Mestské organizácie » Správa rekreačných a športových zariadení Humenné « späť

Správa rekreačných a športových zariadení Humenné

dátum aktualizácie: 02.06.2021 | počet zobrazení: 130 392

Prečítať nahlas

Vážení občania,

Od 20.3.2017 máme novú webovú stránku www.kupaliskohumenne.sk.


Kontakt

 • Správa reakreačných a športových zariadení Humenné

 • Chemlonská 5907/7,066 01 Humenné

 • Tel: 057/7763925

  pondelok – piatok od 07.30 hod. do 15.30 hod.

 • Fax: 057/776 39 25

 • E-mail: [email protected]


Správa rekreačných a športových zariadení Humenné /ďalej len SRaŠZ Humenné/ je organizáciou, ktorú zriadilo mesto Humenné Zriaďovacou listinou, schválenou v mestskom zastupiteľstve.

Dátumom zriadenia je 1. jún 1991, na dobu neurčitú.

Štatutárnym orgánom je riaditeľ príspevkovej organizácie.

Sídlom organizácie je Humenné, Chemlonská 5907/7.

Predmetom hlavnej činnosti organizácie je vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj materiálno-technickej základne športových a rekreačných služieb.

SRaŠZ Humenné je svojim rozpočtom napojená na rozpočet mesta, ktoré garantuje a kontroluje jej činnosť. Organizácia hospodári samostatne podľa svojho schváleného rozpočtu nákladov a výnosov a vo vlastnom mene nadobúda práva zaväzovať sa.

SRaŠZ Humenné môže vykonávať podnikateľskú činnosť v rozsahu povolenom zriaďovateľom, t.j. mestom Humenné za podmienok ustanovených zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 


Prevádzka vybraných športových zariadení v Humennom – platené služby:

 • krytá plaváreň
 • letné kúpalisko
 • mestská športová hala
 • požičovňa lyžiarskeho výstroja a ski – servis
 • požičovňa malých plavidiel a požičovňa športových potrieb a RO Laborec
 • prenájom nebytových priestorov
 • doplnkový predaj propagačno-informačných materiálov a pamätných predmetov
 • reklama a propagácia
 • dopravné služby

Neplatené služby:

 • údržba detských ihrísk a pieskovísk na území mesta
 • údržba a oprava oddychových priestorov
 • výroba zariadení drobnej vybavenosti ihrísk a verejných priestranstiev
 • správa, prevádzka, údržba, opravy futbalového areálu
 • propagačno-informačné služby v rámci mesta Humenné a okolia
 • organizovanie a zabezpečenie športových podujatí
 • propagácia športových zariadení a športovej činnosti


« späť

Články 1 - 6 / 6

Zmluvy, objednávky, faktúry

dátum aktualizácie: 16.08.2011 | počet zobrazení: 289

Verejne dostupné dokumenty

dátum aktualizácie: 08.03.2017 | počet zobrazení: 112 505

Hodnotenia plnenia rozpočtu

dátum aktualizácie: 25.11.2011 | počet zobrazení: 49 879

Viacročný rozpočet SRaŠZ Humenné

dátum aktualizácie: 25.11.2011 | počet zobrazení: 51 712

Oznam - nebytové priestory

dátum aktualizácie: 25.11.2011 | počet zobrazení: 51 864

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou

dátum aktualizácie: 17.05.2012 | počet zobrazení: 40 086

Články 1 - 6 / 6

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8674852
Počet návštev dnes: 7785