Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš MeričkoAnketa 1
Ste dostatočne informovaný/á o separovaní odpadu na území mesta Humenné?
áno (24,44%)
 
skôr áno (25,98%)
 
skôr nie (25,19%)
 
nie (24,39%)
 
Celkový počet hlasov: 2009

Anketa 2
Uprednostňujete propagáciu separovaného zberu na území mesta prostredníctvom:
letákov (17,06%)
 
televízie HNTV (15,79%)
 
web stránky mesta (16,99%)
 
internetu (16,41%)
 
inej formy (16,65%)
 
Celkový počet hlasov: 2901

Anketa 3
Ste spokojný/á s podmienkami, ktoré mesto vytvorilo pre separovanie odpadu?
áno (23,93%)
 
skôr áno (24,85%)
 
skôr nie (26,37%)
 
nie (24,85%)
 
Celkový počet hlasov: 1968

Anketa 4
Myslíte si, že v okolí vášho bydliska je dostatok nádob na separovaný odpad ( v rodinných domoch dostatok vriec) ?
áno (33,49%)
 
nie (33,08%)
 
čiastočne (33,43%)
 
Celkový počet hlasov: 1448

Anketa 5
Sú tieto nádoby vyhovujúce?
áno (34,10%)
 
nie (33,75%)
 
čiastočne (32,15%)
 
Celkový počet hlasov: 1431

Anketa 6
Ste spokojný/á s cyklom vyprázdňovania nádob na separovaný odpad?
áno (25,63%)
 
skôr áno (24,01%)
 
skôr nie (24,32%)
 
nie (26,04%)
 
Celkový počet hlasov: 1916

Anketa 7
Aké sú najčastejšie dôvody prečo neseparujete?
nedostatok nádob (17,01%)
 
nedostatok vriec (16,49%)
 
naplnenosť nádob (16,25%)
 
iné (16,59%)
 
Celkový počet hlasov: 2893

Anketa 8
Ktoré materiály separujete?
papier (15,69%)
 
plasty (15,81%)
 
sklo (17,34%)
 
kovy (17,16%)
 
tetrapaky (16,47%)
 
iné (17,53%)
 
Celkový počet hlasov: 3200

Anketa 9
Čo by Vás motivovalo, aby sa zvýšil Váš záujem o separovanie odpadu?
motivačné súťaže (24,15%)
 
iné (24,95%)
 
Celkový počet hlasov: 2116

Anketa 10
Bývate:
v bytovom dome (49,14%)
 
v rodinnom dome (50,86%)
 
Celkový počet hlasov: 1111

Kalendár
  «   Február   »  
  «   2020   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

meniny má Zlatica


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Občan » Stratégia mesta » Čo je vlastne PHaSR mesta Humenné?

Čo je vlastne PHaSR mesta Humenné?

Tvorba tohto dokumentu vychádza zo zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Projekt, ktorého cieľom bolo vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné, bol podporený prostredníctvom Operačného programu Základná infraštruktúra, Opatrenie 3.3 Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky v rámci predchádzajúceho programového obdobia. Projekt je spolufinancovaný Európskymi spoločenstvami.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (PHSR) je v súlade s cieľmi Národného strategického referenčného rámci Slovenskej republiky 2007 – 2013 a Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2008 – 2015. Je základným východiskovým dokumentom taktiež pre získanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a národných zdrojov prostredníctvom rôznych nenávratných finančných príspevkov, dotácií a grantov. PHSR pre obdobie 2007 – 2013 s výhľadom do roku 2015, ktorého cieľom je splnenie strategickej vízie, sa zameriava na štyri oblasti rozvoja:

  1. vzdelávanie, kultúra a šport,
  2. zdravotnícka a sociálna starostlivosť a riešenie problematiky marginalizovaných skupín,
  3. podnikanie, investície, cestovných ruch a infraštruktúra,
  4. životné prostredie.

Obsahom PHSR je analýza súčastného stavu, potenciálu a možnostiach rozvoja mesta v oblastiach, ktoré priamo či nepriamo súvisia s činnosťou samosprávy, SWOT analýza slabých a silných stránok, príležitostí a ohrození a návrh rozvojovej stratégie mesta prostredníctvom strategických zámerov, cieľov a nástrojov a ich implementácie na základe navrhovaných opatrení.

PHSR treba chápať skôr ako koncepčný než analytický dokument. Jeho základom je jasné vymedzenie hlavných problémov, ktoré sú pre hospodársky a sociálny rozvoj daného územia spoločné a vytýčenie opatrení, ktoré by mali prispieť k riešeniu týchto problémov. PHSR okrem úvodnej časti, v ktorej sú zadefinované dôvody vypracovania PHSR, metodika jeho tvorby, zdroje údajov a štruktúra dokumentu, obsahuje tri základné časti: Analytická časť (pozostáva zo situačnej analýzy a analýzy SWOT), Strategická časť (pozostáva z formulovania vízie a strategických cieľov) Implementačná časť (pozostáva z akčného plánu s časovým harmonogramom a návrhom finančného a organizačného zabezpečenia).

Podkladmi pre spracovanie PHSR bolo vypracovanie Profilu mesta Humenné, ktorý obsahuje rôzne merateľné údaje a objektívne zistiteľné fakty. Ďalej dôležitým krokom bolo zadefinovanie pracovných skupín, tvorba náplne ich práce a príprava podkladov na základe ktorých sa tvorili SWOT analýzy pre jednotlivé oblasti a zadefinovanie rozvojovej stratégie. Taktiež pre tvorbu PHSR a jeho akčných plánov boli dôležité výsledky prieskumu postojov podnikateľov mesta Humenné a prieskumu verejnej mienky a názorov občianskej verejnosti mesta Humenné.

S vypracovaním PHSR mesta Humenné sa začalo v júni 2007 a predpokladaný koniec projektu je júl 2008. Dôležitým míľnikom projektu bolo schvaľovanie PHSR, na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 25. 06. 2008, kde program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta bol schválený ako strategický rozvojový dokument mesta na obdobie rokov 2007 – 2013 s výhľadom do roku 2015.

« späť

aktualizácia: 20.07.2011 | počet zobrazení: 49465

Počet návštev od 18.09.2011: 2900610
Počet návštev dnes: 1044
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie