Aktuality a oznamy » Samospráva » CENA MESTA HUMENNÉ – Gabriela Zavadská, Peter Franko a OZ Dieťa do dlaní « späť

CENA MESTA HUMENNÉ – Gabriela Zavadská, Peter Franko a OZ Dieťa do dlaní

dátum aktualizácie: 08.09.2023 | počet zobrazení: 9 524

Prečítať nahlas

Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Humennom (8. september) bolo súčasťou osláv 706. výročia prvej písomnej zmienky o našom meste. V rámci neho sa udelili ocenenia jednotlivcom aj kolektívom. Cenu mesta Humenné si z rúk primátora mesta Miloša Merička prevzali Gabriela Zavadská, Peter Franko a Občianske združenie Dieťa do dlaní.

PaedDr. GABRIELA ZAVADSKÁ

Rodená Humenčanka, pedagogička a od roku 1985 je zamestnankyňa Strednej zdravotníckej školy v Humennom, kde dlhé roky pôsobila ako riaditeľka. Na svojom konte má viacero významných úspechov a ocenení. Je autorkou mnohých projektov pre edukáciu mládeže či modernizáciu vzdelávania. V roku 2017 sa dostala do Encyklopédie Osobností Českej a Slovenskej republiky. V marci 2019 si z rúk ministerky školstva Martiny Lubyovej prevzala ocenenie za svoju celoživotnú pedagogickú prácu a výsledky v mimoškolskej i dobrovoľníckej činnosti. Gabriela Zavadská je zároveň dlhoročnou predsedníčkou územného spolku Červeného kríža v Humennom a členkou Najvyššej rad Slovenského Červeného kríža v Bratislave. V tejto organizácii je aktívnou dobrovoľníčkou, v ktorej mentoruje mnohé projekty na území mesta Humenné. Svojou neobmedzenou otvorenosťou a úprimnosťou nasmerovala životy stovkám ľudí vo svojom okolí, za čo je jej územný spolok Slovenského Červeného kríža v Humennom nesmierne vďačný. Jednou z dôležitých aktivít, ktorým sa momentálne aktívne venuje, je vzdelávanie ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine.

PETER FRANKO, Dis. art

Diplomovaný špecialista umenia za vyše 43 rokov pôsobenia v Humennom vychoval niekoľko desiatok absolventov hry na organe a založil organovú triedu. Jeho krédom je rozvoj estetickosti žiaka, rozvíjanie vzťahu ku kultúre a k hudbe. Mnohí z jeho absolventov pokračovali v štúdiu hry na organe na konzervatóriách a vysokých školách na Slovensku a v Česku. Viacerí z nich sú úspešnými koncertnými umelcami nielen doma, ale aj v zahraničí. Pozitívne hodnotené odbornou aj laickou verejnosťou sú samostatné organové koncerty prezentované aj v rámci koncertného cyklu Humenská hudobná jar. Dôkazom jeho vysokej pedagogickej odbornosti je účasť žiakov na celoslovenských a medzinárodných súťažiach, kde reprezentujú mesto Humenné a získavajú najvyššie ocenenia. Peter Franko sa veľkou mierou zaslúžil o zaobstaranie a zakúpenie digitálneho organa pre Základnú umeleckú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné. Od roku 2003 je aktívne činný a nápomocný pri organizovaní medzinárodného organového festivalu Humenské organové dni Štefana Thomána. Šesť účastí na prehliadke záujmovo-umeleckej tvorivosti pedagogických zamestnancov Chalúpkovo Brezo mu prinieslo popredné ocenenia v skladateľskej a literárnej tvorbe. Stal sa laureátom Ceny Sebastian, ktorú udeľuje Ars ante portas, o. z. za mimoriadny prínos k odkazu diela Johana Sebastiana Bacha. O jeho pedagogickú činnosť prejavil záujem aj Rozhlas a televízia Slovenska. Nahral dve relácie odvysielané na televíznej Dvojke, a to v roku 2018 „Ahoj Slovensko“ a v roku 2019 „(Ne)celebrity“.

DIEŤA DO DLANÍ, o.z.

Občianske združenie Dieťa do dlaní vzniklo v roku 2016, následne bolo združenie zapísané do registra poskytovateľov sociálnej služby ako poskytovateľ sociálnej služby včasnej intervencie. Od roku 2019 je riaditeľkou združenia Danka Pavlíková. Dieťa do dlaní poskytuje bezplatnú službu pre rodiny s deťmi do 7 rokov veku dieťaťa s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením alebo oneskoreným vývinom či predčasne narodeným deťom, nielen v okrese Humenné, ale v celom Prešovskom kraji. Poradcovia Centra včasnej intervencie Dieťa do dlaní rodinám poskytujú špecializované sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu. V centre sa vykonáva stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím, preventívna aktivita, ako aj fyzioterapia – reflexná terapia podľa Vojtu taktiež logopedické intervencie. Poslaním združenia je podpora rodiny v kríze, posilňovanie významu a hodnoty rodiny. Cieľom zariadenia je viesť dieťa a jeho rodinu k čo najvyššej miere samostatnosti a k začleneniu do bežného života v spoločnosti. Od augusta 2018 poradcovia sprevádzali a poskytli podporu 166 rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom. Zároveň združenie získalo akreditáciu na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva, a tým sprevádza rodiny aj po ukončení služby včasnej intervencie. V tejto sociálnej službe od marca tohto roka poskytli pomoc 63 rodinám z Humenného a širokého okolia. Občianske združenie Dieťa do dlaní je preto prostredníctvom svojich sociálnych služieb veľkým prínosom pre obyvateľov mesta a okresu Humenné.

Za všetkých ocenených sa prítomným prihovorila Gabriela Zavadská: „Ďakujeme v prvom rade našim nominantom, ktorí nás dlhodobo vnímali a ľudským dotykom upozornili na výnimočnosť. Ďakujem primátorovi mesta aj poslancom mestského zastupiteľstva za podporu. Každý z nás asi rozvíja svoje danosti v zmysle myšlienky: „Komukoľvek pomôcť môžeš, pomáhaj rád.“ Vyjadrujeme presvedčenie, že aj naďalej budeme pomáhať tomuto mestu. Poďakovanie patrí aj všetkým tým, ktorí nám činnosť, ktorú vykonávame umožňujú rozvíjať v prospech obyvateľov mesta.“

Blahoželáme!

Veronika Lattová
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

CENA MESTA HUMENNÉ – OZ Dieťa do dlaní
« » CENA MESTA HUMENNÉ – OZ Dieťa do dlaní
CENA MESTA HUMENNÉ – Gabriela Zavadská CENA MESTA HUMENNÉ – Gabriela Zavadská CENA MESTA HUMENNÉ – Gabriela Zavadská CENA MESTA HUMENNÉ – Gabriela Zavadská CENA MESTA HUMENNÉ – Peter Franko CENA MESTA HUMENNÉ – Peter Franko CENA MESTA HUMENNÉ – Peter Franko CENA MESTA HUMENNÉ – Peter Franko CENA MESTA HUMENNÉ – OZ Dieťa do dlaní CENA MESTA HUMENNÉ – OZ Dieťa do dlaní CENA MESTA HUMENNÉ – OZ Dieťa do dlaní CENA MESTA HUMENNÉ – OZ Dieťa do dlaní CENA MESTA HUMENNÉ – OZ Dieťa do dlaní CENA MESTA HUMENNÉ – OZ Dieťa do dlaní CENA MESTA HUMENNÉ – Gabriela Závadská, Peter Franko a OZ Dieťa do dlaní CENA MESTA HUMENNÉ CENA MESTA HUMENNÉ CENA MESTA HUMENNÉ CENA MESTA HUMENNÉ CENA MESTA HUMENNÉ CENA MESTA HUMENNÉ CENA MESTA HUMENNÉ CENA MESTA HUMENNÉ CENA MESTA HUMENNÉ CENA MESTA HUMENNÉ CENA MESTA HUMENNÉ CENA MESTA HUMENNÉ CENA MESTA HUMENNÉ CENA MESTA HUMENNÉ

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8725256
Počet návštev dnes: 10845