Aktuality a oznamy » Všetky aktuality » Oznamovacia povinnosť pre odídencov/Щомісячний звіт біженця « späť

Oznamovacia povinnosť pre odídencov/Щомісячний звіт біженця

dátum aktualizácie: 02.06.2022 | počet zobrazení: 1 755

Prečítať nahlas

Oznam pre oprávnené osoby (fyzická osoba, právnická osoba) poskytujúce ubytovanie odídencom z Ukrajiny.


Žiadame občanov mesta Humenné, ktorí dočasne ubytovávajú odídencov z Ukrajiny, aby upozornili ubytovaných odídencov na povinnosť prihlásiť sa na Mestskom úrade v Humennom (ohlasovňa pobytu, prízemie, č. dv. 27) za účelom splnenia si povinnosti – prihlásenia sa k prechodnému – dočasnému pobytu v našom meste.


Taktiež upozorňujeme, že pri poskytovaní príspevku za ubytovanie, je odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, povinný raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť mestu (obci), že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie.


Mesačné hlásenie odídenca – formou oznámenia je k dispozícii na stiahnutie a môžete ho osobne odovzdať v pracovných dňoch na Mestskom úrade v Humennom do 30. mája 2022, prízemie, č. dv. 27.


V prípade, ak odídenec prihlásený v meste Humenné zmení bydlisko, alebo ukončí zmluvu o ubytovaní s oprávnenou osobou (FO, PO) v meste Humenné, je taktiež povinný túto skutočnosť nahlásiť na Mestskom úrade v Humennom, prízemie č. dv. 27 s tým, že nahlási adresu nového pobytu (v rámci SR).


Oprávnená osoba (FO, PO), ktorá poberá na odídenca príspevok za ubytovanie, je taktiež povinná túto skutočnosť nahlásiť na Mestský úrad v Humennom, 2. poschodie, č. dv. 211 b, že odídenec ku dňu v príslušnom mesiaci ukončil zmluvu, či ostáva v rámci tolerovaného pobytu v SR, resp. odchádza zo SR. Ukončenie pobytu bude následne zohľadnené pri mesačnom výkaze príspevku za ubytovanie.


Oznámenie o poskytovaní ubytovania – Humenné (doc)

Oznámenie o poskytovaní ubytovania – Humenné (pdf)


Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8702669
Počet návštev dnes: 9988