý vedieť

Čo robiť, keď zaznie siréna?

Čo robiť a čo si so sebou zobrať v prípade evakuácie? 

Odporúčania pre obyvateľstvo po vydaní výstrahy 

Príručka – Ochrana obyvateľov pred možnými následkami chemického terorizmu a bioterorizmu 

Odporúčaný postup pri náleze podozrivej zásielky 

« späť

aktualizácia: 02.08.2019 | počet zobrazení: 49227

Súvisiace články:
Články 1 - 3 / 3

Čo robiť v prípade....?

aktualizácia: 30.06.2017 | počet zobrazení: 29624

Materiál CO

aktualizácia: 08.03.2017 | počet zobrazení: 35876

Ochranné stavby a zariadenia CO

aktualizácia: 09.01.2017 | počet zobrazení: 33886

Články 1 - 3 / 3

Počet návštev od 18.09.2011: 2896659
Počet návštev dnes: 1109
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie