Aktuality a oznamy » Samospráva » NAJSTARŠIE SÍDLISKO I má revitalizované dva vnútrobloky « späť

NAJSTARŠIE SÍDLISKO I má revitalizované dva vnútrobloky

dátum aktualizácie: 15.11.2023 | počet zobrazení: 6 300

Prečítať nahlas

Obnova vnútroblokových priestorov kladie dôraz najmä na ekológiu. Na Sídlisku pod Sokolejom (Partizánska ulica) už dva roky slúži svojmu účelu renovovaný komplex rekreačno-oddychovej zóny.

Aj rok 2023 je pre mesto Humenné pestrý, čo sa investičných akcií týka. V prvej polovici roka bolo dokončených v rôznych lokalitách mesta 18 stavebných objektov.
V jesennom období dominujú veľké stavebné projekty – tzv. cyklomost cez rieku Laborec (lávka pre peších a cyklistov) a revitalizácia vnútroblokov štyroch ulíc – Dobrianskeho (Sídlisko II), Laborecká (Sídlisko III), Družstevná a Nemocničná (Sídlisko I).

V rámci kontrolného dňa si vnútrobloky najstaršieho humenského sídliska pozrel aj primátor mesta Miloš Meričko v prítomnosti zástupcu zhotoviteľa a Odboru územného plánovania, výstavby, životného prostredia, dopravy a zelene MsÚ Humenné.

Regenerácia vnútroblokových sídliskových priestorov mesta / Družstevná a Nemocničná ulica (Sídlisko I)
Projekt: „Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vnútroblokov Nemocničná a Družstevná ulica“
Celková suma projektu: 347 200 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, spolufinancovanie Mesta Humenné na úrovni 5%.

Zhotoviteľ stavby: Reinter, s.r.o.
Začiatok stavby: jún 2023
Ukončenie stavby: október 2023

Celková revitalizovaná plocha:
Nemocničná ulica: 2 800 m2
Družstevná ulica: 4 300 m2

Regenerácia vnútroblokov: zväčšenie plochy zelene, výsadba stromov, kríkov, realizácia detských ihrísk (pieskoviská, hojdačky, trampolína), športové prvky pre mládež – na stolný tenis, teqball (futbalový stolný tenis), šach, montáž lavičiek, odpadkových košov na separovaný odpad i odpad na psie exkrementy, vznik oddychových zón. Pribudlo nových 15 parkovacích miest, ostatné boli zrekonštruované, nanovo osadené vegetačnými tvárnicami. Obnovené boli vstupy ku vchodovým dverám do bytových domov, obnovou prešli chodníky i cestné komunikácie.

Na základe žiadosti obyvateľov ostali zachované sušiaky na oblečenie a bielizeň, odstránené boli tie, ktoré bránili novým konštrukciám. V pôvodnej veľkosti ostalo aj trávnaté futbalové ihrisko.

Všetky revitalizované plochy sú nanovo zatrávnené.

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Revitalizácia vnútroblokov Sídliska I (Družstevná, Nemocničná)
« » Revitalizácia vnútroblokov Sídliska I (Družstevná, Nemocničná)
Revitalizácia vnútroblokov Sídliska I (Družstevná, Nemocničná) Revitalizácia vnútroblokov Sídliska I (Družstevná, Nemocničná) Revitalizácia vnútroblokov Sídliska I (Družstevná, Nemocničná) Revitalizácia vnútroblokov Sídliska I (Družstevná, Nemocničná) Revitalizácia vnútroblokov Sídliska I (Družstevná, Nemocničná) Revitalizácia vnútroblokov Sídliska I (Družstevná, Nemocničná) Revitalizácia vnútroblokov Sídliska I (Družstevná, Nemocničná) Revitalizácia vnútroblokov Sídliska I (Družstevná, Nemocničná) Revitalizácia vnútroblokov Sídliska I (Družstevná, Nemocničná) Revitalizácia vnútroblokov Sídliska I (Družstevná, Nemocničná) Revitalizácia vnútroblokov Sídliska I (Družstevná, Nemocničná) Revitalizácia vnútroblokov Sídliska I (Družstevná, Nemocničná) Revitalizácia vnútroblokov Sídliska I (Družstevná, Nemocničná) Revitalizácia vnútroblokov Sídliska I (Družstevná, Nemocničná) Revitalizácia vnútroblokov Sídliska I (Družstevná, Nemocničná) Revitalizácia vnútroblokov Sídliska I (Družstevná, Nemocničná) Revitalizácia vnútroblokov Sídliska I (Družstevná, Nemocničná) Revitalizácia vnútroblokov Sídliska I (Družstevná, Nemocničná) Revitalizácia vnútroblokov Sídliska I (Družstevná, Nemocničná)

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8675060
Počet návštev dnes: 7993