Samospráva mesta » Projekty financované EÚ a dotácie » Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na u. Laborecká 1893/66 v Humennom « späť

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na u. Laborecká 1893/66 v Humennom

dátum aktualizácie: 14.12.2022 | počet zobrazení: 5 105

Prečítať nahlas

Názov projektu: Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na u. Laborecká 1893/66 v Humennom

Názov prijímateľa: Mesto Humenné

Názov poskytovateľa: Fond na podporu športu

Výška dotácie: 73 393,10 EUR

Celková výška projektu: 146 786,20 EUR

Termín realizácie projektu: 19.10.2021 – 31.12.2023

Cieľ projektu: Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na u. Laborecká 1893/66 v Humennom, čím sa podporí šport pre všetkých, aj zdravotne postihnutých. Zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry.

V rámci projektu sa zrealizuje: SO – 01 Multifunkčné viacúčelové ihrisko o rozmeroch 32×16 m vybavené športovým náradím pre futbal, tenis, volejbal a basketbal. SO – 02 Hokejbalové ihrisko o rozmeroch 52×26 m z asfaltobetónu s bezbariérovými vstupmi na ihrisko. SO – 03 Bežecká oválna dráha 200m dlhá s antukovým povrchom SO – 04 Osvetlenie a­reálu

Opis projektu: Realizáciou rekonštrukcie multifunkčného športového areálu Laborecká 1893/66 v Humennom mesto vytvorí vhodné podmienky najmä pre futbal, tenis, volejbal, basketbal a iné kolektívne športy v oblasti športovej reprezentácie a práce s talentovanou mládežou.

Vyúčtovanie príspevku: v zmysle Zmluvy o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/001–94 + Dodatok č. 1

Výška jednotlivých tranží: Prvá tranža: 22 444,09 EUR /Doklady k vyúčtovaniu – Dodávateľ : T-CUBE, s.r.o., IČO: 50707744, Fa č. 20220002, Dátum úhrady:04.02.2022, Popis úhrady Stavebné práce na ,,Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na ul. Laborecká 1893/66 v Humennom“ + DPH Fa č. 20220005, Dátum úhrady:11.03.2022, Popis úhrady Stavebné práce na ,,Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na ul. Laborecká 1893/66 v Humennom“ + DPH

Druhá tranža: 22 444,09 EUR / Doklady k vyúčtovaniu – Dodávateľ : T-CUBE, s.r.o., IČO: 50707744, Fa č. 20220005, Dátum úhrady:11.03.2022, Popis úhrady Stavebné práce na ,,Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na ul. Laborecká 1893/66 v Humennom“ + DPH Fa č. 20220008, Dátum úhrady:21.03.2022, Popis úhrady Stavebné práce na ,,Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na ul. Laborecká 1893/66 v Humennom“ + DPH

Tretia tranža: 22 444,09 EUR / Doklady k vyúčtovaniu – Dodávateľ : T-CUBE, s.r.o., IČO: 50707744, Fa č. 20220024, Dátum úhrady:27.06.2022, Popis úhrady Stavebné práce na ,,Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na ul. Laborecká 1893/66 v Humennom“ + DPH

Štvrtá tranža: 6 060,83 EUR / Doklady k vyúčtovaniu – Dodávateľ : T-CUBE, s.r.o., IČO: 50707744, Fa č. 20220032, Dátum úhrady:17.08.2022, Popis úhrady Stavebné práce na ,,Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na ul. Laborecká 1893/66 v Humennom“ + DPH

Projekt podporený z Fondu na podporu športu

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 5694641
Počet návštev dnes: 8190