Aktuality a oznamy » Všetky aktuality » ĎAKUJEME veľmi pekne, PANI UČITEĽKA (materské školy) « späť

ĎAKUJEME veľmi pekne, PANI UČITEĽKA (materské školy)

dátum aktualizácie: 24.03.2023 | počet zobrazení: 17 329

Prečítať nahlas

V rámci Dňa učiteľov odovzdal primátor mesta Miloš Meričko ocenenia pre 9 pedagogických pracovníkov materských škôl v meste Humenné.

Mgr. Monika TURÍKOVÁ
(MŠ Dargovských hrdinov)
Odborníčka v oblasti predškolskej výchovy, ako učiteľka praxe vždy s radosťou odovzdáva svoje vedomosti študentkám Strednej odbornej pedagogickej školy. Realizuje sa pri príprave aktivít zameraných na regionálne tradície a uplatňovanie ľudovej tvorby a folkloristiky v oblasti hudobnej a výtvarnej výchovy.

Mgr. Lenka BURDOVÁ
(MŠ Osloboditeľov)
Zaujíma sa o aktuality v oblasti pedagogiky, podieľa sa na tvorbe školského vzdelávacieho programu a svoju kvalifikáciu si zvyšuje sebavzdelávaním, čím prispieva ku skvalitňovaniu edukačnej činnosti. S deťmi navštevuje výstavy, realizuje exkurzie, zapája sa do rôznych súťaží a projektov súvisiacich so Zdravou školou, environmentálnou, estetickou a dopravnou výchovou.

Mgr. Anna SMOLEJOVÁ
(MŠ Štefánikova)
Človek s veľkým srdcom a studnica inšpirácií nielen pre deti, ale aj ich rodičov. Neodmysliteľná súčasť tvorivého kolektívu materskej školy. Koordinuje matematickú olympiádu v spolupráci s Pedagogickou fakultou v Prešove, participuje na projekte Dajme spolu gól, zapája sa do projektov a aktivít materskej školy a svojou prácou dáva deťom základy na bezproblémový vstup do základnej školy.

Mgr. Eva KORMUCIKOVÁ
(MŠ Tyršova)
Rozvíja a zvyšuje svoju profesionálnu zdatnosť prostredníctvom inovačného vzdelávania a jeho následného uplatňovania. Je dlhoročnou inštruktorkou pedagogickej praxe žiačok Súkromnej pedagogickej školy EBG v Humennom, vedie metodické združenie pri materskej škole a projekty zamerané na rozvíjanie ľudovej tvorivosti detí.

Mgr. Jana KABÁTOVÁ
(MŠ Mierová)
Zastáva funkciu hlavnej metodičky a administrátorky webového sídla materskej školy. Inovatívnymi metódami podnecuje a motivuje deti k rozvíjaniu tvorivého myslenia v oblasti environmentálnej a ekologickej výchovy i v oblasti zdravej výživy. Deti vedie k ochrane životného prostredia a úcte k prírode.

Mgr. Renáta GRAMATOVÁ
(MŠ Družstevná)
Využíva inovačné metódy a participuje na projektoch materskej školy, pravidelne nimi dopĺňa detskú knižnicu. Ako koordinátorka projektu „Take me out – Zober ma von“ uplatňuje najnovšie metodicko-didaktické prístupy pre outdoorovú edukáciu. Dbá aj na projekty Dental alarm, Zdravé očká a Malá logická olympiáda.

Jana LEŠKOVÁČOVÁ
(MŠ Partizánska)
Svoje výtvarné umenie rozvíja vo výtvarnom krúžku „Dúha“ a deti pod jej vedením získavajú ocenenia vo výtvarných súťažiach ako Vianočná pohľadnica a Vesmír očami detí. V spolupráci so Súkromnou pedagogickou školou EBG v Humennom bola viackrát učiteľkou pedagogickej praxe budúcim učiteľkám.

Jana KOZÁKOVÁ
(Súkromná MŠ na Duchnovičovej ulici) Jej ľudský prístup k rodičom, deťom i kolegom je neoceniteľný, rovnako ako jej skromnosť a prívetivosť. Svojou zodpovednosťou a prístupom k deťom robí škole dobré meno, je nápomocná a ústretová. Povinnosti riaditeľky si vykonáva zodpovedne.

Drahomíra GEREGÁČOVÁ
(Súkromná MŠ na Ulici 1. mája)
Súčasťou kolektívu je už viac než dvadsať rokov, k novým začínajúcim kolegyniam je ústretová a vždy nápomocná. Svojej práci sa venuje s radosťou a aktívne vykonáva svoju pedagogickú prax vo výchove a vzdelávaní detí predškolského veku. V kolektíve i medzi deťmi je veľmi obľúbená.

Blahoželáme!

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Deň učiteľov 2023 - materské školy
« » Deň učiteľov 2023 - materské školy
Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy Deň učiteľov 2023 - materské školy

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8691990
Počet návštev dnes: 6741