Občan » Stratégia mesta « späť

Stratégia mesta

dátum aktualizácie: 08.08.2019 | počet zobrazení: 227 177

Prečítať nahlas

Strategický rozvojový dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné na roky 2007 – 2013 s výhľadom do roku 2015.

Mestské zastupiteľstvo v Humennom, na svojom riadnom zasadnutí, dňa 25. 06. 2008 schválilo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné na roky 2007 – 2013 s výhľadom do roku 2015 ako strategický rozvojový dokument na príslušné obdobie, pod číslom uznesenia 139.

Kompletný materiál spolu s prílohami si môžete pozrieť tu:

PHaSR mesta Humenné na roky 2007 – 2013 s výhľadom do roku 2015

Profil mesta

SWOT

Pracovné skupiny

Prieskum postojov podnikateľov

Prieskum postojov verejnej mienky

Disparity a rozvojová stratégia

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ. Vlajka EÚ

« späť

Články 1 - 3 / 3

Čo je vlastne PHaSR mesta Humenné?

dátum aktualizácie: 20.07.2011 | počet zobrazení: 63 541

Proces tvorby PHaSR mesta Humenné

dátum aktualizácie: 20.07.2011 | počet zobrazení: 55 065

Správa o plnení PHSR mesta Humenné

dátum aktualizácie: 20.06.2012 | počet zobrazení: 51 397

Články 1 - 3 / 3

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8674984
Počet návštev dnes: 7917