Aktuality a oznamy » Všetky aktuality « späť

Aktuality a oznamy

HORKÝŽE SLÍŽE - POLEMIC - KONFLIKT

HSPK

18. február 2012 (sobota) – 18.00 hod.

KONCERT V ŠPORTOVEJ HALE V HUMENNOM

9,– eur v predpredaji

12,– eur v deň koncertu

Vstupenky v Mestskom kultúrnom stredisku a na Ticketportal.sk

dátum aktualizácie: 25.01.2012 | počet zobrazení: 89 831

MIROSLAV DONUTIL - ONE MAN SHOW

donutil

19. február 2012 o 19 hod.

divadelná sála Domu kultúry

Vstupné: 12 €

dátum aktualizácie: 25.01.2012 | počet zobrazení: 69 715

Na kúpalisku spustili novú technológiu čistenia vody

Kúpalisko

Dnes sa na kúpalisku uviedla do prevádzky nová „bezchlórová“ technológia čistenia a dezinfekcie vody vo výukovom bazéne. Filtrácia bude najnovšie prebiehať ionizáciou v kombinácii s UV lampami, čím sa vylúči dráždivý chlór. V Humennom budú vďaka tomu môcť využívať bazén aj batoľatá a deti do 2 rokov. Stali sme sa tak jedným z mála miest na Slovensku, ktoré sa môžu touto modernou technológiou pochváliť.

dátum aktualizácie: 25.01.2012 | počet zobrazení: 79 257

Primátorka rokovala s poslancami NR SR

Fico

V piatok, 20. januára 2012, sa na pôde Mestského úradu v Humennom konalo pracovné stretnutie primátorky Jany Vaľovej s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky. Za rokovacím stolom sa v prítomnosti hlavnej predstaviteľky mesta a prednostu MsÚ zišli podpredseda parlamentu Róbert Fico a členovia NR SR Pavol Paška a Marek Maďarič.

dátum aktualizácie: 24.01.2012 | počet zobrazení: 46 369

Finančné poradenstvo na Podskalke

Peniaze

Dňa 19. 01. 2012 sa v priestoroch Komunitného centra na Podskalke konala akcia, ktorej cieľom bolo poskytnúť vzdelávanie v oblasti finančného poradenstva. Išlo o úvodné stretnutie, ktoré sa bude pravidelne opakovať. Tieto aktivity sú smerované predovšetkým pre ženy a mladých ľudí. Nakoľko oblasť Podskalky sa vyznačuje vysokým počtom dlžníkov na nájomných bytoch, je táto činnosť určená hlavne pre nich. V rámci jednotlivých prednášok sa bude postupne riešiť aj táto situácia.

dátum aktualizácie: 19.04.2012 | počet zobrazení: 78 484

Primátorka prijala akademického maliara Mikuláša Klimčáka

Klimčák

Pri príležitosti životného jubilea akademického maliara Mikuláša Klimčáka, rodáka z Humenného, ho dnes osobne na pôde Mestského úradu v Humennom prijala primátorka mesta Jana Vaľová. Umelec, ktorý koncom minulého roka oslávil okrúhle 90. narodeniny, prijal jej gratuláciu a prevzal si aj ocenenie Anjel mesta Humenné. „Chceme vytvoriť tradíciu a udeľovať túto cenu významným ľuďom z regiónu, ale aj tým, ktorí Humenné navštívia,“ avizovala primátorka. Majster Mikuláš Klimčák sa stal prvým oceneným. Primátorke ako poďakovanie podaroval knihu Proglas od Konštantíta Filozofa, ktorú sám bohato ilustroval.

dátum aktualizácie: 19.01.2012 | počet zobrazení: 62 379

Oznámenie pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

komín

Mestský úrad v Humennom, odbor dopravy, životného prostredia a mestskej zelene
upozorňuje
všetkých prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v meste Humenné, na povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 401/1998 Zz. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 103/2009 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Humenné a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

dátum aktualizácie: 19.01.2012 | počet zobrazení: 45 115

Anketa - stravovanie pre ľudí v dôchodkovom veku

Anketa

Mesto v snahe vyjsť v ústrety ľuďom v dôchodkovom veku chce zmapovať situáciu ohľadom stravovania sa a zároveň zistiť, aký je názor občanov na danú problematiku.

dátum aktualizácie: 18.01.2012 | počet zobrazení: 73 600

Prijatie veľvyslancov v Humennom

Veľvyslanci

V závere uplynulého týždňa zavítala do mesta Humenné vzácna návšteva. Na pôde humenského kaštieľa primátorka mesta Jana Vaľová privítala diplomatov z krajín východnej Európy a Blízkeho východu. Konkrétne svoje zastúpenie mala Ruská federácia s veľvyslancom Pavlom Maratovičom Kuznecovom a Izrael s veľvyslancom Alexandrom Ben-Zvim. Sprevádzal ich honorárny konzul Ruskej federácie Ladislav Štefko.

dátum aktualizácie: 16.01.2012 | počet zobrazení: 53 123

Terénni pracovníci opäť rozdávali šatstvo

Šatstvo

Po úspešnom usporiadaní akcie s názvom „Darovanie šatstva“, ktorá prebehla v Komunitnom centre na Podskalke 23.12.2011, sme sa rozhodli zorganizovať jej pokračovanie. My, terénni sociálni pracovníci a ich asistenti sme s prispením dobrých ľudí zabezpečili šatstvo, ktoré si 13.1.2012 rozdelili obyvatelia Podskalky. Akciu plánujeme pravidelne opakovať po nahromadení ďalšieho oblečenia.

dátum aktualizácie: 18.04.2012 | počet zobrazení: 49 457

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8654686
Počet návštev dnes: 11649