Aktuality a oznamy » Samospráva » Štart do volebného obdobia 2022 - 2026 « späť

Štart do volebného obdobia 2022 - 2026

dátum aktualizácie: 23.11.2022 | počet zobrazení: 33 966

Prečítať nahlas

Ustanovujúce prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Humennom malo aj slávnostnejší ráz. Michal Kurťák, predseda Mestskej volebnej komisie, oficiálne oznámil výsledky komunálnych volieb 2022, na základe ktorých sa stal opätovným primátorom mesta Miloš Meričko. Taktiež vymenoval 24 poslancov Mestského zastupiteľstva (MsZ), ktorí majú využívať tento mandát vo volebnom období 2022 – 2026.

Primátor mesta a následne aj poslanci MsZ po prevzatí osvedčenia potvrdili sľub podpisom.

„Za predošlým štvorročným volebným obdobím definitívne zatvárame dvere a zároveň sa uberáme v ústrety novým výzvam v rozvoji mesta počas ďalších štyroch rokov. Blahoželám k zvoleniu do zodpovedných funkcií novým i staronovým poslancom, zároveň sa na nich s plnou dôverou obraciam, aby sme vzájomnou spoluprácou a súčinnosťou hľadali najschodnejšie cesty v materiálnom, ekonomickom, spoločenskom, duchovnom i kultúrnom rozvoji nášho pekného mesta. Len vo vzájomnej dôvere a účinnej spolupráci je záruka, že život v našom meste obohatíme na prospech Humenčanov i na osoh a obdiv všetkých návštevníkov,“ povedal okrem iného v príhovore Miloš Meričko.

Druhá časť prvého mestského zastupiteľstva bola už pracovná. Na základe písomných oznámení poslanci MsZ vytvorili 6 poslaneckých klubov:
„Poslanecký klub KDH – ZA ĽUDÍ“ v zložení: Martin Lichman (predseda), Ondrej Babjarčík (podpredseda), Michal Babin, Lukáš Jeňo, Jozef Mocák (členovia)
„Klub SMER – SD“ v zložení: Jana Vaľová (predsedníčka), Radovan Chovanec (podpredseda), Peter Čičvák, Milan Kulik, Marianna Trebišovská (členovia)
„Klub HLAS – sociálna demokracia“ v zložení: Dušan Sukovský (predseda), Ján Voloch (podpredseda), Vladimír Kičik, Františka Mudra (členovia)
„Klub Spoločne pre Humenné“ v zložení: Silvia Cukrovaná (predsedníčka), Andrej Bača (podpredseda), Simona Čerevková, Danka Pavlíková (členky)
„Klub ľavice“ v zložení: Anna Sotáková (predsedníčka), Luciána Hoptová (podpredsedníčka), Ivo Hopta (člen)
„Klub Skúsme to inak + SOM“ v zložení: Mária Cehelská (predsedníčka), Michal Druga (podpredseda), Alena Židová (členka)

Volebná komisia, ktorú mestské zastupiteľstvo volí spravidla na celé volebné obdobie (2022 – 2026) má zloženie: Jozef Mocák (predseda), Michal Druga (podpredseda), Simona Čerevková, Ivo Hopta, Františka Mudra a Marianna Trebišovská. V zmysle Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva plní komisia úlohy pri spôsobe hlasovania mestského zastupiteľstva (verejné, resp. tajné). Ak volebná komisia navrhne tajné hlasovanie, sčítava hlasy, vyhlási výsledky a o tomto úkone spíše zápis o výsledku voľby.

Za poslankyňu, ktorá je oprávnená zvolávať a viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva (spravidla na celé volebné obdobie) bola poverená Mária Cehelská. Do pozície zástupcu primátora mesta bol opätovne primátorom poverený Ondrej Babjarčík.

Vychádzajúc z rokovaní a návrhov poslaneckých klubov bolo poslancami schválené zriadenie 6-člennej Mestskej rady, ktorej členmi sú Ondrej Babjarčík, Andrej Bača, Františka Mudra, Anna Sotáková, Alena Židová. Klub SMER-SD ešte svojho člena nenavrhol.

Na vykonávanie občianskych obradov vo volebnom období 2022 – 2026 sú poverení: Miloš Meričko (primátor mesta), Ondrej Babjarčík, Mária Cehelská, Michal Druga, Luciána Hoptová, Milan Kulik, Františka Mudra a Anna Sotáková.

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Ustanovujúce prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Humennom
« » Ustanovujúce prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Humennom
Ustanovujúce prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Humennom Primátor mesta Miloš Meričko Michal Babin Ondrej Babjarčík Andrej Bača Mária Cehelská Silvia Cukrovaná Simona Čerevková Peter Čičvák Michal Druga Ivo Hopta Luciána Hoptová Radovan Chovanec Lukáš Jeňo Vladimír Kičik Milan Kulik Martin Lichman Jozef Mocák Františka Mudra Danka Pavlíková Anna Sotáková Dušan Sukovský Marianna Trebišovská Jana Vaľová Ján Voloch Alena Židová Primátor mesta Miloš Meričko Poslanci MsZ v Humennom

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7712872
Počet návštev dnes: 4591