Podnikateľ » Verejné obstarávanie » Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou. » Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - IV. štvrťrok 2012. « späť

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - IV. štvrťrok 2012.

dátum aktualizácie: 23.04.2013 | počet zobrazení: 29 478

Prečítať nahlas

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur.

Mesto Humenné ako verejný obstarávateľ v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní zverejňuje súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur za IV. štvrťrok 2012

Por. čís. Hodnota zákazky v € s DPH Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača
1. 6 144,00 Nákup kancelárskeho kontajnera pre TSP – Podskalka Algeco, s.r.o., Seredská 247, 917 01 Trnava
2. 3 835,72 Nákup kancelárskeho nábytku – Mestská polícia v Humennom Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné
3. 8 233,12 Rekonštrukcia pamätnej izby rodákov v Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom BRENSTAV, s.r.o., Udavské 238, 067 31
4. 3 600,00 Zabezpečenie dodávky športových a herno-didaktických zariadení pre účely realizácie projektu „Revitalizácia Materskej školy, Osloboditeľov č. 1, 066 01 Humenné NOMIland, s.r.o., Megnezitárska 11, 040 13 Košice
5. 3 840,00 Realizácia verejného obstarávania „Dodávka elektrickej energie“ Centrálna obstarávacia agentúra, s.r.o., Kozmonautov 3/A, 949 01 Nitra
6. 4 498,92 Podlahárske práce pre MsÚ Humenné K+B združenie podnikateľov, Osloboditeľov 12, 066 01 Humenné
7. 4 381,50 Kancelársky nábytok pre kanceláriu primátorky mesta KOSTREJ, s.r.o., Vajanského 65, 071 01 Michalovce
8. 20 486,15 Výmena okenných a dverných výplní v objekte Materská škola na ul. Štefánikovej v Humennom CR vision s.r.o., Mierová 2602/94, Humenné
9. 5 995,00 Proj. práce a arch. práce na stavbe „Prestrešenie pódia pri fontáne na Námestí slobody v Humennom Ing. arch. Martin Hakoš, Lesné 6, 071 01 Michalovce
10. 4 347,00 Výmena okenných výplní v objekte Materskej školy na ul. Kudlovská v Humennom Slavomír Kočerha PATRIA-EFEKT, Košická 2503/1, 066 01 Humenné
11. 1 020,00 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, vrátane výkazu výmer a rozpočtu na akciu „Humenné – stavebné úpravy objektu Galéria RAHAR, s.r.o., Grófa Antala Szátarayho 6259/5, 071 01 Michalovce
12. 22 420,80 Výmena okenných výplní v objekte Materskej školy na ul. Duchnovičovej v Humennom R.U.R., s.r.o., Třebíčska 1834/8, 066 01 Humenné
13. 23 920,08 Dodávka a montáž okenných a dverných výplní na budove Materskej školy na ul. Dargovských hrdinov v Humennom František Ontkoc, UNITERMONT, Družstevná 266, 067 82 Modrá nad Cirochou
14. 1 960,00 Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie „Komunitné centrum v osade Podskalka – I. etapa“ PROMIRON s.r.o., Budovateľská 5304/34, 066 01 Humenné
15. 18 233,08 Detské ihrisko na Námestí slobody v Humennom MARO s.r.o., Partizánov 306, 038 51 Turčianska Štiavnička
16. 22 926,02 Detské ihrisko Tyršova v Humennom MARO s.r.o., Partizánov 306, 038 51 Turčianska Štiavnička
17. 23 334,80 Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Materských školách ul. Kudlovská a ul. Osloboditeľov v Humennom BRENSTAV, s.r.o., 067 31 Udavské 238
18. 23 430,36 Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Materských školách na ul. Dargovských hrdinov, Partizánska a Třebíčska BSV STAV s.r.o., ul. 26. novembra 1510/3, 066 01 Humenné
19. 4 500,00 Projektová dokumentácia – Stavebné úpravy spevnenej plochy pred Mestským úradom v Humennom RAHAR s.r.o., Gr´fa Antala Sztárayho 6259/5, 071 01 Michalovce
20. 10 023,60 Projektová dokumentácia „Obnova pamätného cintorína a pamätníka padlých sovietskej armády v Humennom ROHARCH s.r.o., Orechová 2463/69,066 01 Humenné
21. 10 920,00 Vypracovanie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia Domu smútku v Humennom Projektink Humenné a.s., Štefánikova 2326/22, 066 80 Humenné
22. 1 190,00 Vypracovanie energetického certifikátu budovy Základná škola Kudlovská v Humennom ENECO s.r.o., Kpt. Nálepku 2, 080 01 Prešov
23. 9 720,00 Projektová dokumentácia „Humenné – stavebné úpravy budovy kúpaliska – zateplenie objektu“ RAHAR s.r.o., Grófa Antala Sztárayho 6259/5, 071 01 Michalovce
24. 17 388,00 Herná zostava – Detské ihrisko na ul. Mierová v Humennom Projektink Humenné a.s., Štefánikova 2326/22, 066 80 Humenné
25. 8 640,00 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby „Humenné – prístrešky autobusových zastávok RAHAR s.r.o., Grófa Antala Sztárayho 6259/5, 071 01 Michalovce
26. 15 966,00 Stavebné práce na stavbe „Údržba budovy Materskej školy Družstevná- stavebné úpravy pre zariadenie Denného centra dôchodcov“ Marek Grauch, Mierová 1920/80, 066 01 Humenné
27. 3 000,00 Vypracovanie objemovej rozvojovej štúdie stavby „Futbalový štadión Humenné – rozvojová štúdia“ RAHAR s.r.o., Grófa Antala Sztárayho 6259/5, 071 01 Michalovce
28. 3 000,00 Vypracovanie objemovej rozvojovej štúdie stavby „Kúpalisko Humenné – rozvojová štúdia“ RAHAR s.r.o., Grófa Antala Sztárayho 6259/5, 071 01 Michalovce
29. 9 996,00 Dodávka a montáž okenných výplní v objekte SMŠ AURA na Třebíčskej 13 v Humennom Marek Horvát – M.H. Trade, Slovenská 558/22, 040 23 Košice
30. 1 800,00 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby „Odkanalizovanie ul. Sninskej v Humennom Ing. Štefan Ganaj, Sadová 28, 066 01 Humenné
31. 3 081,60 Vypracovanie projektovej dokumentácie „Odbočovací pruh z ul. Komenského na ul. Mierovú v Humennom Ing. Dana Betáková, SNP 2507/6, 066 01 Humenné
32. 9 240,00 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby „Stavebné úpravy viacúčelovej budovy HFC Humenné – II. etapa RAHAR s.r.o., Grófa Antala Sztárayho 6259/5, 071 01 Michalovce
33. 1 336,00 Realizácia dvoch sadrokartónových priečok 100 mm s osadenými dvoma plnými dverami v počte 2 ks vč. oceľových zárubní, v priečkach osadené 2 svetlíky z PVC a realizácia stropného podhľadu o výmere 6,78 m2 na Materskej škole ul. Třebíčska v Humennom BSV STAV s.r.o., 26. novembra 1510/3, 066 01 Humenné
34. 1 332,00 Nákup viazacieho drôtu na zlisované balíky pre Technické služby mesta Humenné Ing. Jozef Pokorný – FENCING, Športová 8, 900 45 Malinovo
35. 1 540,20 Nákup nákladných pneumatík na zberové vozidlo pre Technické služby mesta Humenné ZK -Pneu, s.r.o., Suchý Jarok, 066 01 Humenné
36. 9 629,66 Lisovacia doska na zberové vozidlo pre Technické služby mesta Humenné KOBIT-SK s.r.o., ul. M.R. Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín
37. 3 325,30 Antivírusový program ESET NOD 32 Business Edition Info consult, s.r.o., Martina Rázusa 29, P.O.BOX 71, 984 01 Lučenec
38. 8 944,07 Oprava a rekonštrukcia kúrenia v budove OA Humenné GaS-Fér s.r.o., Baškovce 118, 067 23 Baškovce
39. 5 400,24 Správa nezávislého experta na súčasný stav zásobovania mesta Humenné energiami a možný rozvoj energetického hospodárstva Energoprojekt Bratislava a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava
40. 23 635,02 Stavebné práce Detská poliklinika – maľby BRENSTAV, s.r.o., Udavské 238, 067 31 Udavské
41. 6 059,72 Stavebné práce Detská polikliniky – oprava zábradlia a madiel BSV STAV s.r.o., 26. novembra 1510/3, 066 01 Humenné
42. 23 813,52 Stavebné práce Detská poliklinika – oprava schodiska BSV STAV s.r.o., 26. novembra 1510/3, 066 01 Humenné
43. 3 300,00 Ohňostroj Silvester 2012 Marek Petrík – F.X. Zupkova 2, 040 01 Košice
44. 2 978,00 Nábytok do tried a šatne pre Materskú školu Osloboditeľov v Humennom Baribal, s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča
45. 1 155,60 Nábytok do tried Materská škola Štefánikova v Humennom Baribal, s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča
46. 2 310,00 Postele a matrace, stoly a stoličky pre Materskú školu Osloboditeľov v Humennom NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice
47. 1 265,00 Šatne pre Materskú školu Osloboditeľov Baribal, s.r.o., Kežmárska cesta 2134/21, 054 01 Levoča
48. 1 494,00 Šatne pre Materskú školu Dargovských hrdinov v Humennom Educa play, s.r.o., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina
49. 1 400,00 Postele a matrace pre MŠ Dargovských hrdinov v Humennom Baribal, s.r.o., Kežmárska cesta 2134/21, 054 01 Levoča
50. 2 262,59 Výmena podlahovej krytiny v Materskej škole ul. Mierová K+B združenie podnikateľov, Osloboditeľov 12, 066 01 Humenné
51. 1 608,00 Nákup a montáž elektrického sporáka pre Školská jedáleň Tyršova EUROGASTROP, s.r.o., Bardejovská 2, 080 01 Prešov
52. 1 344,00 Šatne pre Materskú školu ul. Osloboditeľov v Humennom Baribal, s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča

Vypracovala: Anna Ganovská, odbor územného plánovania a výstavby MsÚ Humenné

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8642955
Počet návštev dnes: 10115