Aktuality a oznamy » Všetky aktuality » REKONŠTRUKCIA POTRUBÍ so záchranou duba « späť

REKONŠTRUKCIA POTRUBÍ so záchranou duba

dátum aktualizácie: 21.06.2022 | počet zobrazení: 7 291

Prečítať nahlas

Stav zariadení distribučného systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) v Humennom je kritický, technicky zastaraný, skorodovaný. Je spôsobený vysokým vekom zariadení, ich opotrebením.
Mesto Humenné do tohto majetku od roku 2011 neinvestovalo a to je dôsledok. Rekonštrukcie teplovodných potrubí sa začali od augusta 2020 (hneď ako HES prešla pod mesto Humenné).


Rekonštrukcia potrubí aktuálne prebieha na Sídlisku III pri bytových domoch Laborecká 1, 4 a 5. Je to obnova sekundárnych rozvodov Etapy č. 1 (vedú z výmenníkovej stanice k domovým odovzdávacím staniciam tepla). Pod novými potrubiami sú staré, práce však prebiehajú súbežne, aby nebola obmedzená dodávka tepla. Krátkodobé výpadky sa očakávajú iba lokálne pri napájaní nového potrubného systému. V tejto fáze sa vymenili potrubia (pár) v dĺžke asi 900 metrov.


S pracovnou činnosťou sa zachránil aj dub letný. Mnohoročný už majestátny strom rastie neďaleko bytového domu Laborecká 1. Pôvodné potrubie sa nachádza pod jeho koreňovým systémom, takže nové „malo byť“ tiež pod rastúcou drevinou. Pracovníci HES-ky využili ochranné pásmo, posunutie trasy horúcovodu do 1 metra, čo je umožnené. Strom tak ostal zásluhou rozhodnutia človeka (prístup firmy, stavebný dozor, obyvatelia sídliska) na svojom mieste.


Etapa č. 2 je v týchto dňoch v projektovej fáze. Začína sa pri šachte administratívnej budovy Chemkostavu a koniec má vo výmenníkovej stanici EB 8 (pri penzióne Aston). Tieto teplovodné rozvody sú primárne, rozvádzajú teplo od výrobného zdroja k výmenníkovým staniciam. Rekonštrukcia vetvy primárneho systému teplovodných rozvodov má rozvinutú dĺžku 6 km.


Už táto rekonštrukcia bude mať mierny pozitívny vplyv v cene tepla.


Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Rekonštrukcia potrubí (Sídlisko III) so záchranou duba
« » Rekonštrukcia potrubí (Sídlisko III) so záchranou duba
Rekonštrukcia potrubí (Sídlisko III) so záchranou duba Rekonštrukcia potrubí (Sídlisko III) so záchranou duba Rekonštrukcia potrubí (Sídlisko III) so záchranou duba Rekonštrukcia potrubí (Sídlisko III) so záchranou duba Rekonštrukcia potrubí (Sídlisko III) so záchranou duba Rekonštrukcia potrubí (Sídlisko III) so záchranou duba Rekonštrukcia potrubí (Sídlisko III) - Etapa č.2

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8654715
Počet návštev dnes: 11678