Občan » Služby občanom » Denné centrá na území mesta Humenné « späť

Denné centrá na území mesta Humenné

dátum aktualizácie: 25.01.2023 | počet zobrazení: 23 705

Prečítať nahlas

DENNÉ CENTRÁ NA ÚZEMÍ MESTA HUMENNÉ

Vybavuje:

Odbor sociálnych vecí a starostlivosti o obyvateľov
Referát denných centier

Ing. Danka Gejdošová
telefón mobil: 0907 603 238
danka.gejdosova@humenne.sk

Mgr. Ing. Silvia Hofmanová
telefón mobil: 0948 223 485
silvia.hofmanova@humenne.sk

Denné centrum na ul. Laboreckej 26

• otváracie hodiny:

◦ pondelok od 8.00 hod. do 16.00 hod.
◦ utorok od 08.00 hod. do 16.00 hod.
◦ štvrtok od 08.00 hod. do 16.00 hod.
◦ piatok od 07.30 hod. do 14.30 hod. 

• kapacita: 200 miest

Denné centrum na ul. Duchnovičovej 28

• otváracie hodiny:

◦ pondelok od 08.00 hod. do 16.00 hod.
◦ streda od 07.30 hod. do 16.30 hod. 

• kapacita: 60 miest

Denné centrum na ul. Štefánikovej 31

• otváracie hodiny:

◦ utorok od 8.00 hod. do 16.00 hod.
◦ streda od 7.30 hod. do 16.30 hod.
◦ štvrtok od 8.00 hod. do 16.00 hod.
◦ piatok od 7.30 hod. do 14.30 hod. 

• kapacita: 60 miest

Nájdete nás už aj na facebooku:
Facebook – Denné centrá Humenné
 

„V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH“

Každý pondelok o 10.00 hod. v DC Laborecká 26

Cvičíme s Viki Jakubovičovou


KRÚŽOK ŠIKOVNÝCH RÚK A ZAUJÍMAVÝCH NÁPADOV

Každý štvrtok o 13.00 hod. v DC Laborecká 26

Tešíme sa na Vás„CVIČME V RYTME“

Každý piatok o 10.00 hod. v DC Štefánikova 31

Cvičíme s Viki Jakubovičovou


KRÚŽOK ŠIKOVNÝCH RÚK, DOBRÝCH NÁPADOV A ZDRAVÉ VARENIE A PEČENIE

Každý utorok o 10.00 hod. v DC Štefánikova 31

Tešíme sa na VásDENNÉ CENTRÁ:

• Mesto Humenné poskytuje podľa § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o soc. službách, sociálne služby v troch denných centrách, ktoré majú okolo 700 členov.
• Denné centrá vykonávajú spoločensko-záujmovú a kultúrnu činnosť počas dňa pre dôchodcov, poznávaciu činnosť vo forme výletov a poznávacích zájazdov, preventívne výchovnú činnosť v oblasti zdravia a ďalšie záujmové aktivity.

• V denných centrách sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť. Prostredníctvom týchto centier prispieva mesto seniorom a matkám s deťmi na rôzne kultúrne a spoločenské aktivity. Ide o Denné centrá na Laboreckej ulici 26, Duchnovičovej ulici 28 a Štefánikovej ulici 31.
• Sociálna služba sa poskytuje počas dňa aj fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičom s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.
• Denné centrá navštevujú aj organizácie ako je Únia žien Slovenska, Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, Združenie vojnových poškodencov – invalidov na Slovensku, Zväz záhradkárov a spevácky súbor Humenskí seniori.
• Prevádzka centra je od 8.00 hod do 16.00 hod.
• Organizačnú činnosť centrum vykonáva v zmysle vypracovaného pracovného plánu, prispôsobeného podmienkam prostredia. 

• V Dennom centre na Laboreckej ulici sa nachádza aj MiniFitness, do ktorého od 01.01.2020 pribudli nové stoje na cvičenie – bežecký pás a stepper.
• V Dennom centre na Štefánikovej je pre klientov k dispozícii pingpongovy stôl a stroje na cvičenie, bežecký pás a stepper.


O NÁS:

 • Denné centrá v Humennom boli založené v roku 1965 z dôvodu verejného záujmu.
 • Pôsobili pod názvom Kluby dôchodcov až do roku 2009, kedy boli premenované na Denné centrá.
 • Prvý klub sídlil v Kaštieli až do roku 1973.
 • Neskôr bol presťahovaný na sídlisko II. B Duchnovičova ulica 28. Prvým vedúcim bol p. Juraj Kotrady.
 • Druhý klub vznikol v roku 1980 na Laboreckej ulici 26, ktorý pôsobí až dodnes.
 • Od 11.10.2018 sa poskytujú služby v novo otvorenom dennom centre na ulici Štefánikovej 31.PLÁN PRÁCE NA ROK 2023: DC ul. Laborecká, ul. Duchnovičova, ul. Štefánikova

Spoločenské podujatia:

 • Novoročné posedenie – Rusínska veselica
 • Fašiangové posedenie pri šiškách
 • Slávnostné posedenie pri príležitosti MDŽ
 • Country bál
 • Retro akcia – spomínanie na minulé časy
 • Majáles
 • Oslava Dňa matiek
 • Oslava Dňa otcov
 • Slávnostné posedenie pri príležitosti Úcty k starším
 • Mikulášske posedenie
 • Vianočné posedenie pri kapustnici

Pravidelné aktivity:

 • Krúžok šikovných rúk a dobrých nápadov
 • Krúžok varenia – Kulinoterapia
 • Muzikoterapia
 • Výtvarné tvorivé dielne
 • Cvičenie pre upevňovanie zdravia
 • Cvičenie v minifitness
 • Spoločenské hry

Prednášky:

 • Prednášky v spolupráci s RÚVZ a Červeným krížom Humenné

  v rámci Týždňa mozgu, Svetového Dňa zdravia, Prevencie onkolog.ochorení

 • Preventívne aktivity pre seniorov v spolupráci s PZ Humenné

  v rámci Európskeho týždňa mobility

 • Školenia NP DIGI seniori – vzdelávanie seniorov v oblasti digitalizácie
 • Prednášky, besedy a výstavy v spolupráci so SZZ Humenné
 • Kvíž základných škôl – p. Melánia Tomášová zo SZZ
 • Beseda o knihách a čítaní – Marec mesiac knihy
 • Prednášky a besedy v spolupráci s Vihorlatskou knižnicou Humenné
 • Prednáška na tému „1.svet.vojna“ – p. Radoslav Turik z Klubu vojnovej histórie Beskydy
 • Environmentálna prednáška na tému životné prostredie

  „Vieme správne separovať?“ – PhDr. Dagmar Krajníková z TS mesta Humenné

 • Prednáška na tému „Zdravá staroba a výživa“ – Mgr. Zlatica Kožinová z RÚVZ
 • Beseda o výtvarnom umení s maliarom Andrejom Smolákom
 • Beseda so spevákom Štefanom Štecom na tému „Folklór na Zemplíne“
 • Beseda s redaktorkou Rádia Regina Východ a prezentácia DC v Humennom
 • Prednášky a besedy s osobnosťami mesta
 • Sociálne poradenstvo

Zájazdy:

 • Tatranský ľadový dóm na Hrebienku
 • Thermalpark Zemplínska Šírava/ Thermalpark Maďarsko
 • Plavba loďou po Zemplínskej Šírave, výlet na Morské oko, resp. plavba loďou po Bodrogu
 • Kaštiel Trebišov, historická pivnica Malá Tŕňa
 • Návšteva Domu ľudových tradícií Zámutov, Ranč Zaľubova Zámutov
 • Výlet do Osadného – Krypta vojakov z 1.svetovej vojny
 • Výlet do Novej Sedlice – Chalúpka deduška Večerníčka
 • Návšteva Kolonického sedla – Astronomické observatórium
 • Jazda cestným turistickým vláčikom Zemplínske Hámre – Snina, resp. Medzilaborce – Habura
 • Výlet do Bardejova na Bardejovský jarmok
 • Návšteva NR SR v Bratislave
 • Návšteva Ukrajinského múzea v Prešove
 • Divadlo Jonáša Záborského Prešov / Štátne divadlo Košice

Iné podujatia:

 • Zber liečivých rastlín
 • Turistika (hrad Čičva, hrad Brekov, hrad Jasenov)
 • Brigády (upratovanie vonkajších aj vnútorných priestorov jednotlivých DC a ich výzdoba podľa aktuálneho obdobia)
 • Výroba ikebán
 • Letné grilovanie (oddychová zóna Gaštanka, Hubková)
 • Športové hry pre seniorov
 • Turnaj v hre: „Človeče nehnevaj sa“
 • Prehliadky kultúrnych pamiatok mesta
 • Výstavy a Workshopy
 • Prázdninové tvorivé dielničky pre šikovné ručičky – aktivity pre vnúčatá a znevýhodnené deti seniorov navštevujúcich DC
 • Výtvarné tvorivé dielne pre seniorov v spolupráci z OZ Podvihorlatská pa­leta

« späť

Články 1 / 1

PROGRAM - OKTÓBER

dátum aktualizácie: 02.10.2023 | počet zobrazení: 676

Články 1 / 1

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 5706515
Počet návštev dnes: 2820