Občan » Služby občanom » Denné centrá na území mesta Humenné » SPRÁVA o činnosti Denného centra na Laboreckej ulici (2023) « späť

SPRÁVA o činnosti Denného centra na Laboreckej ulici (2023)

dátum aktualizácie: 22.01.2024 | počet zobrazení: 1 324

Prečítať nahlas

DENNÉ CENTRUM LABORECKÁ 26

Hlavným poslaním Denných centier je podporovať aktivity našich seniorov a zároveň ich začleňovať do života spoločnosti a uspokojovať ich spoločenské a kultúrne potreby.

Činnosť v denných centrách je sústredená hlavne na kultúrno-spoločenské aktivity, ktoré sú zamerané na významné výročia, besedy, prednášky, zájazdy, turistiku v prírode, osobné aktivity ako je napríklad pravidelné cvičenie, ručné práce, udržiavanie poriadku v záhradnom átriu či úprava spoločenských priestorov pri rôznych ročných obdobiach alebo významných sviatkoch ako je Veľká noc či Vianoce.

Podľa zákona 448/2008 Z.z. O sociálnych službách sa v Denných centrách poskytujú sociálne služby počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. Poskytuje sa najmä poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť.

Podľa plánu činnosti na rok 2023 a čiastkových mesačných plánov sa uskutočnili tieto záujmové činnosti a kultúrne podujatia:

 • 19.01.2023 – Rusínska veselica – 98 členov vš. troch DC
 • 25.01.2023 – Stretnutie všetkých 3 DC – 45 členov vš. troch DC
 • SNOEZELEN – Relaxačná aktivita, ktorá sa koná na základe záujmu členiek DC

 • 05.02.2023 – Vihorlatská knižnica – účasť na besede
 • 15.02.2023 – Výlet – Tatranský ľadový dóm – počet účastníkov 28
 • 23.02.2023 – Prednáška „Prevencia onkologických chorôb“ – počet účastníkov 20
 • 25.02.2023 – Maratón dobrej vôle – zapojené všetky tri DC (aktivita uskutočnená v hoteli Karpatia v spolupráci s ColorfulLadeshop)

 • Výpožička kníh v DC

 • 09.03.2023 – MDŽ
 • 16.03.2023 – ZO JDS – organizovala výlet Botanická záhrada UPJŠ Košice ORCHIDEY – skvosty v ríši rastlín – zapojené boli aj DC na území mesta
 • 16.03.2023 – Prednáška „Prečo a ako sa starať o mozog“ v rámci Týždňa mozgu – počet členiek 11
 • 16.03.2023 – Fašiangy – 48 členov DC
 • 17.03.2023 – Spoločná akcia DC a ÚŽS – Súťaž v lepení pirohov
 • 21.03.2023 – prednáška I. svetová vojna v regióne – 20 členov DC
 • 21.03.2023 – Cvičný požiarny poplach
 • 23.03.2023 – Zber medvedieho cesnaku v obci Koškovce, boli sme 2×
 • 30.03.2023 – Spoločná akcia s JDS – Poznávací zájazd na Duklu + uctenie si Pamiatky padlých vojakov v II. sv. vojne – položenie venca k pamätníku

 • Karpatská kraslica – Veľkonočné sviatky

 • Zvyky a tradície veľkonočných sviatkov + výzdoba
 • 20.04.2023 – Prednáška Zdravé stravovanie = aktívna staroba – 27 členov DC
 • 24.04.2023 – WellnessThermalpark Zemplínska Šírava – počet účastníkov 49
 • 27.04.2023 – Turistika – prechádzka jarnou prírodou – návšteva židovského cintorína – všetky tri DC

 • 01.05.2023 – 1. máj – spoločné stretnutie DCL a DCD
 • 02.05.2023 – Meranie zdravotných hodnôt v spolupráci s RÚVZ (krvný tlak, zlý cholesterol, dobrý cholesterol, tuk…), aktivita vrámci prednášky ZDRAVÉ SRDCE
 • 04.05.2023 – Návšteva NR SR – na základe pozvania poslanca NR SR p. Mičovského
 • 18.05.2023 – Deň matiek
 • 23.05.2023 – Majáles v rekreačno-oddychovej zóne Gaštanka
 • 24.05.2023 – Vedomostná súťaž žiakov základných škôl „Mladý záhradkár“, účasť cca 9 ZŠ a 60 osôb. Aktivita v spolupráci s OV SZZ a MUDr. Biserkou Kupčovou

 • 08.06.2023 – Prednáška: Ako správne triediť separovaný odpad – D. Krajniková, TS mesta Humenné
 • Záhradné átrium – brigáda
 • 14.06.2023 – Zasadnutie sociálnej a zdravotnej komisie pri MsZ v Humennom
 • 15.06.2023 – Jednodňový poznávací výlet: Pozdišovce – Malá Tŕňa Tokaj – Trebišov – Močarany – 48 členov
 • 21.06.2023 – Deň otcov – 70 členov
 • 22.06.2023 – Beseda so zástupcami ÚPSVaR – „Podpora sociálnej inklúzie osôb so zdravotným postihnutím z pohľadu Zák.č. 447/2008 Z.z. O peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP“ – účasť 20 členov
 • 30.06.2023 – Športový deň v športovo-rekreačnom zariadení v Chlmci – účasť 67 členov

 • 20.07.2023 – Maďarsko – Miskolctapolca – wellness – účasť 47 členov

 • 16.08.2023 – Jednodňový výlet Dóm Sv. Alžbety Košice, Rozárium Nižná Myšľa – účasť 21 členov
 • 19.08.2023 – V spolupráci s OV SZZ v Humennom – Výstava ovocia a zeleniny

 • 08.09.2023 – Humenský jarmok – spoločné stretnutie pri stánkoch DCD a DCL
 • 14.09.2023 Spájanie generácií… Deň tradičných remesiel, ukážky poľnohospodárskych prác, kultúrny program na tejto akcii zabezpečovali Humenskí seniori pôsobiaci pri DC na Laboreckej ul.
 • 18.09.2023 – Turistika – hrad Čičva (s výkladom na hrade, kostolíku, hrobka pod hradom,…) – účasť 32 členov
 • 20.09.2023 – Turnaj v hre Človeče nehnevaj sa! – účasť 33 členov
 • 28.09.2023 – Beseda v spolupráci s RÚVZ – Alzheimerova choroba a pozitívne myslenie…- účasť 19 členov

 • 14.10.2023 – Október – Mesiac úcty k starším – spoločná aktivita pre všetky 3 DC – 100 členov DC
 • 16.10.2023 – Beseda v spolupráci s RÚVZ – Osteoporóza – tichý zlodej kostí… – 29 členov
 • 20.10.2023 – Sila liečivých rastlín – Beseda v spolupráci s OV SZZ Melankou Tomášovou a MUDr. Biserkou Kupčovou, vrátane ukážok (mastičky, vodičky, čaje,…) – účasť 45 členov
 • 24.10.2023 – Wellness – Thermalpark Zemplínska Šírava – účasť 43 členov
 • 16.11.2023 – Divadelné predstavenie: Komédia od Georges Feydeau: CHROBÁK V HLAVE, Národné divadlo Košice, účasť: 37 osôb
 • 23.11.2023 – Beseda so zástupcami RÚVZ: DIABETES – MULITUS (Cukrovka – čo by sme mali o nej vedieť…), účasť: 31 členov

 • 01.12.2023 – Vianočné trhy – primátorsky punč, spoločné stretnutie DCL a DCD
 • 05.12.2023 – Spájanie generácií: DC na Laboreckej ulici a MŠ Dargovských hrdinov = 120 uháčkovaných korytnačiek, monty, včielka Maja a Vilko. Toto všetko Mikuláš z DC na Laboreckej spolu s aktívnymi členkami DC v oblasti „šikovné ruky“ zaniesol detičkám do MŠ
 • 14.12.2023 – ZŠ na Laboreckej ulici pripravila pre našich seniorov predvianočný program
 • 18.12.2023 – Vianočná kapustnica

Vypracovala: Danka Gejdošová, referát DC

« späť

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8691004
Počet návštev dnes: 5755