Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš MeričkoAnketa 1
Ste dostatočne informovaný/á o separovaní odpadu na území mesta Humenné?
áno (24,28%)
 
skôr áno (25,84%)
 
skôr nie (25,22%)
 
nie (24,67%)
 
Celkový počet hlasov: 1796

Anketa 2
Uprednostňujete propagáciu separovaného zberu na území mesta prostredníctvom:
letákov (17,21%)
 
televízie HNTV (15,59%)
 
web stránky mesta (16,98%)
 
internetu (16,29%)
 
inej formy (16,75%)
 
Celkový počet hlasov: 2585

Anketa 3
Ste spokojný/á s podmienkami, ktoré mesto vytvorilo pre separovanie odpadu?
áno (23,90%)
 
skôr áno (24,87%)
 
skôr nie (26,52%)
 
nie (24,70%)
 
Celkový počet hlasov: 1757

Anketa 4
Myslíte si, že v okolí vášho bydliska je dostatok nádob na separovaný odpad ( v rodinných domoch dostatok vriec) ?
áno (33,56%)
 
nie (32,79%)
 
čiastočne (33,64%)
 
Celkový počet hlasov: 1296

Anketa 5
Sú tieto nádoby vyhovujúce?
áno (33,96%)
 
nie (33,88%)
 
čiastočne (32,16%)
 
Celkový počet hlasov: 1278

Anketa 6
Ste spokojný/á s cyklom vyprázdňovania nádob na separovaný odpad?
áno (25,51%)
 
skôr áno (24,11%)
 
skôr nie (24,29%)
 
nie (26,09%)
 
Celkový počet hlasov: 1717

Anketa 7
Aké sú najčastejšie dôvody prečo neseparujete?
nedostatok nádob (16,89%)
 
nedostatok vriec (16,46%)
 
naplnenosť nádob (16,19%)
 
iné (16,81%)
 
Celkový počet hlasov: 2588

Anketa 8
Ktoré materiály separujete?
papier (16,21%)
 
plasty (15,78%)
 
sklo (17,28%)
 
kovy (17,14%)
 
tetrapaky (16,17%)
 
iné (17,42%)
 
Celkový počet hlasov: 2801

Anketa 9
Čo by Vás motivovalo, aby sa zvýšil Váš záujem o separovanie odpadu?
motivačné súťaže (24,01%)
 
iné (25,15%)
 
Celkový počet hlasov: 1841

Anketa 10
Bývate:
v bytovom dome (48,87%)
 
v rodinnom dome (51,13%)
 
Celkový počet hlasov: 972

Kalendár
  «   Február   »  
  «   2020   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

meniny má Frederik, Frederika


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Občan » Karta výhod » ČIPOVÁ KARTA ŽIAKA

ČIPOVÁ KARTA ŽIAKA

Informácie ČIPOVÁ KARTA ŽIAKA

**Kto má nárok na vydanie ČIPOVEJ KARTY ŽIAKA?* O vydanie ČIPOVEJ KARTY ŽIAKA môže požiadať zákonný zástupca žiaka základnej školy s trvalým pobytom na území mesta Humenné, ktorý nemá žiadne finančné záväzky (miestne dane, nájom a služby spojené s užívaním bytu, miestne poplatky za komunálny odpad a pod.) a nie sú voči žiadateľovi vedené žiadne neukončené súdne alebo exekučné konania, kde je navrhovateľom mesto Humenné a pod. Držiteľom ČIPOVEJ KARTY ŽIAKA môže byť žiak základnej školy, to znamená žiak 1.-9. ročníka základnej školy.

Aké sú výhody držiteľov ČIPOVEJ KARTY ŽIAKA? Držiteľovi ČIPOVEJ KARTY ŽIAKA je v rámci, zvýhodneného cestovného mestskej autobusovej dopravy pre vybrané skupiny obyvateľov mesta, poskytované bezplatné cestovné v mestskej autobusovej doprave.

Čo je potrebné pre vydanie ČIPOVEJ KARTY ŽIAKA? Zákonný zástupca žiaka, ktorý spĺňa požadované kritéria, musí vyplniť žiadosť o vydanie karty, doložiť potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie o tom, že žiadateľ nemá žiadne finančné záväzky (miestne dane, nájom a služby spojené s užívaním bytu, miestne poplatky za komunálny odpad a pod.) a nie sú voči žiadateľovi vedené žiadne neukončené súdne alebo exekučné konania, kde je navrhovateľom mesto Humenné a pod. Zákonný zástupca žiaka aj žiak sa musia na Mestský úrad v Humennom dostaviť osobne.

Kde možno získať žiadosť na vydanie ČIPOVEJ KARTY ŽIAKA? Žiadosti na vydanie ČIPOVEJ KARTY ŽIAKA budú k dispozícii na Mestskom úrade v Humennom na personalizačnom pracovisku, a webovom sídle mesta Humenné /www.humenne.sk/.

Kde odovzdať vyplnené žiadosti ČIPOVEJ KARTY ŽIAKA? Vyplnenú žiadosť na vydanie ČIPOVEJ KARTY ŽIAKA môže zákonný zástupca žiaka odovzdať v úradných hodinách osobne na Mestskom úrade v Humennom – personalizačnom pracovisku. Pri odovzdaní žiadosti je nevyhnutná účasť žiaka. Každému žiakovi, budúcemu držiteľovi ČIPOVEJ KARTY ŽIAKA bude vyhotovená fotografia.

Dokedy je možné požiadať o vydanie alebo výmenu ČIPOVEJ KARTY ŽIAKA? Mestský úrad v Humennom – personalizačné pracovisko a klientske centrum budú prijímať žiadosti na vydanie ČIPOVEJ KARTY ŽIAKA priebežne počas celého roka v riadnych úradných hodinách.

Je nutná pri vybavovaní ČIPOVEJ KARTY ŽIAKA osobná účasť žiadateľa a žiaka? Osobná účasť žiadateľa aj žiaka je nevyhnutná z dôvodu, že pri odovzdávaní žiadosti o vydanie ČIPOVEJ KARTY ŽIAKA sa každý žiadateľ musí preukázať dokladom totožnosti a žiakovi, ktorému sa čipová karta vybavuje, sa vyhotoví fotografia.

Čo ak držiteľ ČIPOVÚ KARTU ŽIAKA stratí? Stratu, prípadne odcudzenie ČIPOVEJ KARTY ŽIAKA je povinný zákonný zástupca žiaka nahlásiť na Mestský úrad v Humennom – personalizačné pracovisko alebo klientske centrum. Za vydanie druhej a ďalšej karty tomu istému držiteľovi z dôvodu straty, odcudzenia, zničenia alebo zrušenia a opätovného vydania je stanovená finančná náhrada vo výške 10 €, ktorú je potrebné zaplatiť v pokladni MsÚ.

Je platnosť a použitie ČIPOVEJ KARTY ŽIAKA obmedzené? Platnosť ČIPOVEJ KARTY ŽIAKA je obmedzená dobou trvania ukončenia základnej školy.
Karta je neprenosná.

« späť

aktualizácia: 06.08.2019 | počet zobrazení: 1614

Počet návštev od 18.09.2011: 2896615
Počet návštev dnes: 1065
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie