Aktuality a oznamy » Samospráva » INVESTIČNÝM AKCIÁM 2023 dominuje CYKLOMOST a VNÚTROBLOKY « späť

INVESTIČNÝM AKCIÁM 2023 dominuje CYKLOMOST a VNÚTROBLOKY

dátum aktualizácie: 15.03.2023 | počet zobrazení: 6 156

Prečítať nahlas
Plán investičných akcií na rok 2023 / stavby obsahuje investičné akcie, ktoré boli začaté v roku 2022, ich realizácia prešla do roku 2023 a sú finančne kryté v rozpočte mesta. Sú to
Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Laborec (začiatok stavby 11/2022; ukončenie stavby 11/2023; rozpočet stavby 1,894 mil. eur.; 95% eurofondy / 5% mestské finančné zdroje) Vybudovanie nového premostenia rieky Laborec v riečnom kilometri 66,55 s dĺžkou premostenia 76,50 m vrátane vybudovania prislúchajúcej infraštruktúry – chodníkov pre chodcov a cyklistov na uliciach Štefánikova a Jasenovská.
Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na území mesta Humenné (začiatok stavby 8/2022; ukončenie stavby 4/2023; rozpočet 197 021 eur.; eurofondy cca 187 000 eur / mestské financie cca 10 000 eur) Rekonštrukcia spevnených plôch priepustnými polovegetačnými tvárnicami na uliciach Laborecká, Mierová, Sokolovská, Duchnovičova.
Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Humenné v prostredí MRK (začiatok stavby 9/2022; ukončenie stavby 4/2023; rozpočet 177 024 eur; eurofondy cca 152 500 eur / mestské financie cca 24 500 eur) Výstavba chodníkov na uliciach Valaškovská a Čapajevova, novej miestnej komunikácie k ZŠ v osade Podskalka a predĺženie chodníka pozdĺž štátnej cesty Humenné – Porúbka)
Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vnútroblokových sídliskových priestorov mesta / Laborecká a Dobrianskeho ulica (začiatok stavby 10/2022; ukončenie stavby 8/2023; rozpočet stavby 610 000 eur; eurofondy 95% z OC (obstarávacia cena) / mestské financie 5% z OC)
Rekonštrukcia ciest a chodníkov v meste Humenné (začiatok stavby 10/2022; ukončenie stavby 5/2023; rozpočet 420 000 eur; mestské financie).
Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vnútroblokových sídliskových priestorov mesta / Nemocničná a Družstevná ulica (začiatok a ukončenie stavby 2023; rozpočet stavby 405 000 eur; eurofondy 95% z OC / mestské financie 5% z OC)
Rozšírenie kamerového systému v Meste Humenné (začiatok stavby 12/2022; ukončenie stavby 4/2023; ukončenie stavby 2023; rozpočet stavby 45 000 eur; mestské financie) Medziblokové priestory na Partizánskej a Košickej ulici, parkovisko / Košická ulica, parkovisko / Ulica SNP, hokejbalové a multifunkčné ihrisko / Laborecká ulica, atletický štadión, mestský úrad.

Investičným akciám v roku 2023 dominuje cyklomost a rekonštrukcia vnútroblokov.
Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Laborec má zrealizované zemné práce (výkop jám pre osadenie mostných opôr, plocha pre montáž oceľovej konštrukcie na južnom brehu, odkopávka a násyp pre chodník v časti od lávky po Jasenovskú ulicu, zakladanie / zabaranenie oceľových štetovníc s obsypom a zhutnením z vonkajšej strany, skúšobné rúrkové mikropilóty). Aktuálne prebieha čakacia skúška na vyhodnotenie únosnosti mikropilót, následne sa bude pokračovať vo vŕtaní a ich ďalšom osadení, ako aj výstuže a betonáži mostných opôr. Práce sa budú týkať aj výstavby chodníka.

Vo vnútroblokoch na Laboreckej ulici bolo odstránené oplotenie na tenisových kurtoch, demontážou prešlo detské ihrisko a podklad. Realizujú sa sondy po vytýčení inžinierskych sietí a optických káblov. Nasledovať bude demontáž mobiliáru, vybúranie a úprava chodníkov.
Aj vo vnútrobloku na Dobrianskeho ulici sa budú realizovať sondy po vytýčení inžinierskych sietí a optických káblov. V oboch lokalitách sa nachádza materiál na chodníky a spevnené plochy.

Na uliciach Osloboditeľov, Sokolovská a Duchnovičova boli na spevnených plochách uložené polovegetačné tvárnice, na chodníkoch dôjde k oprave asfaltového krytu či vybudovaniu novej odstavnej plochy.

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Vnútrobloky Laborecká ulica
« » Vnútrobloky Laborecká ulica
Vnútrobloky Laborecká ulica Vnútrobloky Dobrianskeho ulica Vnútrobloky Dobrianskeho ulica Vnútrobloky Dobrianskeho ulica Vnútrobloky Laborecká ulica Vnútrobloky Laborecká ulica Vnútrobloky Laborecká ulica Vnútrobloky Laborecká ulica Vnútrobloky Laborecká ulica Vnútrobloky Laborecká ulica Vnútrobloky Laborecká ulica Vnútrobloky Laborecká ulica Vnútrobloky Laborecká ulica Vnútrobloky Laborecká ulica Vnútrobloky Laborecká ulica

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8654783
Počet návštev dnes: 11746