Aktuality a oznamy » Samospráva » ŽELEZNIČNÁ STANICA... Trativody, káblovody, preložka vodovodu « späť

ŽELEZNIČNÁ STANICA... Trativody, káblovody, preložka vodovodu

dátum aktualizácie: 20.03.2024 | počet zobrazení: 4 062

Prečítať nahlas

Od septembra 2023 realizuje Železničná spoločnosť Slovensko (ŽSR) veľkú rekonštrukciu spojenú s elektrifikáciou úseku trate Humenné – Bánovce nad Ondavou. Modernizácia spomenutej trate prebieha vo viacerých etapách. Prvá etapa prác a s ňou spojenej úplnej výluky v úseku Humenné – Strážske má trvať do októbra 2024.
(Ďalšie etapy prác a výluky v úseku Bánovce nad Ondavou – Strážske by mali trvať do konca júla 2025).

Marec 2024…

V súčasnosti sa v Železničnej stanici Humenné realizujú práce v súvislosti s konštrukčnými vrstvami železničného spodku, kde sa budujú trativody a ich zaústenia do vsakovacích objektov – FOTO 1.

Stále prebiehajú práce na budovaní káblovodu a tiež aj preložke vodovodu – FOTO 2 (káblovod).

V mieste novobudovaného podchodu je už zrealizovaný rozperný rám a takmer zrealizovaný odkop po úroveň základovej škáry. Nakoľko je v celej stanici vysoká hladina podzemnej vody, tá musí byť hlavne z tohto priestoru permanentne čerpaná – FOTO 3 a 3a.

V mieste napojenia do existujúceho podchodu boli zrealizované predvrty, zabaranené larseny a pred samotným odkopom zhotovený rozperný rám – FOTO 4.

V priestoroch budovy, kde bude umiestnená technológia, pokračujú práce na odstránení pôvodných omietok, demontáži prekladov, murujú sa nové preklady a priečky, osádzajú sa nové zárubne a okná a „naťahujú“ sa nové vonkajšie aj vnútorné omietky – FOTO 5 a 6.

Pokračujú tiež práce na budovaní a stavbe nových trakčných stožiarov spolu s osádzaním ich výzbroje a montážou brán – FOTO 7.

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Rekonštrukcia železnice - marec 2024
« » Rekonštrukcia železnice - marec 2024
Rekonštrukcia železnice - marec 2024 Rekonštrukcia železnice - marec 2024 Rekonštrukcia železnice - marec 2024 Rekonštrukcia železnice - marec 2024 Rekonštrukcia železnice - marec 2024 Rekonštrukcia železnice - marec 2024 Rekonštrukcia železnice - marec 2024 Rekonštrukcia železnice - marec 2024

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8147907
Počet návštev dnes: 1958