Aktuality a oznamy » Všetky aktuality « späť

Aktuality a oznamy

Karpatská kraslica 2012

Kraslica

Vihorlatské múzeum v Košiciach a Okresná organizácia Únie žien Slovenska v Humennom Vás pozývajú na už 20. ročník výstavy Karpatská kraslica 2012, ktorá sa uskutoční 15. marca 2012 o 15.00 hod. vo koncertnej sieni múzea.

Výstava potrvá do 13. apríla 2012.

dátum aktualizácie: 14.03.2012 | počet zobrazení: 74 123

V Komunitnom centre na Podskalke sa rozprávalo o záškoláctve

O záškoláctve

V rámci realizácie projektu" Zavádzanie terénnej a komunitnej sociálnej práce ako nevyhnutný krok k riešeniu rómskej problematiky v osade Podskala", ktorý je financovaný Európskym sociálnym fondom, dňa 13.3.2012 zor­ganizovali terénni sociálni pracovníci v priestoroch Komunitného centra na Podskalke skupinové stretnutie detí a ich rodičov k problematike záškoláctva v spolupráci so sociálnou kurátorkou ÚPSVR Humenné Mgr. Ľubov Sakalovou. Skupinová práca s deťmi sa v prostredí rómskej komunity stretáva s pochopením u rodičov. Vnímajú ju ako podporu svojho výchovného pôsobenia a chcú sa podieľať aj na komunitnej práci zameranej na trávenie voľného času detí, na deti s problémovým správaním, so zanedbanými sociálnymi zručnosťami, spoločenskými a hygienickými návykmi. Deti prejavujú záujem o témy blízke ich veku, ktoré súvisia s dospievaním, správaním a voľnočasovými záujmovými aktivitami.

dátum aktualizácie: 19.04.2012 | počet zobrazení: 39 277

Mesto z rozpočtu opraví zastrešenie budovy futbalového štadióna

Odovzdanie staveniska_futbalový štadión

V súvislosti s havarijným stavom futbalového štadióna v Humennom schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom VI. zasadnutí investičnú akciu rekonštrukcie strechy tohto polyfunkčného objektu. Cieľom je zamedziť zatekaniu do budovy, čím sa sústavne znehodnocuje a poškodzuje mestský majetok. Odovzdanie staveniska víťaznej humenskej firme Chemkostav HSV a.s. prebehlo v pondelok, 12. marca 2012, za prítomnosti zástupcu primátorky a všetkých zúčastnených strán.

dátum aktualizácie: 14.03.2012 | počet zobrazení: 62 736

Výsledky parlamentných volieb 2012

voľby2012_1

V sobotu, 10. marca 2012, sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Výsledky v rámci celého Slovenska, ale aj za jednotlivé regióny a okrsky môžete nájsť na stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky.

dátum aktualizácie: 13.03.2012 | počet zobrazení: 39 248

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom Vás pozýva na Medinárodný deň planetárií a astronómie

Vihorlatská hvezdáreň Na stiahnutie:

Pozvánka

dátum aktualizácie: 22.03.2012 | počet zobrazení: 40 205

MDŽ oslavovali aj humenskí dôchodcovia

mdž_dôchodcovia

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, ktorý každoročne pripadá na 8. marca, usporiadali dôchodcovia z Humenného spoločné stretnutie s cieľom prejaviť úctu všetkým ženám, poďakovať im za ich obetavosť, materskú nehu a vyzdvihnúť ich významnú úlohu a postavenie v spoločnosti. Oslavy sa konali v utorok a štvrtok v Dennom centre na Laboreckej ulici. Organizačne prispelo i mesto Humenné, ktoré zabezpečilo občerstvenie a kvety pre prítomných.

dátum aktualizácie: 13.03.2012 | počet zobrazení: 64 870

Poďakovanie primátorky

Primátorka

Milí spoluobčania,

ďakujem všetkým, ktorí ste sa zúčastnili volieb. Moje poďakovanie zvlášť patrí tým, ktorí odovzdali svoj hlas strane SMER-SD a prejavili dôveru aj mne osobne. Budem sa snažiť aj naďalej o pozitívny rozvoj a prosperitu nášho mesta, ako aj celého regiónu. 

PhDr. Jana Vaľová

primátorka mesta Humenné

dátum aktualizácie: 12.03.2012 | počet zobrazení: 48 699

Harmonogram jarného upratovania pre rok 2012

erb

V súvislosti so zabezpečením jarného upratovania v meste sa budú Technické služby mesta Humenné riadiť následovným harmonogramom: 

Termíny akcie:

  • I. etapa prebehne od 16. 03. 2012 do 13. 04. 2012
  • II. etapa prebehne od 04. 04. 2012 do 30. 04. 2011 (podľa požiadaviek občanov IBV a predsedov SVB)
dátum aktualizácie: 12.03.2012 | počet zobrazení: 64 366

Reakcia na článok v Podvihorlatských novinách

List

V súlade s § 8 ods. 3 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve sme požiadali spoločnosť FAMM PRESS, s.r.o., ktorá je vydavateľom týždenníka Podvihorlatské noviny, o uverejnenie odpovede na článok Humenčania, zamyslite sa, ktorý bol publikovaný v Podvihorlatských novinách dňa 05.03.2012 na titulnej strane. Nakoľko považujeme tento článok za jednostranný, nevyvážený a primátorke nebol poskytnutý ani priestor na reakciu, rozhodla sa preto reagovať nasledovne:

dátum aktualizácie: 09.03.2012 | počet zobrazení: 50 466

Na starostlivosti o naše mesto sa bude podieľať vyše 50 uchádzačov o zamestnanie

Aktivačné práce

Mesto prijalo od začiatku marca 2012 na základe dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb 50 uchádzačov o zamestnanie na dobu 6 mesiacov. Táto dohoda je uzavretá v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a spolufinancovaná z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

dátum aktualizácie: 09.03.2012 | počet zobrazení: 65 027

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7712771
Počet návštev dnes: 4490