Terénna práca

dátum aktualizácie: 03.01.2020 | počet zobrazení: 181 910

Prečítať nahlas

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 28 999 930,08 Eur

Riadiaci orgán OP ĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán OP ĽZ: Ministerstvo vnútra SR

Obdobie realizácie projektu: 11/2019 – 12/2022

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ).

Hlavný cieľ projektu: Motivácia a aktivizácia jednotlivcov a rodín na riešenie problémov prostredníctvom spoločnej aktivity. Terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci sa budú v obciach venovať klientom so zámerom definovať prevenčné opatrenia sociálneho vylúčenia a rôznych ďalších sociálne rizikových javov.

Opis projektu: Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) je jeden z vybraných projektov Take away balíka*, ktorý predstavuje sociálnu inováciu založenú na kombinácií inkluzívnych programov (verifikovaných počas programového obdobia 2007–2013) ako terénna sociálna práca, inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy, komunitné centrá a nového prvku poskytovania podpory v oblasti vysporiadania pozemkov v rómskych osídleniach.

Súbor národných projektov bude realizovaný komplexne v 150 obciach s najvyššou mierou indexu segregácie, resp. podrozvinutosti, za účelom zrýchlenia pokroku procesu integrácie MRK v štyroch strategických oblastiach vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie a bývanie.

Od 1.novembra 2019 mesto Humenné výkon terénnej sociálnej práce realizuje pod Národným projektom „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít".

V súčasnosti vykonávajú terénnu sociálnu prácu 3 terénni sociálni pracovníci a 3 terénni pracovníci.

« späť

Články 31 - 39 / 39

„Darovať znamená pomáhať“

V tomto duchu sa niesla posledná akcia pod názvom „Darovanie šatstva“, ktorá sa konala v mesiaci marec 2014. Akcia sa usporiadala za pomoci Slovenského Červeného kríža Humenné. Často krát si zapratávame naše príbytky zbytočnými, starými a pre nás už nepotrebnými vecami. Balíme ich do krabíc, skladujeme, prekladáme z miesta na miesto, z roka na rok a neustále hromadíme.

dátum aktualizácie: 19.05.2014 | počet zobrazení: 20 388

Terénni sociálni pracovníci bilancujú rok 2014

Projekt – logo občianske hliadky

Prešiel rok 2014 a vstúpili sme do posledného roku výkonu terénnej sociálnej práce na Podskalke. Traja terénni pracovníci a štyria asistenti v rámci Národného projektu. Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach, ktorý sa realizuje v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, zásadným spôsobom mení a skvalitňuje výkon terénnej sociálnej práce, odbremeňuje obce od administratívy a znižuje náklady na ňu.

dátum aktualizácie: 06.03.2015 | počet zobrazení: 25 029

Marec – mesiac kníh

Projekt – logo občianske hliadky

Mesiac Marec už od nepamäti spájame s mesiacom knihy. Kniha je najväčší priateľ človeka.

dátum aktualizácie: 10.03.2015 | počet zobrazení: 18 531

Vzdelávanie detí.

Vzdelávanie patrí medzi hodnoty, ktoré napomáhajú popri rodine pri socializácií osobnosti mladého človeka a rozširujú mu obzor. Vzdelanie napomáha človeku sa lepšie uplatniť na trhu práce a pri integrácií do spoločenského života. V spolupráci so Základnou školou Kudlovskou v Humennom, v zastúpení sociálnou padagogičkou pani Mgr. Janou Kovalčíkovou sa v kancelárii TSP – Podskalka uskutočnila aktivita na tému: ,, Podpora rodinného prostredia k príprave žiaka na začiatku školskej dochádzky.“ Prednáška sa realizovala pre siedmich zákonných zástupcov žiakov prvého stupňa Základnej školy Kudlovskej. Pani Kovalčíková informovala rodičov o školskom systéme na Slovensku a konkrétne v meste Humenné. Diskutovala s nimi o zmysle vzdelania a vzdelávania. Zdôraznila a upozornila na prekážky plynúce z negramotnosti v súčasnej dobe.

dátum aktualizácie: 27.04.2015 | počet zobrazení: 22 132

Edukácia a vzdelávanie detí.

Škola patrí popri rodine medzi inštitúcie, ktoré napomáhajú rodine pri kreovaní, edukáciií a vzdelávaní dieťaťa, pri jeho osobnostnom vývoji. Tam, kde rodina úzko spolupracuje so školou, napomáha tým žiakovi sa lepšie adaptovať v škole, čo môže ovplyvniť aj jeho celkový prospech v škole.

dátum aktualizácie: 23.06.2015 | počet zobrazení: 17 639

3. ročník FUTBALOVÉHO TURNAJA Podskalka

Dňom 9.7.2015 písknutím rozhodcu a výkopom na Podskalke sa odštartoval 3. Ročník futbalového turnaja. Futbalové mužstvá Barcelona, Paris, Bayern, Reál, A.Madrid a Chelsea sa rozhodli zmerať sily a do 25.8.2015 vydržať kolotoč stretnutí, tvrdých stretov o body.

dátum aktualizácie: 21.07.2015 | počet zobrazení: 14 129

Prvá pomoc

Slovenský Červený kríž – územný spolok Humenné má bohatú históriu a tradíciu pri svojej humánnej práci, ktorá je širokospektrálna a je zameraná na prevenciu a sociálno-zdravotnú pomoc. Pod vedením pani riaditeľky SČK Humenné PhDr. Silvii Knapíkovej a dobrovoľníkov SČK sa v areáli ZŠ a MŠ Podskalka uskutočnila dňa 18.8.2015 aktivita…

dátum aktualizácie: 24.08.2015 | počet zobrazení: 18 103

Záverečný hvizd 3. ročníka futbalového turnaja na Podskalke

Dňa 25.8.2015 sa o 10,00 hod hvizdom hlavného rozhodcu začal finálový zápas 3. Ročníka futbalového turnaja. na Podskalke. Turnaj ktorý trval júl a august každý utorok a štvrtok v čase od 10,00 hodiny bol v duchu fair play, nádychom bojovnosti, adrenalínu ale aj priateľstva.

dátum aktualizácie: 25.08.2015 | počet zobrazení: 17 924

coskaj 1

dátum aktualizácie: 31.08.2021 | počet zobrazení: 3 407

Články 31 - 39 / 39

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8155024
Počet návštev dnes: 9075