Aktuality a oznamy » Samospráva » Mesto Humenné AKCIE VODÁRNÍ za dlhopisy (nateraz) ZAMIEŇAŤ NEBUDE « späť

Mesto Humenné AKCIE VODÁRNÍ za dlhopisy (nateraz) ZAMIEŇAŤ NEBUDE

dátum aktualizácie: 31.01.2024 | počet zobrazení: 436

Prečítať nahlas

Dlhopisový program garantovaných výnosov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS), a.s. je aktuálne často spomínanou témou. Ide o takzvanú dočasnú zámenu akcií spoločnosti vo vlastníctve miest a obcí za jej dlhopisy. Akcionárom vodární je 768 miest a obcí Slovenska.

Mesto Humenné je v poradí štvrtým najväčším akcionárom (3,06% akcií) vo VVS s jednou hromadnou akciou nahradzujúcou 213 830 ks kmeňových listinných akcií na meno, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 33 eur. Účtovná hodnota v meste Humenné tejto hromadnej akcie sa rovná 7 056 390 eur.

VVS pripravila a dňom 31. januára 2024 spustila Dlhopisový program garantovaných výnosov. Finančným poradcom a administrátorom emisie Dlhopisov Voda spieva I. je Slovenská sporiteľňa, a.s. Prospekt Dlhopisu VVS Voda Spieva I, bol 27.6.2023 prá­voplatne schválený Národnou bankou Slovenska (NBS). Výnosy budú vyplácané len tým obciam a mestám, ktoré sú akcionármi VVS a vstúpia do Dlhopisového programu garantovaných výnosov.

Na nákup dlhopisov „Voda spieva I.“ môže akcionár použiť výnos z predaja akcií VVS, ale nie je to podmienka. Akcionár môže použiť aj peniaze z obecného/mes­tského rozpočtu. Cestou, ako sa mestá a obce môžu k Dlhopisom VVS dostať bez toho, aby na to potrebovali nové financie zo svojho rozpočtu, je dočasný predaj/prevod akcií, teda v podstate výmena akcií VVS za Dlhopisy VVS. Dlhopisy je možné vymeniť späť za akcie.

Avizovaným cieľom Dlhopisového programu garantovaných výnosov VVS, ktorý je určený pre mestá a obce, ktoré sú akcionármi vodární, je umožniť samosprávam zabezpečiť reálny predikovateľný každoročný výnos plynúci z vlastníctva cenných papierov VVS. Výnos z dlhopisov pre mestá a obce môže byť až 16-násobne vyšší, ako bol doterajší príjem akcionárov z dividend.

Humenská samospráva tému dlhopisov ako prioritnú nerieši, aktuálne nemá v pláne zapojiť sa do dlhopisového programu, ani akcie predať. Dôvodom sú pochybnosti o ekonomickom zmysle samotného programu pre VVS.

Pri ponechaní si 1 akcie by mesto Humenné vymenilo 213 829 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 33,00 eur, t.j. 7 056 357 eur za 213 829 ks dlhopisov v menovitej hodnote 13,28 eur, t.j. 2 839 649,10 eur. Rozdiel predstavuje 4 216 687,90 eur. Zároveň mesto Humenné dočasne príde o 213 829 akcií s hlasovacím právom. Na druhej strane má mesto Humenné získať každý rok výnos pri garantovanom úročení dlhopisu 6% p.a. v maximálnej výške 170 378,95 eur, čo za 20 rokov predstavuje maximálne 3 407 578,94 eur pred zdanením. Všetky hodnoty sú uvádzané pred zdanením daňou z príjmov, ktorú v prípade, že daná transakcia podlieha zdaneniu, uhradí majiteľ dlhopisov, t.j. mesto Humenné.

NBS v jednom zo svojich vyhlásení avizovala, že neposudzuje hospodárske výsledky ani finančnú situáciu eminenta a schválením prospektu negarantuje jeho budúcu ziskovosť ani jeho schopnosť vyplácať výnosy.

Na šiestom zasadnutí Mestského zastupiteľstva (november 2023) bola poslaneckému plénu prednesená aj Informatívna správa o Dlhopisovom programe VVS, a.s. Poslanci ju vzali na vedomie.

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Zasadnutie MsZ v Humennom (november 2023)
Zasadnutie MsZ v Humennom (november 2023)

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7206817
Počet návštev dnes: 6623