Zámer mesta

dátum aktualizácie: 19.02.2024 | počet zobrazení: 7 652

Prečítať nahlas

Zámer mesta na zámenu pozemkov medzi mestom Humenné a firmou GEMMEJ, s.r.o.

Zámer mesta na odpredaj mestského pozemku pri prevádzke na Vihorlatskej ulici

Zámer mesta na odpredaj mestského majetku – ANDRITZ Slovakia, s.r.o.

Zámer mesta na odpredaj nehnuteľností – Ministerstvo vnútra SR

Zámer mesta na odpredaj mestských pozemkov – PSK

Zámer mesta na odpredaj majetku – stavieb v PP Guttmanovo

Zámer mesta na odpredaj stavby a pozemkov – Rímsko-katolícka cirkev

Zámer mesta na odpredaj pozemku – MUDr. Sinaj a manželka

Zámer mesta na prenájom nebytových priestorov – CVČ

Zámer mesta na prenájom nebytových priestorov – SSOŠ ELBA

Zámer mesta na odovzdanie majetku – ŽSR

Zámer mesta na zámenu pozemku – Ing. Bandura

Zámer mesta na odpredaj nehnuteľného majetku – garáže a pozemku na Ulici Hrnčiarskej

Zámer mesta na odpredaj nehnuteľného majetku mesta – pozemok, garáž – Hrnčiarska ul.

Zámer mesta na odpredaj majetku – ŽSR

Zámer mesta na odpredaj nehnuteľného majetku – výstavba garáží na Sídlisku pod Sokolejom

Zámer mesta na zámenu pozemku – SLSP

Zámer mesta na zámenu pozemku – LEMON MARKET,s.r.o.

Zámer mesta na odpredaj pozemku – MUDr. Sinaj a manželka

Zámer mesta na uzatvorenie Zmlúv o budúcich zmluvách o prevode vlastníctva k pozemným komunikáciám

Zámer mesta na odpredaj pozemkov v osade Podskalka

Zámer mesta na zámenu pozemku Ing. Tomko a manželka

Zámer mesta na zámenu pozemkov Central Point, s.r.o.

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7782028
Počet návštev dnes: 8686