Kultúra, šport, voľný čas » Pamätihodnosti » Gréckokatolícky farský chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky « späť

Gréckokatolícky farský chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky

dátum aktualizácie: 13.01.2022 | počet zobrazení: 5 018

Prečítať nahlas

Mesto: Humenné
Miesto: Osloboditeľov 28
Dátum: 1767

Gréckokatolícky farský chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky je barokovo-klasicistický jednoloďový chrám s bočnými kaplnkami, ktorý je postavený v severovýchodnej časti mesta na miernom vŕšku.
Pravdepodobne ho dala postaviť Terézia, manželka posledného Drugetha na mieste staršieho dreveného chrámu. Súpis pamiatok uvádza rok výstavby 1767, ale na južnej stene chrámu je však osadená tabuľa s latinským názvom s rokom 1717. V roku 1875 bol chrám prestavaný o sakristiu, zádverie, po bokoch svätyne ďalšie pomocné priestory, schodište do veže. Začiatkom 20.storočia znovu došlo ku komplexnej renovácii cerkvi. S finančnou podporou grófa Alexandra Andrássyho bola roku 1904 vymenená strešná krytina a nanovo plechom pokrytá veža. V tom istom čase dal o. Štefan Kutka za peniaze vyzbierané od krajanov v Amerike, postaviť nový oltár a ikonostas, ktorý je dielom umeleckého stolára, otca akad. maliara Mikuláša Klimčáka.
V roku 2000–2001 bol odstránený starý oltár a majster Klimčák pokračoval vo svojom diele výzdobou svätyne. Na čelnej stene je obraz Ježiša-Pantokrátora, naľavo Uvedenie Bohorodičky do chrámu, napravo Obetovanie Pána Ježiša v chráme a na strope v menšom z dvoch sústredných kruhov na modrom podklade s hviezdami je namaľovaný kríž a na ňom holubica, žehnajúca ruka a kniha s nápisom „Premudrosť Božija“. V pravej bočnej kaplnke je na dreve maľovaná ikona poslednej večere a kríž toho istého autora. V ľavej bočnej kaplnke je od roku 2018 tzv. kútik relikvií, kde sa nachádzajú ostatky blažených Pavla Petra Gojdiča, Vasiľa Hopku, Metoda Dominika Trčku, sestry Jozafaty a relikvia sv. Kríža.

Pri chráme je starý cintorín. Najstarší náhrobok je z roku 1854. Posledný je z roku 1965 a patrí bývalému riaditeľovi biskupskej kancelárie o. J. Kokinčákovi, ktorý sa po roku 1950 stal pravoslávnym kanonikom. Okrem neho sú tu pochovaní ďalší kňazi: o. Nikolaj Petrašovič, o. Viktor Marťák, bývalý vizitátor v USA, Štefan Kutka a Ľudovít Toronský (otec A. Toronského). Texty na hroboch sú slovenské, cirkevnoslovanské, rusínske a maďarské.

Globálny lokalizačný systém:
48°56'21.4"N 21°55'01.3"E

Foto/zdroj: Mesto Humenné

« späť

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8728418
Počet návštev dnes: 2354