Terénna práca

dátum aktualizácie: 03.01.2020 | počet zobrazení: 181 421

Prečítať nahlas

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 28 999 930,08 Eur

Riadiaci orgán OP ĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán OP ĽZ: Ministerstvo vnútra SR

Obdobie realizácie projektu: 11/2019 – 12/2022

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ).

Hlavný cieľ projektu: Motivácia a aktivizácia jednotlivcov a rodín na riešenie problémov prostredníctvom spoločnej aktivity. Terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci sa budú v obciach venovať klientom so zámerom definovať prevenčné opatrenia sociálneho vylúčenia a rôznych ďalších sociálne rizikových javov.

Opis projektu: Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) je jeden z vybraných projektov Take away balíka*, ktorý predstavuje sociálnu inováciu založenú na kombinácií inkluzívnych programov (verifikovaných počas programového obdobia 2007–2013) ako terénna sociálna práca, inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy, komunitné centrá a nového prvku poskytovania podpory v oblasti vysporiadania pozemkov v rómskych osídleniach.

Súbor národných projektov bude realizovaný komplexne v 150 obciach s najvyššou mierou indexu segregácie, resp. podrozvinutosti, za účelom zrýchlenia pokroku procesu integrácie MRK v štyroch strategických oblastiach vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie a bývanie.

Od 1.novembra 2019 mesto Humenné výkon terénnej sociálnej práce realizuje pod Národným projektom „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít".

V súčasnosti vykonávajú terénnu sociálnu prácu 3 terénni sociálni pracovníci a 3 terénni pracovníci.

« späť

Články 1 - 10 / 39

Z našej činnosti (2022) - Rozdaných takmer 300 hygienických balíčkov

Preventívna aktivita pre rodiny v núdzi.

dátum aktualizácie: 16.08.2022 | počet zobrazení: 4 293

Z našej činnosti (2022) - Vlna omikron

dátum aktualizácie: 20.06.2022 | počet zobrazení: 2 246

Z našej činnosti (2021) - ČIPOVANIE PSOV

dátum aktualizácie: 31.08.2021 | počet zobrazení: 4 226

Z našej činnosti (2021) - JARNÉ UPRATOVANIE

dátum aktualizácie: 10.05.2021 | počet zobrazení: 4 525

Z našej činnosti (2022) - Upratovanie cintorína

dátum aktualizácie: 20.06.2022 | počet zobrazení: 3 798

Deň detí sa oslavoval aj na Podskalke

dátum aktualizácie: 10.01.2020 | počet zobrazení: 56 730

Fotogaléria

dátum aktualizácie: 07.01.2012 | počet zobrazení: 74 154

Z našej činnosti - rok 2019

dátum aktualizácie: 10.05.2021 | počet zobrazení: 6 649

Z našej činnosti - rok 2020

dátum aktualizácie: 11.11.2020 | počet zobrazení: 6 353

Z našej činnosti - roky 2012-2018

dátum aktualizácie: 10.01.2020 | počet zobrazení: 58 225

Články 1 - 10 / 39

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7712928
Počet návštev dnes: 4647