Samospráva mesta » Kontrola » Archív Útvaru Hlavného kontrolóra « späť

Archív Útvaru Hlavného kontrolóra

dátum aktualizácie: 10.06.2024 | počet zobrazení: 24 061

Prečítať nahlas

Smernica č. 1/2023 o postupe vykonávania finančnej kontroly v Meste Humenné – Mestskom úrade v Humennom


Správa z kontroly prevodov nehnuteľného majetku mesta Humenné v roku 2023, ktorého všeobecná hodnota majetku prevyšuje 20 000 eur

Správa o kontrolnej činnosti HK a ÚHK za obdobie roka 2023

Správa o kontrolnej činnosti HK a ÚHK za obdobie roka 2022

Správa o kontrolnej činnosti HK a ÚHK za obdobie roka 2021

Správa o kontrolnej činnosti HK a ÚHK za obdobie roka 2020

Správa o kontrolnej činnosti HK a ÚHK za obdobie roka 2019

Správa o kontrolnej činnosti HK a ÚHK za obdobie roka 2018

Správa o kontrolnej činnosti HK a ÚHK za obdobie roka 2017

Správa o kontrolnej činnosti HK a ÚHK za obdobie roka 2016

Správa o kontrolnej činnosti HK a ÚHK za obdobie roka 2015

Správa o kontrolnej činnosti HK a ÚHK za obdobie roka 2014

Správa o kontrolnej činnosti HK a ÚHK za obdobie roka 2013

Správa o kontrolnej činnosti HK a ÚHK za obdobie roka 2012

Správa o kontrolnej činnosti HK a ÚHK za obdobie roka 2011

Správa o kontrolnej činnosti HK a ÚHK za obdobie roka 2010

Správa o kontrolnej činnosti HK a ÚHK za obdobie január až apríl 2010

Správa o kontrolnej činnosti HK a ÚHK za III.štvrťrok 2009

Správa o kontrolnej činnosti HK a ÚHK za I.polrok 2009

Správa o kontrolnej činnosti HK a ÚHK za obdobie roka 2008

Správa o kontrolnej činnosti HK a ÚHK za obdobie roka 2007

Správa o kontrolnej činnosti HK a ÚHK za obdobie roka 2006

Informatívna správa o výsledkoch riešenia sťažností, podnetov a petícií občanov za rok 2008

Informatívna správa o výsledkoch riešenia sťažností, podnetov a petícií občanov za rok 2007

Informatívna správa o výsledkoch riešenia sťažností, podnetov a petícií občanov za rok 2006
 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Humenné a ÚHK II. polrok 2024

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Humenné a ÚHK I. polrok 2024

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Humenné a ÚHK II. polrok 2023

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Humenné a ÚHK I. polrok 2023

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Humenné a ÚHK II. polrok 2022

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Humenné a ÚHK I. polrok 2022

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Humenné a ÚHK II. polrok 2021

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Humenné a ÚHK na I. polrok 2021

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Humenné a ÚHK na II. polrok 2020

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Humenné a ÚHK na I. polrok 2020

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Humenné a ÚHK na II. polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Humenné a ÚHK na I. polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Humenné a ÚHK na II. polrok 2018

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Humenné a ÚHK na I. polrok 2018

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Humenné a ÚHK na II. polrok 2017

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Humenné a ÚHK na I. polrok 2017

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Humenné a ÚHK na II. polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Humenné a ÚHK na I. polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Humenné a ÚHK na II. polrok 2015

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Humenné a ÚHK na I. polrok 2015

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Humenné a ÚHK na II. polrok 2014

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Humenné a ÚHK na I.polrok 2014

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Humenné a ÚHK na I.polrok 2013

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Humenné a ÚHK na II.polrok 2012

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Humenné a ÚHK na I.polrok 2012

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Humenné a ÚHK na II.polrok 2011

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Humenné a ÚHK na I.polrok 2011

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Humenné a ÚHK na II.polrok 2010

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Humenné a ÚHK na I.polrok 2010

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Humenné a ÚHK na II.polrok 2009

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Humenné a ÚHK na I.polrok 2009

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Humenné a ÚHK na II.polrok 2008

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Humenné k návrhu viacročného rozpočtu mesta Humenné na roky 2024–2026 a k návrhu Programového rozpočtu

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Humenné k návrhu viacročného rozpočtu mesta Humenné na roky 2023–2025 a k návrhu Programového rozpočtu

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Humenné k návrhu viacročného rozpočtu mesta Humenné na roky 2022–2024 a k návrhu Programového rozpočtu

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Humenné k návrhu viacročného rozpočtu mesta Humenné na roky 2021–2023 a k návrhu Programového rozpočtu

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Humenné k návrhu programového viacročného rozpočtu mesta na rok 2020–2022

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Humenné k návrhu programového viacročného rozpočtu mesta na rok 2019 a 2020–2021

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Humenné k návrhu programového viacročného rozpočtu mesta na rok 2018 a 2019–2020

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Humenné k návrhu programového viacročného rozpočtu mesta na rok 2017 a 2018–2019

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Humenné k návrhu programového viacročného rozpočtu mesta na rok 2016 a 2017–2018

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Humenné k návrhu programového viacročného rozpočtu mesta na rok 2015 a 2016–2017

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Humenné k návrhu programového viacročného rozpočtu mesta na rok 2013 a 2014–2015

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Humenné k návrhu programového viacročného rozpočtu mesta na rok 2012 a 2012–2014

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Humenné k návrhu programového viacročného rozpočtu mesta na rok 2010 a 2010–2012

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Humenné k návrhu programového viacročného rozpočtu mesta na rok 2009 a 2010–2011

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Humenné k návrhu programového viacročného rozpočtu mesta na rok 2008 a 2009–2010

« späť

Články 1 - 3 / 3

Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta

dátum aktualizácie: 20.05.2024 | počet zobrazení: 16 114

Zverejňovanie výsledkov vybavenia petície podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve

dátum aktualizácie: 03.05.2024 | počet zobrazení: 15 247

Zoznam súdnych sporov vo veciach mestských bytov a bytového hospodárstva

dátum aktualizácie: 29.03.2022 | počet zobrazení: 3 385

Články 1 - 3 / 3

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8362979
Počet návštev dnes: 10285