Aktuality a oznamy » Kultúra a spoločnosť » Hravá história Humenčanov « späť

Hravá história Humenčanov

dátum aktualizácie: 22.11.2022 | počet zobrazení: 4 901

Prečítať nahlas

Vihorlatská knižnica v spolupráci s Gymnáziom armádneho generála Ludvíka Svobodu zrealizovala v uplynulých dňoch projekt s názvom Hravá história Humenčanov. Jeho cieľom bolo zamerať pozornosť študentov humenských stredných škôl na vybrané zaujímavé osobnosti pochádzajúce z nášho mesta, resp. regiónu.

Deväť študentov 3. ročníka zo štátneho gymnázia začalo na projekte pracovať už počas letných prázdnin, venovali mu svoj voľný čas, hľadali osobnosti, ktoré by ich zaujali a po výbere a konzultácii oslovili tých, u ktorých to bolo možné. Nahrávali rozhovory, písali maily, telefonovali, študovali materiály v knižnici, pracovali na krátkej divadelnej scénke. Zozbierané informácie pretavili do pútavej 40-minútovej prezentácie a do vedomostného kvízu, ktorý preveril vnímanie poslucháčov. Keďže išlo o projekt študentov určený ďalším študentom, kvíz prebiehal v online forme. Najúspešnejšie tímy boli odmenené knižnou cenou.

V termíne 14. až 18. novembra postupne vytvorené dielo prezentovali študentom Gymnázia arm. gen. Ludvíka Svobodu, Gymnázia sv. Cyrila a Metoda, Obchodnej akadémie, Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej EBG a pre študentov SOŠ technickej. Takmer 300 študentov zo všetkých ročníkov sa spolu so svojimi pedagógmi dozvedelo viac o historikovi Dušanovi Kováčovi, prozaičke Júlii Oreskej, spisovateľovi Václavovi Pankovčinovi, pedagógovi a hudobníkovi Miroslavovi Seleckom, o súrodencoch a hudobníkoch Ľubici a Mariánovi Čekovských a športovkyni Eme Borščovej.
S vybranými osobnosťami sa pozvaní študenti oboznámili prostredníctvom prezentácie, kvízu a divadelnej scénky. Došlo teda k skĺbeniu viacerých druhov umenia, aktéri mali možnosť prejaviť sa aj iným spôsobom ako v škole a prijímatelia získali komplexný zážitok a nové vedomosti v netradičnom šate.

Projekt bol pripravený v rámci programu Európsky rok mládeže 2022 Prešovského samosprávneho kraja, ktorý na jeho realizáciu poskytol finančné prostriedky. V prípade záujmu stredných škôl, ale i končiacich ročníkov základných škôl je možné ho po dohode kedykoľvek zopakovať.
Vzhľadom na komplexnosť projektu je plánované predstavenie aj pre verejnosť, pravdepodobne v marci 2023.

Mgr. Zuzana Švecová,
Vihorlatská knižnica v Humennom

Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Projekt "Hravá história Humenčanov"
« » Projekt "Hravá história Humenčanov"
Projekt "Hravá história Humenčanov" Projekt "Hravá história Humenčanov" Projekt "Hravá história Humenčanov" Projekt "Hravá história Humenčanov" Projekt "Hravá história Humenčanov" Projekt "Hravá história Humenčanov" Projekt "Hravá história Humenčanov" Projekt "Hravá história Humenčanov" Projekt "Hravá história Humenčanov" Projekt "Hravá história Humenčanov" Projekt "Hravá história Humenčanov" Projekt "Hravá história Humenčanov" Projekt "Hravá história Humenčanov" Projekt "Hravá história Humenčanov" Projekt "Hravá história Humenčanov" Projekt "Hravá história Humenčanov" Projekt "Hravá história Humenčanov"

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7712866
Počet návštev dnes: 4585