Aktuality a oznamy » Samospráva » Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2024 « späť

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2024

dátum aktualizácie: 28.09.2023 | počet zobrazení: 1 111

Prečítať nahlas

Žiadateľ môže podať žiadosť o poskytnutie dotácie len jedenkrát ročne; každá žiadosť o poskytnutie dotácie môže byť adresovaná len do jednej oblasti podpory, pričom môže obsahovať viacero podoblastí.

Žiadosti o dotáciu sa podávajú na Mestskom úrade v Humennom (Kukorelliho 34), prostredníctvom podateľne alebo doporučenou poštou.

Termín uzávierky pre podávanie žiadostí je do 30. septembra 2023.

Referentka určená pre poskytovanie informácií žiadateľom: Ing. Bibiana Džatková (3. poschodie Mestského úradu v Humennom, č. dv. 310)

Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 2024

Viac informácií, potrebné tlačivá a prílohy nájdete na: https://www.humenne.sk/…na-rok-2024/

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8312229
Počet návštev dnes: 12249