Aktuality a oznamy » Samospráva » CYKLOMOST spevňuje betónové opory « späť

CYKLOMOST spevňuje betónové opory

dátum aktualizácie: 05.05.2023 | počet zobrazení: 8 816

Prečítať nahlas

Mesto Humenné buduje lávku pre peších a cyklistov cez rieku Laborec. Nový cyklomost bude spájať Sídlisko pod Sokolejom ponad riečnu tepnu mesta s jeho centrálnou časťou. Uľahčí tiež prechod pre obyvateľov lokality Valaškovce alebo z obce Jasenov.

Dĺžka premostenia bude 73,8 metra, celková dĺžka mosta je vymeraná na 87,5 metra a šírka lávky vrátane konštrukcie oblúkov 6,05 metra. Založenie mostovej konštrukcie bude realizované na betónových oporách a mikropilotových základoch.

Práce na cyklolávke pokračujú dobrým tempom práve v tejto etape.
Zabetónované sú základové pätky, viazané boli výstuže, na brehu Laborca z Jasenovskej ulice prebieha betónovanie základovej konštrukcie mostných opôr. Druhý májový týždeň majú takéto mostné opory vzniknúť aj pri zimnom štadióne. Po terénnych úpravách a spevnení okolitých plôch by na prelome mája a júna už mohla byť realitou montáž mostnej konštrukcie.

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

CYKLOMOST spevňuje betónové opory
« » CYKLOMOST spevňuje betónové opory
CYKLOMOST spevňuje betónové opory CYKLOMOST spevňuje betónové opory CYKLOMOST spevňuje betónové opory CYKLOMOST spevňuje betónové opory CYKLOMOST spevňuje betónové opory CYKLOMOST spevňuje betónové opory CYKLOMOST spevňuje betónové opory CYKLOMOST spevňuje betónové opory CYKLOMOST spevňuje betónové opory CYKLOMOST spevňuje betónové opory CYKLOMOST spevňuje betónové opory CYKLOMOST spevňuje betónové opory CYKLOMOST spevňuje betónové opory CYKLOMOST spevňuje betónové opory CYKLOMOST spevňuje betónové opory CYKLOMOST spevňuje betónové opory CYKLOMOST spevňuje betónové opory CYKLOMOST spevňuje betónové opory CYKLOMOST spevňuje betónové opory

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8684592
Počet návštev dnes: 8803