Komunitné centrum

dátum aktualizácie: 21.02.2020 | počet zobrazení: 24 390

Prečítať nahlas

Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. Fáza

V komunitnom centre sa venujeme fyzickej osobe, rodine alebo skupine osôb, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, sú ohrozené sociálnym vylúčením, majú obmedzené schopnosti alebo možnosti spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v segregovanej lokalite.

Poskytujeme odborné činnosti v sociálno – preventívnej oblasti, aktivity pre lepšie začlenenie spomínanej sociálnej skupiny.

Komunitné centrum je zariadenie poskytujúce koncepciu zacielenú na vzdelávanie, rozvoj a pestovanie záujmových a voľnočasových aktivít , na občiansku svojpomoc. Taktiež vytvára priestorové a materiálne podmienky pre komunitný rozvoj, komunitnú rehabilitáciu. Prispieva k predchádzaniu vzniku alebo zhoršovaniu nepriaznivých sociálnych situácií a riešeniu miestnych sociálnych problémov, sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na individuálnej, ako aj na lokálnej úrovni.
Komunitné centrum vzniklo dňa 2. mája 2019.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

 • Sociálno – právne poradenstvo
 • Komunitná práca a komunitná rehabilitácia
 • Nízkoprahové programy pre deti a mládež
 • Výchovno – vzdelávacie a aktivizačné služby

KLIENTI:

 • Deti a mládež
 • Osoby s nízkymi príjmami
 • Osoby dlhodobo nezamestnané
 • Osoby dlhodobo odkázané na dávky štátneho systému sociálnej pomoci
 • Rodič na materskej dovolenke
 • Seniori
 • Rómska komunita

Pracovníci KC:
Mgr. Alena Andrášiková – odborná garantka KC
Bc. Zlatica Kudráčová – odborná pracovníčka KC
Klára Budiová – pracovníčka KC
tel.: 0948399246
email: [email protected]

Otváracie hodiny KC:

 • Pondelok 7:30 – 15:30
 • Utorok 7:30 – 15:30
 • Streda 7:30 – 16:30
 • Štvrtok 7:30 – 15:30
 • Piatok 7:30 – 14:30

« späť

Články 1 - 10 / 13

Darovacia akcia - oblečenie, obuv, hračky... II.

dátum aktualizácie: 22.11.2023 | počet zobrazení: 288

Darovacia akcia - oblečenie, obuv, hračky... I.

dátum aktualizácie: 27.10.2023 | počet zobrazení: 492

HYGIENICKÉ BALÍČKY pre 299 domácností

dátum aktualizácie: 24.03.2023 | počet zobrazení: 1 228

Rozdaných takmer 300 hygienických balíčkov

Preventívna aktivita pre rodiny v núdzi.

dátum aktualizácie: 16.08.2022 | počet zobrazení: 2 538

Z našej činnosti za rok 2020 - environmentálna výchova

dátum aktualizácie: 28.07.2020 | počet zobrazení: 6 347

Z našej činnosti za rok 2020 - bezpečnosť

dátum aktualizácie: 28.07.2020 | počet zobrazení: 5 601

Knižný klub v KC: Rómsky holokaust

dátum aktualizácie: 25.08.2020 | počet zobrazení: 5 874

Nový výstroj pre mladých futbalistov

dátum aktualizácie: 15.10.2020 | počet zobrazení: 5 695

Pomoc ľuďom v núdzi

dátum aktualizácie: 06.04.2021 | počet zobrazení: 5 545

Medzinárodný deň detí 2022

dátum aktualizácie: 31.05.2022 | počet zobrazení: 1 999

Články 1 - 10 / 13

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 6448648
Počet návštev dnes: 3087