Podnikateľ » Verejné obstarávanie » Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou. » Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - II. štvrťrok 2013 « späť

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - II. štvrťrok 2013

dátum aktualizácie: 31.07.2013 | počet zobrazení: 27 528

Prečítať nahlas

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur.

Mesto Humenné ako verejný obstarávateľ v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní zverejňuje súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 1 000 eur za II. štvrťrok 2013

Por. čís. Hodnota zákazky v € s DPH; Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača
1. 1 080,00 Vykonanie opakovaných úradných skúšok technických zariadení zdvíhacích Technická inšpekcia, a.s., Južná trieda 95, 040 48 Košice
2. 8 952,12 Spevnené plochy z polovegetačných tvárnic BRENSTAV, s.r.o., Udavské 238, 067 31 Udavské
3. 1 500,00 Zabezpečenie služieb verejného obstarávateľa LASACHI, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov
4. 23 991,19 Výstavba multifunkčného ihriska na sídlisku Pod Sokolejom MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
5. 23 938,63 Výstavba multifunkčného ihriska na sídlisku I MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
6. 1 022,40 Klimatizácia do serverovne Tibor Počatko TIPOX, Kostolné námestie 13, 071 01 Michalovce
7. 23 998,00 Výstavba detského ihriska na sídlisku Pod Sokolejom č. 1 MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
8. 23 994,11 Výstavba detského ihriska na sídlisku III č. 1 MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
9. 23 540,36 Oprava sociálnych zariadení v Materskej škole na ulici Družstevnej a Materskej škole na ulici Tyršovej BRENSTAV, s.r.o., Udavské 238. 067 31 Udavské
10. 23 989,32 Výstavba detského ihriska na sídlisku Dubník MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
11. 2 149,00 Nákup a montáž plynového kotla MŠ Kudlovská Dušan Bažík – PLYNOSERVIS, Jasenov 35
12. 2 750,00 Vyhotovenie troch projektových dokumentácií: Rodinný dom č. 1, č. 2 a č. 3 v osade Podskalka Ing. arch. Ľubomír Gramata – autorizovaný architekt, PRINVEST, Laborecká 1845/1, 066 01 Humenné
13. 3 675,00 Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na stavbu: Prístavba materskej školy v osade Podskalka Ing. arch. Róbert Lajčiak – autorizovaný architekt, Kudlovská 52, 066 01 Humenné
14. 2 200,00 Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavbu: Výstavba chodníka na Jasenovskej ul. v Humennom Projektová kancelária Ing. Dana Betáková, SNP 2507/6, 066 01 Humenné

Vypracovala: Anna Ganovská, pracovníčka odboru ÚP a výstavby MsÚ Humenné

« späť

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8727112
Počet návštev dnes: 1048