Pamätihodnosti

dátum aktualizácie: 11.07.2023 | počet zobrazení: 10 050

Prečítať nahlas

Na tejto stránke nájdete zoznam a popis pamätihodností mesta Humenné, ktoré boli zaradené do zoznamu pamätihodností mesta Humenné v zmysle VZN č. 168/2021 o evidencii pamätihodností mesta Humenné.
V zmysle čl. 7 tohto VZN môžu naďalej fyzické alebo právnické osoby podávať návrhy na zaradenie do pamätihodností mesta. Týmto úkonom môžu prejaviť svoj kultúrny vzťah k hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci, ale aj ku kultúrno-prírodnej či nehmotnej, ku ktorej sa viaže história a vývoj nášho mesta.

Návrh na zaradenie do zoznamu pamätihodností 

Stanovisko vlastníka k zaradeniu pamätihodnosti

Komisia pamätihodností mesta Humenné, ktorú v súlade VZN schválilo mestské zastupiteľstvo posudzuje, vyhodnocuje splnenie kritérií na zaradenie do zoznamu pamätihodností a svojím hlasovaním odporučí, aby návrhy boli predložené na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Humennom, ktoré rozhoduje o prijatí resp. neprijatí návrhu na zápis do zoznamu pamätihodností mesta Humenné.

Komisia pamätihodností mesta Humenné:
predsedníčka: PhDr. Jana Vasilcová
členovia:
Ing. Katarína Ambrozová, PhD., odbor územného plánovania, výstavby, životného prostredia, dopravy a zelene
Helena Sinajová, odbor koncepcie a rozvoja mesta
Mgr. Tomáš Pavlík, Štátny archív v Prešove – pracovisko Archív Humenné
PhDr. Ivana Strakošová, Vihorlatské múzeum Humenné
Ing. Anna Macková, štátna ochrana prírody SR Správa CHKO Východné Karpaty Medzilaborce
Mgr. Zuzana Švecová, Vihorlatská knižnica Humenné
Mgr. et Mgr. Luciána Hoptová, PhD., poslankyňa Mestského zastupiteľstva
JUDr. Simona Čerevková, PhD., poslankyňa Mestského zastupiteľstva
tajomníčka: Mgr. Marianna Smolejová, odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Zoznam pamätihodností mesta Humenné:

« späť

Články 1 - 7 / 7

Bytový dom na ul. Staničnej č. 1482/1 v Humennom

dátum aktualizácie: 13.01.2022 | počet zobrazení: 5 458

Folklórny súbor KALINA

dátum aktualizácie: 13.01.2022 | počet zobrazení: 8 513

Gréckokatolícky farský chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky

dátum aktualizácie: 13.01.2022 | počet zobrazení: 4 926

Kalvária - gréckokatolícky areál

dátum aktualizácie: 13.01.2022 | počet zobrazení: 4 439

Socha sv. Jána Nepomuckého

dátum aktualizácie: 13.01.2022 | počet zobrazení: 5 857

Pamätník vďaky

dátum aktualizácie: 13.01.2022 | počet zobrazení: 5 146

Ginko dvojlaločné

dátum aktualizácie: 13.01.2022 | počet zobrazení: 5 545

Články 1 - 7 / 7

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8642994
Počet návštev dnes: 10154