Aktuality a oznamy » Všetky aktuality » „ZÁKON ROKA“ (rozpočet mesta 2024) SCHVÁLENÝ « späť

„ZÁKON ROKA“ (rozpočet mesta 2024) SCHVÁLENÝ

dátum aktualizácie: 13.12.2023 | počet zobrazení: 2 886

Prečítať nahlas

Tohtoročné posledné zasadnutie Mestského zastupiteľstva (13.12.) riešilo ako hlavný bod Rozpočet mesta Humenné na roky 2024 – 2026. „Zákon roka“ bol schválený.

„Tvoril sa v zložitých podmienkach. Vyplývalo to najmä zo zásahov štátu do podielových daní miest a obcí. Mestské príspevkové organizácie nás zasypali požiadavkami, ktoré bolo nutné členiť, deliť, kresať, tak, aby sme aj naďalej spĺňali základné funkcie mesta a zároveň boli schopní poskytovať obyvateľom benefity. Rozpočet mesta sa opiera o základné body v podobe stavebných investícií, oblasť športu, aj v jeho infraštruktúre, pozdvihnutie úrovne kultúry, udržanie poplatkov a daní medzi najnižšími na Slovensku a podpora rozvoja zamestnanosti. Podarilo sa nám vyhnúť sa nepopulárnym opatreniam, chceme Humenčanom v nie ľahkých časoch pomôcť čo najviac,“ konštatoval primátor mesta Miloš Meričko.

Rozpočet mesta Humenné na rok 2024 vytvára podmienky na plnenie funkcií samosprávy, je v sume 37 679 385 eur. Pre roky 2025 a 2026 je nezáväzný.

Základným východiskom pri tvorbe rozpočtu je oblasť očakávaných príjmov. Hlavnými zdrojmi príjmov mesta sú predovšetkým príjmy z výnosu dane z príjmov poukázanej územnej samospráve (42%), príjem z výberu miestnych daní a poplatkov, príjem účelových dotácií a grantov a ostatné očakávané príjmy, ktoré súvisia s činnosťou mesta. Mesto Humenné, napriek potrebe finančných prostriedkov, nepristúpilo k zvyšovaniu daní ani poplatkov za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

Potencionálne príjmy chce mesto investovať na rekonštrukciu potrubí, prestrešenie vstupu do podchodu popod železničné koľaje, na rekonštrukciu miestnych ciest a chodníkov, výstavbu oporného múru, zriadenie autobusovej zastávky na sídlisku pod Sokolejom a na výstavbu altánku v Dennom centre na Laboreckej ulici. Po diskusii s poslancami pribudli schválené návrhy na dve inkluzívne detské ihriská a výbeh pre psov v lokalite Dubník.

Z plánu obnovy a odolnosti má samospráva zámer v roku 2024 zrealizovať zníženie energetickej náročnosti budov Mestského úradu, MŠ Tyršova (aj rekonštrukcia), dvoch budov ZUŠ P. Breinera (bloky A a E) a stavebné úpravy budovy amfiteátra.

Celkovo chce mesto Humenné v roku 2024 preinvestovať takmer 4,7 miliónov eur.

Vo výdavkovej časti bolo potrebné zohľadniť rast cien, ktoré súvisia so spotrebou energií a legislatívne úpravy v oblasti miezd. Mesto naďalej poskytuje sociálne a verejnoprospešné služby, podporuje kultúrne a športové aktivity. Okrem spomínaných výdavkov mesto bude naďalej poskytovať:
benefit (dotácie na stravu) pre dôchodcov 140 000 eur
benefit pre dopravu pre žiakov ZŠ a dôchodcov 16 500 eur
dotácie pre šport a iné oblasti 462 000 eur (pre šport 400 000 eur, Komunitná nadácia, posilnená školská autobusová linka Podskalka – mesto Humenné).

Rozpočet mesta Humenné 2024 je východiskový, vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti.

Transfery pre mestské príspevkové organizácie na rok 2024 tvoria:
Technické služby mesta Humenné 3 045 000 eur
Mestské kultúrne stredisko 437 000 eur
Správa rekreačných a športových zariadení 1 721 716 eur

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Humenskí poslanci schválili rozpočet mesta 2024
« » Humenskí poslanci schválili rozpočet mesta 2024
Humenskí poslanci schválili rozpočet mesta 2024 Humenskí poslanci schválili rozpočet mesta 2024 Rozpočet mesta na roky 2024 - 2026 je schválený

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8320711
Počet návštev dnes: 8464