Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš Meričko


Mobilná aplikácia Humenné

Mobilná aplikácia Humenné


Kalendár
  «   September   »  
  «   2020   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

meniny má Edita


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


Profil

predmet zákazky dátum zverejnenia príloha správa o zákazke
Výzva na predloženie ponuky – Rekonštrukcia strechy na budove MsÚ v Humennom – I. etapa 23.09.2020 Výzva na predloženie ponuky
Návrh na plnenie kritérií
Návrh Zmluvy o dielo
Výkaz výmer
Projektová dokumentácia
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky „Oprava miestnej komunikácie na ulici Gaštanovej v Humennom“ 16.09.2020 Návrh – Zmluva o dielo Oprava miestnej komunikácie na ulici Gaštanovej v Humennom
Návrh na plnenie kritérií – Oprava miestnej komunikácie na ulici Gaštanovej v Humennom
Situácia stavby
Výzva na predkladanie ponúk- Oprava miestnej komunikácie na ulici Gaštanovej v Humennom
Zadanie – Oprava miestnej komunikácie na ulici Gaštanova zadanie
 
Výstavba cyklistickej plochy PUMPTRACK s asfaltovou úpravou v Humennom 09.09.2020 Návrh – Zmluva o dielo Výstavba cyklistickej plochy PUMPTRACK s asfaltovou úpravou v Humennom
Návrh na plnenie kritérií – Výstavba cyklistickej plochy PUMPTRACK s asfaltovou úpravou v Humennom
Projekt pre realizáciu stavby – PUMPTRACK Humenné
Výkaz výmer
Vyzva na predloženie ponuky – Výstavba cyklistickej plochy PUMPTRACK s asfaltovou úpravou v Humennom
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky – Oprava chodníkov medzi nadjazdom a mostom cez rieku Laborec v Humennom 28.08.2020 Výzva na predloženie cenovej ponuky
Návrh na plnenie kritérií
Návrh zmluvy o dielo
Výkaz výmer
Situácia
Celková situácia
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky – Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov v Humennom 27.08.2020 Výzva na predloženie cenovej ponuky
Návrh na plnenie kritérií
Návrh zmluvy o dielo
Výkaz výmer
Opis a fotodokumentácia
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky – Výstavba oporného múra Sadová-Jilemnického sady v Humennom 25.08.2020 Výzva na predloženie cenovej ponuky
Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Zadanie
Návrh zmluvy o dielo
Projektová dokumentácia
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky – Zariadenie pre seniorov v Humennom – požiarna nádrž 13.08.2020 Výzva na predloženie cenovej ponuky
Príloha č. 1. Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2. Čestné vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 3. Celková situácia
Príloha č. 4. Zadanie
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky – Audit účtovnej závierky Mesta Humenné 28.07.2020 Výzva na predkladanie cenovej ponuky na predmet zákazky Audit účtovnej závierky mesta Humenné,Návrh na plnenie kritérií  
Výzva na predloženie cenovej ponuky – Audit účtovnej závierky Mesta Humenné 14.07.2020 Výzva na predloženie cenovej ponuky – Audit účtovnej závierky Mesta Humenné,Návrh na plnenie kritérií  
Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky MŠ Partizánska 20 a 22 – búracie a inštalačné práce 03.07.2020 Rekapitulácia stavby
Vyhlásenie uchádzača
Elektroinštalácia – podklady
Plnenie kritéria na hodnotenie ponúk
Výzva na predloženie ponuky
Požiarny vodovod
 
Nákup vybavenia pre ŠJ Družstevná 01.07.2020 Výzva na predloženie cenovej ponuky
Príloha č.1
 
Rekonštrukcia strechy na MŠ Třebíčska 01.07.2020 Výzva na predloženie cenovej ponuky
Zadanie
 
Riešenie energetickej úspornosti Centra voľného času DÚHA v Humennom – I. etapa 20.05.2020 ZADANIE- Riešenie energetickej úspornosti Centrum voĺného času Dúha v Humennom-I.ETAPA,Technická správa _CVC DUHA 2020,Výzva na predkladanie CP – Riešenie energetickej úspornosti centra voľného času DÚHA v Humennom,Návrh – Zmluva o dielo Riešenie energetickej úspornosti CVČ DÚHA v Humennom – I. etapa,Návrh na plnenie kritérií,Projek­tová dokumentácia  
Stavebné práce – zberný dvor Humenné a stojisko na veľkokapacitné kontajnery 18.05.2020 Zadanie – Stojisko pre veľkokapacitné kontajnery
Návrh na plnenie kritérií
Návrh zmluvy o dielo
Projektová dokumentácia
Výzva na predloženie ponuky
Zadanie – Zberný dvor Humenné
 
Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec v Humennom 01.04.2020 Výzva na predkladanie CP – Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec v He 010420 (formát PDF, veľkosť 646,8 kB),Výkaz výmer 010420 (formát ZIP, veľkosť 157,7 kB),Návrh – Zmluva o dielo cyklochodník 2019 010420 (formát DOCX, veľkosť 34,1 kB),PD predĺženie cyklochodníka 010420 (formát ZIP, veľkosť 2,7 MB),PD rekonštrukcia cyklochodníka 010420 (formát ZIP, veľkosť 2,9 MB),Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií cyklochodník 2019 010420 (formát DOCX, veľkosť 20,4 kB)  
Poistenie majetku mesta Humenné 03.03.2020 Poistenie majetku Mesta Humenné 030320 (formát PDF, veľkosť 725,0 kB)  
Rôzne potravinárske výrobky 30.01.2020 Výzva na potraviny,Príloha č. 1 Cenová ponuka Časť 1,2,3,4,5,Príloha č. 2 – Návrh zmluvy – Rôzne potravinárske výrobky  
Stavebné práce – zberný dvor Humenné a stojisko na kontajnery 05.12.2019 Výzva na predloženie ponuky,Návrh – Zmluva o dielo,Návrh na plnenie kritérií,ZADANIE – STOJISKO PRE VELKOKAPACITNÉ KONTAJNERY,ZA­DANIE – Zberný dvor – HUMENNÉ,Projek­tová dokumentácia  
Sociálna prepravná služba na území mesta Humenné 19.11.2019 Výzva na sociálnu prepravnú službu 191119 (formát PDF, veľkosť 426,2 kB)  
Prepojovací cyklochodník od starého Valaškovského mosta po cyklochodník na hrádzi pri Laborci 23.09.2019 Návrh – Zmluva o dielo cyklochodník 2019 formát DOCX, veľkosť 35,9 kB),Výzva na predkladanie ponúk – prepojovací cyklochodník 2019 230919 (formát PDF, veľkosť 126,2 kB),výkaz výmer 230919 (formát ZIP, veľkosť 62,3 kB),Projek­tová dokumentácia prepojovací cyklochodník 2019 230919 (formát ZIP, veľkosť 15,4 MB),Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií cyklochodník 2019 230919 (formát DOCX, veľkosť 20,5 kB)  
Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká 66 v Humennom 10.07.2019 Návrh – Zmluva o dielo Laborecká, Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií Laborecká, Projektová dokumentácia Laborecká(ZIP), Výkaz výmer – REKONŠTRUKCIA UČEBNÍ ZŠ Laborecká, Výzva na predkladanie ponúk – rekonštrukcia učební ZŠ Laborecká 66  
Odborná obsluha kotolne v bytovom dome Komenského 1436/3 21.06.2019 Výzva na predkladanie CP kotolňa (formát PDF)  
Oprava a údržba bytových a nebytových priestorov v správe Mesta Humenné 21.06.2019 Výzva na predkladanie CP údržba (formát PDF)  
Prepojovací cyklochodník od starého Valaškovského mosta po cyklochodník na hrádzi pri Laborci 13.05.2019 Výzva na predkladanie ponúk – prepojovací cyklochodník 2019 – pdf, Výkaz výmer – prepojovací cyklochodník 2019 – zip, Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií cyklochodník 2019 – docx, Návrh – Zmluva o dielo cyklochodník 2019 – docx, Projektová dokumentácia prepojovací cyklochodník 2019 – zip  
Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká 66 v Humennom 17.10.2018 Výzva na predkladanie ponúk – rekonštrukcia učební ZŠ Laborecká 66,Výkaz výmer – REKONŠTRUKCIA UČEBNÍ,Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kriterií,Projek­tová dokumentácia,Ná­vrh – Zmluva o dielo  
REKONŠTRUKCIA ODBORNÝCH UČEBNÍ ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ 12.10.2018 Výzva na predkladanie ponúk – rekonštrukcia odborných učební ZŠ Pugačevova 121018 (formát PDF, veľkosť 537,3 kB),Výkaz výmer – REKONŠTRUKCIA ODBORNÝCH UČEBNÍ ZŠ PUGAČEVOVA 121018 (formát XLS, veľkosť 100,5 kB),Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 121018 (formát DOCX, veľkosť 13,9 kB),Projek­tová dokumentácia 121018 (formát ZIP, veľkosť 1,4 MB),Návrh – Zmluva o dielo 121018 (formát DOCX, veľkosť 35,6 kB)  
Prepojovací cyklochodník od starého Valaškovského mosta po cyklochodník na hrádzi pri Laborci 11.10.2018 Výzva na predkladanie ponúk – prepojovací cyklochodník 111018 (formát PDF, veľkosť 586,6 kB),Výkaz výmer SO 01 Cyklochodník 111018 (formát XLS, veľkosť 38,5 kB),Výkaz výmer SO 02 Nosná konštrukcia cyklochodníka (formát XLS, veľkosť 35,5 kB),Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 111018 (formát DOCX, veľkosť 20,4 kB),Návrh – Zmluva o dielo 111018 (formát DOCX, veľkosť 35,4 kB),Projek­tová dokumentácia 111018 (formát ZIP, veľkosť 15,4 MB)  
Výstavba detského ihriska v Humennom 17.09.2018 Výzva na predkladanie ponúk – Výstavba detského ihriska v Humennom,Výkaz výmer – Výstavba detského ihriska v Humennom  
Bytový dom Humenné 22.12.2017 https://drive.google.com/…nVn-UFc/view?…  
Komunitné centrum Humenné 02.10.2017 https://drive.google.com/…cGNsaVE/view?…  
Komplexné zabezpečenie publicity projektu Cestou ikon zo Sanoku do Humenného. 06.09.2017 Výzva na predloženie ponuky na poskytnutie služieb Cenová ponuka – tabuľka  
Komplexné zabezpečenie publicity projektu Do Karpát – do inej klímy. Cezhraničná turistická ponuka Jaslo – Humenné 06.09.2017 Výzva na predloženie ponuky na poskytnutie služieb Cenová ponuka – tabuľka  
Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné 09.08.17 Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria Výzva na CP -PD – Revitalizácia sídl. Pod Sokolejom – Humenné 090817 (formát PDF, veľkosť 297,4 kB)  
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 a 22 Humenné 27.06.2017 https://drive.google.com/…cFhNVUU/view?…  
Materská škola v osade Podskalka 04.05.2017 Súťažné podklady po oprave lehoty  
Materská škola v osade Podskalka 11.04.2017 https://drive.google.com/…OG9DbHM/view?…  
Vypracovanie projektovej dokumentácie, projektové energetické hodnotenie budovy a odborný autorský dozor pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska, Humenné 20 a 22“ 07.04.2017 Výzva na predkladanie ponúk (formát PDF, veľkosť 97,3 kB)  
Rekonštrukcia futbalového štadióna v Humennom 3.etapa 16.03.2017 https://drive.google.com/…aVNxTU0/view?…  
Vypracovanie projektovej dokumentácie, projektové energetické hodnotenie budovy a odborný autorský dozor pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska, Humenné 20 a 22“ 10.03.2017 Výzva na predkladanie ponúk (formát PDF, veľkosť 97,3 kB)  
Rekonštrukcia futbalového štadióna v Humennom – 2.etapa 19.10.2016 https://drive.google.com/…Q2hjRkU/view?…, https://drive.google.com/…YWs4cTQ/view?…, Vysvetlenie SP,Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, Súťažné podklady po oprave lehoty, Vysvetlenie SP II (formát PDF, veľkosť 238,6 kB)  
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu „Prístavba materskej školy v osade Podskalka“ 12.04.2016 Výzva na predloženie ponuky – PD Prístavba MŠ Podskalka,Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria,Príloha č. 2 – ZoD – návrh  
Vybavenie členov občianskej hliadky vrámci projektu Občianske hliadky v prostredí MRK na území mesta Humenné 17.12.2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky – vybavenie občianskej hliadky, Príloha č. 1 – vzor cenovej ponuky vybavenie OH  
Stravovacie poukážky vrámci projektu Občianske hliadky v prostredí MRK na území mesta Humenné 16.12.2014 Výzva na predloženie CP – stravovacie poukážky  
Stavebné úpravy ZŠ SNP 1 na Sídlisku Pod Sokolejom v Humennom 21.02.2014 https://www.uvo.gov.sk/…stnik/233757 Informácia o výsledku vyhodnotenia 2399 – WYP (formát PDF, veľkosť 57,4 kB)
Unimobunky na sídl. III Ul. Laborecká v Humennom – búracie práce 24.02.2014 Výzva na unimobunky sild. III (formát PDF, veľkosť 93,8 kB) Správa o zákazke unimobunky (formát PDF, veľkosť 92,0 kB)
Vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu „Zateplenie budovy Obchody a služby Centrum Humenné“ 19.02.2014 Výzva Vypracovanie projektu OaS Centrum Humenné (formát PDF, veľkosť 64,3 kB)  
Nákup viazacieho drôtu na zlisované balíky pre TS Humenné 18.02.2014 Výzva na drôt (formát PDF, veľkosť 85,0 kB) Správa o zákazke drôt TS (formát PDF, veľkosť 79,0 kB)
Nákup nákladných pneumatík na zberové vozidlá pre TS Humenné 18.02.2014 Výzva na pneumatiky TS (formát PDF, veľkosť 94,9 kB) Správa o zákazke pneu TS (formát PDF, veľkosť 74,8 kB)
Nákup kontajnerov na triedený odpad pre TS Humenné 18.02.2014 Výzva kontajnery (formát PDF, veľkosť 85,7 kB) Správa o zákazke kontajnery TS (formát PDF, veľkosť 74,8 kB)
Informácia o výsledku na predmet zákazky: „Aktívni seniori – vzdelávanie seniorov v meste Humenné“ 24.01.2014 Informácia o výsledku – zverejnenie (formát PDF, veľkosť 26,3 kB)  
Informácia týkajúca sa splnenia si povinnosti podľa §41 ods. 1 zákona č. 252006 Z.z.- Revitalizácia parku pred Hotelom Karpatia – Ostatné 20.01.2014 Oznámenie § 41 Ostatné Revitalizácia(for­mát PDF, veľkosť 47,8 kB)  
Aktívni seniori – vzdelávanie seniorov v meste Humenné 10.01.2014 Oznmenie §41 kritériá – Aktívni seniori (formát PDF, veľkosť 48,2 kB)  
Výmena okenných výplní v objekte Denného centra na Laboreckej ulici 26 9.12.2013 Výzva na DC Laborecká(formát PDF, veľkosť 88,8 kB) Správa o zákazke DC Laborecká (formát PDF, veľkosť 82,0 kB)
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov 9.12.2013 Výzva na revíziu HP a hydranty (formát PDF, veľkosť 88,7 kB) Správa o zákazke hasiace (formát PDF, veľkosť 73,2 kB)
Výkon činnosti preventivára mesta Humenné 9.12.2013 Výzva na Preventivár (formát PDF, veľkosť 84,1 kB) Správa o zákazke preventívár (formát PDF, veľkosť 80,9 kB)
Slávnostný silvestrovský a novoročný ohňostroj 2013/2014 2.12.2013 Výzva na ohňostroj 2013 (formát PDF, veľkosť 85,2 kB) Správa o zákazke ohňostroj (formát PDF, veľkosť 84,5 kB)
Elektrická NN prípojka, odberné zariadenie a oprava strechy 2.12.2013 Výzva na NN prípojku (formát PDF, veľkosť 82,1 kB) Správa o zákazke NN prípojka (formát PDF, veľkosť 82,6 kB)
Aktívni seniori – vzdelávanie seniorov v meste Humenné 2.12.2013 Oznámenie 41 ostatné (formát PDF, veľkosť 48,2 kB)  
Kancelársky nábytok 18.11.2013 Výzva kan. nábytok_MSU (formát PDF, veľkosť 84,4 kB) Správa o zákazke kancelársky nábytok (formát PDF, veľkosť 93,4 kB)
Didaktické pomôcky pre materské školy 18.11.2013 Výzva na didaktické MŠ (formát PDF, veľkosť 83,2 kB) Správa o zákazke didaktické (formát PDF, veľkosť 95,3 kB)
Nákup učebných pomôcok pre materské školy 18.11.2013 Výzva na učebné pomôcky MŠ (formát PDF, veľkosť 95,8 kB) Správa o zákazke učebné pomôcky (formát PDF, veľkosť 93,4 kB)
Nákup IKT pre materské školy 18.11.2013 Výzva na IKT MŠ (formát PDF, veľkosť 97,3 kB) Správa o zákazke IKT MŠ (formát PDF, veľkosť 94,8 kB)
Stavebné úpravy chodníka na Gaštanovej a Kukorelliho ulici v meste Humenné 8.11.2013 Výzva ulica Gaštanová a Kukorelliho (formát PDF, veľkosť 60,5 kB),chodníky Gaštanová a Kukorelliho (formát PDF, veľkosť 188,0 kB) Správa o zákazke Chodník Gaštanová a Kukorelliho (formát PDF, veľkosť 101,0 kB)
Stavebné úpravy chodníka na Brestovskej ulici v meste Humenné 8.11.2013 Výzva ulica Brestovská (formát PDF, veľkosť 60,3 kB),chodník brestovská (formát PDF, veľkosť 56,7 kB) Správa o zákazke Chodník Brestovská (formát PDF, veľkosť 100,4 kB)
Nákup viacúčelového motorového vozidla na zimnú a letnú údržbu 4.11.2013 http://www.uvo.gov.sk/…stnik/215231 Informácia o výsledku na profil (formát DOC, veľkosť 12,5 kB)
Informácia týkajúca sa splnenia si povinnosti podľa §41 ods. 1 zákona č. 252006 Z.z. Kritériá 17.10.2013 inf § 41 kritéria (formát PDF, veľkosť 44,8 kB)  
Zariadenie a vybavenie gastro 15.10.2013 Výzva na predloženie CP – zariadenie a vybavenie gastro (formát PDF, veľkosť 161,1 kB) Správa o zákazke gastro (formát PDF, veľkosť 143,3 kB)
Kamerový systém – Bezpečne v meste Humenné 15.10.2013 Výzva na Kamerový systém – Bezpečne v meste Humenné (formát PDF, veľkosť 91,1 kB) Správa o zákazke kamerový bezpečne (formát PDF, veľkosť 81,8 kB)
Zariadenie a vybavenie IKT 15.10.2013 Výzva – Zariadenie a vybavenie IKT (formát PDF, veľkosť 153,6 kB) správa o zákazke IKT (formát PDF, veľkosť 142,6 kB)
Poistenie nehnuteľnosti 14.10.2013 Výzva na poistenie Komenského (formát PDF, veľkosť 85,3 kB) Správa o zákazke poistenie (formát PDF, veľkosť 90,2 kB)
Testovacie zariadenia na užívanie alkoholu a drog – Bezpečne v meste Humenné“ 14.10.2013 Výzva na testovacie zariadenia – Bezpečne v meste Humenné (1) (formát PDF, veľkosť 89,7 kB) Správa o zákazke test bezpečne (formát PDF, veľkosť 90,3 kB)
Nákup hardwérového vybavenia 14.10.2013 Výzva na HW (formát PDF, veľkosť 86,4 kB) Správa o zákazke HW (formát PDF, veľkosť 94,1 kB)
Informácia týkajúca sa splnenia si povinnosti podľa §41 ods. 1 zákona č. 252006 Z.z. Ostatné 7.10.2013 Informácia §41 ostatné (formát PDF, veľkosť 44,8 kB)  
Zabezpečenie publicity a informovania 4.10.2013 Výzva – zabezpecenie publicity a informovania (formát PDF, veľkosť 150,6 kB) správa o zákazke publicita (formát PDF, veľkosť 144,0 kB)
Grafické spracovanie a tlač publikácie 4.10.2013 Výzva – Grafické spracovanie a tlač publikácie (formát neznámy, veľkosť 149,0 kB) Správa o zákazke grafické spracovanie (formát PDF, veľkosť 143,7 kB)
Občerstvenie pre účastníkov workshopu a konferencie 3.10.2013 Výzva občerstvenie – workshop a konferencia (formát PDF, veľkosť 149,5 kB) Správa o zákazke občerstvenie (formát PDF, veľkosť 95,4 kB)
Stavebné úpravy miestnej komunikácie na Majakovského ulici v Humennom 3.10.2013 Výzva na Ul. Majakovského (formát PDF, veľkosť 85,5 kB) Správa o zákazke Majakovského (formát PDF, veľkosť 90,2 kB)
Manažér monitoringu 30.9.2013 Manažér monitoringu (formát PDF, veľkosť 146,6 kB) správa o zákazke manažér (formát PDF, veľkosť 145,5 kB)
Dodávka a montáž kamerového systému 23.9.2013 výzva na kamerový systém (formát PDF, veľkosť 76,0 kB) Správa o zákazke kamery (formát PDF, veľkosť 95,3 kB)
Obnova pamätného cintorína a pamätníka padlých v meste Humenné 17.9.2013 http://www.uvo.gov.sk/…stnik/213740 Informácia o výsledku vyhodnotenia Pamätný cint (formát PDF, veľkosť 22,0 kB)
Tlač a úprava publikácie 16.9.2013 výzva na publikáciu (formát PDF, veľkosť 79,0 kB) Správa o zákazke publikácia (formát PDF, veľkosť 89,8 kB)
Výmena okenných výplní v objekte Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho Humenné 16.9.2013 výzva na okná (formát PDF, veľkosť 79,8 kB) Správa o zákazke okná (formát PDF, veľkosť 100,2 kB)
Ponuka audítorských služieb pre Mesto Humenné 3.9.2013 výzva na audit (formát PDF, veľkosť 76,9 kB) Správa o zákazke audit (formát DOC, veľkosť 23,5 kB)
Informácia týkajúca sa splnenia si povinnosti podľa §41 ods. 1 zákona č. 252006 Z.z. kritériá 21.8.2013 oznámenie 41 kritériá (formát PDF, veľkosť 47,5 kB)  
Dom modlitby v osade Podskalka v Humennom 15.8.2013 http://www.uvo.gov.sk/…stnik/210594 Informácia o výsledku vyhodnotenia (formát DOCX, veľkosť 13,7 kB)
Informácia týkajúca sa splnenia si povinnosti podľa §41 ods. 1 zákona č. 252006 Z.z. Ostatné 26.7.2013 Oznámenie § 41 ods. 1 ostatné (formát PDF, veľkosť 47,1 kB)  
Nákup benzínového motorového krovinorezu 25.7.2013 Výzva na krovinorez (formát PDF, veľkosť 81,2 kB) správa krovinorez (formát PDF, veľkosť 98,1 kB)
Nákup rotačnej kosačky 25.7.2013 Výzva na rotačnú kosačku (formát PDF, veľkosť 77,9 kB) zrušenie kosačka (formát PDF, veľkosť 52,0 kB)
Informácia týkajúca sa splnenia si povinnosti podľa §41 ods. 1 zákona č. 252006 Z.z. 23.07.2013 Informácia §41 ods. 1 zákona č. 252006 Z.z.  
Oprava sociálnych zariadení v SMŠ AURA v Humennom 22.07.2013 oprava soc. zariadení AURA správa Aura formát PDF, veľkosť 100,2 kB)
Oprava chodníka na Ulici Mierovej 15.07.2013 oprava chodníka Mierová správa chodník Mierová (formát PDF, veľkosť 81,2 kB)
Dodávka a montáž kamerového systému 15.07.2013 kamerový systém zrušenie kamerový systém (formát PDF, veľkosť 52,1 kB)
Oprava priestorov v krytej plavárni 02.07.2013 plaváreň správa plaváreň (formát PDF, veľkosť 98,5 kB)
Spevnené plochy z polovegetačných tvárnic v meste Humenné 29.06.2013 http://www.uvo.gov.sk/…stnik/204069  
Informácia týkajúca sa splnenia si povinnosti podľa §41 ods. 1 zákona č. 252006 Z.z. 28.06.2013 Informácia §41 ods. 1 zákona č. 252006 Z.z.  
Obnova verejného priestranstva pri budove OaS Centrum Humenné 26.06.2013 http://www.uvo.gov.sk/…stnik/203216  

« späť

aktualizácia: 23.09.2020 | počet zobrazení: 38940

Počet návštev od 18.09.2011: 3257142
Počet návštev dnes: 1266
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie