Kultúra

dátum aktualizácie: 02.12.2021 | počet zobrazení: 262 668

Prečítať nahlas

Mesto Humenné rozvíja iniciatívy smerujúce k podpore a tvorbe kultúry v čo najširšej žánrovej podobe. Vo svojom rozpočte každoročne vyčleňuje finančné prostriedky na priamu podporu kultúry prostredníctvom vlastnej organizácie – mestského kultúrneho strediska na podporu organizácií formou dotácie, ktoré sú zamerané na rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, tradičnej kultúry a nehmotného kultúrneho dedičstva.

Vznik kultúrnych zariadení na území mesta sa datuje do päťdesiatych rokov minulého storočia, z ktorých sa postupne vyprofilovali inštitúcie, ktoré majú významný prínos a vplyv pri rozvoji kultúrneho života a uspokojovania kultúrnych potrieb občanov mesta. Patrí tu Mestské kultúrne stredisko, Vihorlatské múzeum a Vihorlatská knižnica. Na území mesta zabezpečujú uspokojovanie kultúrnych potrieb obyvateľov aj Vihorlatská hvezdáreň, mestská Základná umelecká škola a tri súkromné základné umelecké školy, Centrum voľného času Dúha v Humennom, ako aj mnohé občianske združenia a iné organizácie.

« späť

Články 1 - 9 / 9

Aktuálne podujatia

dátum aktualizácie: 02.12.2021 | počet zobrazení: 19 824

Mestské kultúrne stredisko Humenné

dátum aktualizácie: 03.01.2022 | počet zobrazení: 56 304

Vihorlatské múzeum

dátum aktualizácie: 02.12.2021 | počet zobrazení: 70 054

Vihorlatská knižnica

dátum aktualizácie: 05.01.2022 | počet zobrazení: 113 633

Vihorlatská hvezdáreň

dátum aktualizácie: 01.12.2021 | počet zobrazení: 66 380

Folklór

dátum aktualizácie: 01.12.2021 | počet zobrazení: 33 938

Spevácke zbory

dátum aktualizácie: 05.01.2022 | počet zobrazení: 55 905

Divadlo

dátum aktualizácie: 05.01.2022 | počet zobrazení: 83 619

Mestský dychový orchester Chemlon

dátum aktualizácie: 05.01.2022 | počet zobrazení: 118 658

Články 1 - 9 / 9

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

POMÔŽME UKRAJINE

POMÔŽME UKRAJINE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 4706728
Počet návštev dnes: 1511