Aktuality a oznamy » Všetky aktuality « späť

Aktuality a oznamy

Exkurzia druhákov na Mestskom úrade

exkurzia V stredu 20. mája štyri triedy druhákov zo Základnej školy Dargovských hrdinov navštívili Mestský úrad. V rámci vyučovacieho procesu a preberania učiva týkajúceho sa samosprávy a fungovania úradov pre nich panie učiteľky pripravili takúto exkurziu.

dátum aktualizácie: 21.05.2015 | počet zobrazení: 33 689

Deň detí 2015

deň detí2015
dátum aktualizácie: 20.05.2015 | počet zobrazení: 22 112

Kultúrne leto

letičko
dátum aktualizácie: 20.05.2015 | počet zobrazení: 32 095

Fotoplenér

fotopléner2
dátum aktualizácie: 19.05.2015 | počet zobrazení: 22 043

Pozvánka na autorské čítanie - Július Gajdoš

autorské čítanie2 Autor, nakladateľstvo Kant a Aula si Vás dovoľujú pozvať na autorské čítanie pri príležitosti vydania románu Vyslanci Brna, ktoré sa uskutoční 28. mája 2015 o 18.00 hod. vo Výstavnej sieni Domu kultúry v Humennom.

dátum aktualizácie: 19.05.2015 | počet zobrazení: 30 984

Kruhový objazd púta pozornosť farbami a pokosená tráva rozvoniava

kvietky Zamestnanci Technických služieb už začali vysádzať kvety na kruhových objazdoch v rámci mesta. Okrem výsadby ste si mohli všimnúť, že už začiatkom mesiaca máj bola zahájená prvá kosba trávnatých plôch. Počasie trošku prekazilo plány, ale v týchto dňoch už zamestnanci pokračujú v kosbe pri moste v smere na Sídlisko pod Sokolejom.

dátum aktualizácie: 19.05.2015 | počet zobrazení: 40 911

Denné centrum na Družstevnej ulici oslávilo Deň matiek

Dc držstevna Stretnutie pri príležitosti Dňa matiek zorganizovali ženičky aj v Dennom centre na Družstevnej ulici. O kultúrny program sa postarala pani učiteľka Mgr. Iveta Dzurčaninová so žiačkami zo ZŠ Dargovských hrdinov a básňou prispela Anička Pipáková. Potom už pozvané oslávenkyne strávili spoločne príjemné popoludnie.

dátum aktualizácie: 15.05.2015 | počet zobrazení: 36 448

Primátorka rokovala s veľvyslancom Slovenskej republiky v Nemeckej spolkovej republike o možnosti osloviť investorov

Veľvyslanec Primátorka mesta Jana Vaľová sa dňa 14. mája 2015 stretla s J.E. veľvyslancom SR v Nemeckej spolkovej republike pánom Dr. Petrom Lizákom a požiadala ho o spoluprácu pri oslovení investorov, ktorí by mali záujem rozvíjať svoju činnosť v našom regióne. 

dátum aktualizácie: 15.05.2015 | počet zobrazení: 35 945

VÝZVA na predkladanie návrhov na ocenenie v roku 2015

cena mesta V súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 121/2012 o udeľovaní verejných ocenení mesta Humenné v roku 2015 môžu byť udelené ocenenia mesta Humenné: čestné občianstvo mesta, cena mesta, cena primátorky mesta, čestné uznanie, ďakovný list, cena dobrovoľník mesta Humenné, ktoré sa spravidla odovzdávajú na slávnostnom mestskom zastupiteľstve v septembri počas osláv pamätného dňa mesta.

dátum aktualizácie: 15.05.2015 | počet zobrazení: 15 924

ZUŠ hostila svojich kolegov z Holandska

koncertík Počas celého minulého týždňa hostila Základná umelecká škola Mierová na čele s riaditeľkou PaedDr. Danielou Polovkovou študentov a predagógov zo Stichting Leerlingenfonds van de Regionale Muziekschool Veghel z Holandska.

dátum aktualizácie: 14.05.2015 | počet zobrazení: 30 132

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8385010
Počet návštev dnes: 6780