Samospráva mesta » Projekty financované EÚ a dotácie « späť

Projekty financované EÚ a dotácie

Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec v Humennom

dátum aktualizácie: 12.02.2020 | počet zobrazení: 8 452

Terénna práca

dátum aktualizácie: 03.01.2020 | počet zobrazení: 178 836

Zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom

dátum aktualizácie: 30.06.2022 | počet zobrazení: 6 763

MOPS na území mesta Humenné

dátum aktualizácie: 05.09.2019 | počet zobrazení: 6 043

Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné

dátum aktualizácie: 11.02.2021 | počet zobrazení: 6 676

Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu na území mesta Humenné

dátum aktualizácie: 17.05.2021 | počet zobrazení: 6 461

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 a 22 Humenné

dátum aktualizácie: 27.03.2021 | počet zobrazení: 6 885

Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humenné

dátum aktualizácie: 11.02.2021 | počet zobrazení: 8 673

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 5694732
Počet návštev dnes: 8281