Podnikateľ » Verejné obstarávanie » Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou. » Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - I. štvrťrok 2012. « späť

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - I. štvrťrok 2012.

dátum aktualizácie: 17.01.2013 | počet zobrazení: 45 523

Prečítať nahlas

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur.

Mesto Humenné ako verejný obstarávateľ v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní zverejňuje súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur za I. štvrťrok 2012:

Por. čís. Hodnota zákazky v € Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača
1. 1 172,40 Nákup pracovných odevov a obuvi pre ŠJ pri MŠ bez právnej subjektivity GAPO, s.r.o., Námestie slobody 22, 066 01 Humenné
2. 9 365,00 Prekladateľské a tlmočnícke služby zo slovenského jazyka a do slovenského jazyka s úvisiace služby v rámci realizácie projektu SMEK II Mgr. Jakub Zapotoka, Hviezdna 6451/7, 080 01 Prešov
3. 2 040,00 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Základná škola SNP 1 v Humennom – projekt protipožiarnej ochrany C-H Projekt s.r.o., Ružová 7, 071 01 Michalovce
4. 9 967,20 Čiarové kódy a šablóny pre Mesto Humenné CORA GEO, s.r.o., Záborského 20/10089, 036 01 Martin
5. 8 658,00 Výpočtová technika pre Mesto Humenné SpiderNET IT, s.r.o., Námestie slobody bl. 2, 066 01 Humenné
6. 3 400,00 Policové skrine na sanóny Turcovský Jozef, Hrubov 82, 067 23 Baškovce
7. 2 959,00 Revízia elektroinštalácie a bleskozvodu pre MsÚ Humenné Lukáš Vacula, Dobrianskeho 1675/65, 066 01 Humenné

« späť

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8726045
Počet návštev dnes: 11634