Kultúra

dátum aktualizácie: 02.12.2021 | počet zobrazení: 280 055

Prečítať nahlas

Mesto Humenné rozvíja iniciatívy smerujúce k podpore a tvorbe kultúry v čo najširšej žánrovej podobe. Vo svojom rozpočte každoročne vyčleňuje finančné prostriedky na priamu podporu kultúry prostredníctvom vlastnej organizácie – mestského kultúrneho strediska na podporu organizácií formou dotácie, ktoré sú zamerané na rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, tradičnej kultúry a nehmotného kultúrneho dedičstva.

Vznik kultúrnych zariadení na území mesta sa datuje do päťdesiatych rokov minulého storočia, z ktorých sa postupne vyprofilovali inštitúcie, ktoré majú významný prínos a vplyv pri rozvoji kultúrneho života a uspokojovania kultúrnych potrieb občanov mesta. Patrí tu Mestské kultúrne stredisko, Vihorlatské múzeum a Vihorlatská knižnica. Na území mesta zabezpečujú uspokojovanie kultúrnych potrieb obyvateľov aj Vihorlatská hvezdáreň, mestská Základná umelecká škola a tri súkromné základné umelecké školy, Centrum voľného času Dúha v Humennom, ako aj mnohé občianske združenia a iné organizácie.

« späť

Články 1 - 9 / 9

Aktuálne podujatia

dátum aktualizácie: 02.12.2021 | počet zobrazení: 40 597

Mestské kultúrne stredisko Humenné

dátum aktualizácie: 03.01.2022 | počet zobrazení: 60 662

Vihorlatské múzeum

dátum aktualizácie: 05.01.2022 | počet zobrazení: 74 504

Vihorlatská knižnica

dátum aktualizácie: 10.12.2022 | počet zobrazení: 120 909

Vihorlatská hvezdáreň

dátum aktualizácie: 20.02.2024 | počet zobrazení: 70 987

Folklór

dátum aktualizácie: 01.12.2021 | počet zobrazení: 37 622

Spevácke zbory

dátum aktualizácie: 05.01.2022 | počet zobrazení: 59 495

Divadlo

dátum aktualizácie: 05.01.2022 | počet zobrazení: 88 385

Mestský dychový orchester Chemlon

dátum aktualizácie: 03.10.2023 | počet zobrazení: 135 047

Články 1 - 9 / 9

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8063253
Počet návštev dnes: 6482