Aktuality a oznamy » Všetky aktuality » Krása histórie s novým nádychom « späť

Krása histórie s novým nádychom

dátum aktualizácie: 22.06.2022 | počet zobrazení: 10 284

Prečítať nahlas

Podľa Medzinárodnej charty o zachovaní a reštaurovaní pamiatok a sídel sú pamiatky nositeľmi duchovného odkazu minulosti. V prítomnom živote súčasníkov predstavujú živé svedectvo zanikajúcich alebo stratených hodnôt a tradícií. Spoločnosť, ktorá si uvedomuje jednotu ľudských hodnôt, považuje pamiatky za spoločné dedičstvo a vyhlasuje sa voči budúcim generáciám za solídne zodpovednú pri ich zachovaní. Takáto spoločnosť považuje za svoju povinnosť odovzdať budúcim generáciám zdedené pamiatky v ich plnej bohatosti a historickej pôvodnosti. (Vasil Fedič, riaditeľ Vihorlatského mú­zea)


Nádvorie humenského renesančného kaštieľa privítalo 21. júna tých, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na jeho obnove či víziu alebo realitu rekonštrukcie podporovali. Keďže rozsah poškodenia historickej budovy kaštieľa bol natoľko rozsiahly, že čiastočné opravy by nepriniesli žiaden efekt, záchrana kultúrnej pamiatky pre ďalšie generácie si vyžadovala nevyhnutnú celkovú rekonštrukciu s dôsledným reštaurátorským prieskumom.


„Máme krásny kaštieľ! Takto to vnímame my, Humenčania. Je pýchou nášho mesta, miestom, kam smerujú návštevy cielené či náhodných okoloidúcich. Krása histórie bude obdivovaná ešte honosnejšie, lebo po 15 rokoch sa rekonštrukcia kaštieľa slávnostne ukončila. Renesančné nádvorie spojilo tých, ktorí pri oživení histórie najviac pomáhali. Kaštieľ, humenský symbol sa nadýchol. Užime si ho, je sa čím pochváliť!“ – konštatoval primátor mesta Miloš Meričko. Chýbať na slávnostnom prestrihnutí pásky nemohol ani Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja, keďže práve pod gesciu župy kaštieľ spadá. Kvarteto doplnili Ivana Strakošová, zástupkyňa riaditeľa Vihorlatského múzea a predstaviteľ firmy Metrostav, ktorá realizovala pracovné dianie.


Budova kaštieľa má dve nadzemné podlažia a jedno podlažie pod úrovňou terénu. Zastavaná plocha má vyše štyri a pol tisíc m2, plocha nádvoria 1 105 m2. Reštaurovaných bolo viac ako 3 tisíc m2 fasád. Vymenená bola strešná krytina s rozlohou takmer 4 500 m2. Vymaľované boli plochy na viac ako 25 tisíc m2. Vstupná kaštieľska veža sa vypína do výšky takmer 22 metrov. Kaštieľ s rozmermi vonkajších múrov 67×68,5 m, výškou 15 – 17 metrov má dva balustrádové balkóny s rozlohou 169 m2, 124 okien a 43 zasklených arkád… A stavba má vyše sedemsto rokov.


Komplexná obnova renesančného kaštieľa v Humennom trvala 15 rokov. Múzeum niekoľko rokov žilo na stavbe. Stavba však múzejnú činnosť nezastavila, ani výskumnú, ani prezentačnú, ani vzdelávaciu či osvetovú. Paradoxne, samotná rekonštrukcia historického kaštieľa prilákala nových návštevníkov, vzbudila záujem. Veríme, že trvalý.


Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Slávnostné ukončenie rekonštrukcie kaštieľa
« » Slávnostné ukončenie rekonštrukcie kaštieľa
Slávnostné ukončenie rekonštrukcie kaštieľa Slávnostné ukončenie rekonštrukcie kaštieľa Slávnostné ukončenie rekonštrukcie kaštieľa Slávnostné ukončenie rekonštrukcie kaštieľa Slávnostné ukončenie rekonštrukcie kaštieľa Slávnostné ukončenie rekonštrukcie kaštieľa Slávnostné ukončenie rekonštrukcie kaštieľa Slávnostné ukončenie rekonštrukcie kaštieľa Slávnostné ukončenie rekonštrukcie kaštieľa Slávnostné ukončenie rekonštrukcie kaštieľa Slávnostné ukončenie rekonštrukcie kaštieľa Slávnostné ukončenie rekonštrukcie kaštieľa Slávnostné ukončenie rekonštrukcie kaštieľa Slávnostné ukončenie rekonštrukcie kaštieľa

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8655017
Počet návštev dnes: 11980