Podnikateľ » Verejné obstarávanie » Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou. » Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - III. štvrťrok 2012. « späť

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - III. štvrťrok 2012.

dátum aktualizácie: 18.10.2012 | počet zobrazení: 34 882

Prečítať nahlas

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur.

Mesto Humenné ako verejný obstarávateľ v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní zverejňuje súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur za II. štvrťrok 2012

Por. čís. Hodnota zákazky v € Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača
1. 13 866,74 Oprava urnových murov na mestskom cintoríne v Humennom FERSTAV spol. s r.o. Humenné, Nám. slobody 1729/5, 066 01 Humenné
2. 9 000,00 Projektová dokumentácia – Dom modlitby v osade Podskalka Projektink Humenné a.s., 066 01 Humenné
3. 19 244,38 Rekonštrukcia Základnej školy internátna s MŠ – Hlavný pavilón, ul. Lesná, Humenné UNIBESA-TEL, s.r.o.,Kukučínova 2938,069 01 Snina
4. 17 986,14 bez DPH, 20 503,36 s DPH Výmena okenných výplní v objekte MŠ ul. Družstevná,Humenné BSV STAV s.r.o., ul. 26. novembra 3, Humenné
5. 9 960,00 Projektová dokumentácia – Centrum partnerskej spolupráce Ing. arch. Miroslav Rohaľ – PROMIRON, Budovateľská 5304/34, 066 01 Humenné
6. 1 679,42 Nákup pracovných odevov pre mestskú políciu v Humennom SABRINA MODELLE, s.r.o., Pri Podluzianke 3, 934 01 Levice
7. 1 130,76 Rekonštrukcia vodovodnej prípojky pre Súkr. MŠ Duchnovičova v Humennom Vsl. vodárenská spoločnosť,Os­loboditeľov 1628/108. 066 01 Humenné
8. 9 977,00 Tlač reprezentačnej publikácie o meste Humenné s názvom „Humenné“ Adin, s.r.o., Dubová 2, 080 01 Prešov
9. 7 040,01 Vojenský historický tábor /realizácia počas osláv Pamätného dňa mesta/ Via Cassa, Československej armády 7, 040 01 Košice
       

« späť

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8727438
Počet návštev dnes: 1374